Skip to content

NAKANE PAPINE SVJETSKE MOLITVENE MREŽE ZA 2018. GODINU

Posted in AKTUALNOSTI

PAPINA SVJETSKA MOLITVENA MREŽA /PSMM/ – APOSTOLAT MOLITVE


NAPOMENA: DRUGA PAPINA NAKANA VEZANA JE UZ AKTUALNA DOGAĐANJA U SVIJETU O KOJIMA PAPA GOVORI U PODNEVNOM OBRAĆANJU VJERNICIMA NA TRGU SV. PETRA U RIMU, A  OBJAVLJUJE SE SVAKODNEVNO PUTEM RADIO VATIKANA KOJI SE PRENOSI I NA VALOVIMA RADIO MARIJE i KATOLIČKOG RADIJA.

 

Siječanj

Evangelizacijska: Religijske manjine u Aziji

Da bi kršćani, i ostale vjerske manjine u azijskim zemljama, bile u mogućnosti svoju vjeru prakticirati u punoj slobodi

Biskupska: Promicanje vrjednota

Da hrvatski vjernici, izgrađujući zajedništvo u svojoj domovini i u zemljama u kojima žive, promiču vrjednote katoličke vjere i svoga naroda u odgovornosti za bližnje.

 

Veljača

Opća: Reci „Ne“ korupciji

Da se oni koji imaju materijalnu, političku ili duhovnu moć mogu oduprijeti mamcima zavodljivosti korupcije.

Biskupska: Bogu posvećene osobe proročki znak

Da Bogu posvećene osobe neprestano produbljuju svoj odnos s Kristom i budu proročki znak Božje ljubavi koji zemaljsko hodočašće upućuje prema vječnosti.

 

 Ožujak

Evangelizacijska: Formacija u duhovnom rasuđivanju

Da Crkva uvaži hitnost formacije o duhovnom rasuđivanju, kako na osobnoj tako i na društvenoj razini.

Biskupska: Očinstvo u službi obitelji

Da očevi, po primjeru sv. Josipa, poslušni u vršenju Božje volje, crpe posebnu snagu te vjernošću i sebedarjem služe u svojim obiteljima.

 

Travanj

Opća: Za one koji imaju odgovornost u ekonomskim stvarima

Da bi ekonomisti imali snage odbaciti svaku ekonomiju koja isključuje pojedine skupine ljudi i da znaju pronalaziti nove putove.

Biskupska: Promicanje istine i dobra

Da u hrvatskom društvu promičemo istinu i zalažemo se za dobro na svim razinama kulturnoga, gospodarskoga i političkoga života.

 

Svibanj

Evangelizacijska: Poslanje laika

Da bi laici mogli vjerno ispuniti svoje specifično poslane kreativno odgovarajući na izazove s kojima se susreće današnji svijet.

Biskupska: Dar majčinstva

Da majke, čuvajući u srcu spomen na milost trpljenja, od Blažene Djevice Marije uče zahvalno i predano živjeti dar majčinstva.

 

Lipanj

Opća: Društvene mreže

Da se društvene mreže razvijaju prema uključivosti koja poštuje druge u njihovim razlikama.

Biskupska: Odaziv svećeničkom i redovničkom pozivu

Da cijenimo dar duhovnih zvanja i predanije molimo za prepoznavanje Gospodinova poziva i za odaziv u svećeništvo i redovništvo nepodijeljena srca.

 

Srpanj

Evangelizacijska: Svećenici i njihov pastoralni ministerij

Da svećenici, koji doživljavaju umor i osamljenost u svom pastoralnom djelovanju, nađu pomoć i utjehu u svojoj prisnosti s Gospodinom i u prijateljstvu svoje braće svećenika.

Biskupska: Poštivanje čovjekova dostojanstva

Da se, poštujući dostojanstvo čovjeka i čuvajući vrjednote nedjelje i blagdanskih dana, nastoji oko zapošljavanja, a zaposlenima omogući primjeren odmor i pravedna plaća za njihov rad.

 

Kolovoz

Opća: Blago obiteljî

Da dalekosežne odluke ekonomistâ i političarâ štite obitelj kao jedno od blaga čovječanstva.

Biskupska: U službi domovine

Da nositelji političkih odgovornosti, cijeneći žrtve podnesene za slobodu domovine, ne podlegnu sebičnosti u rješavanju važnih pitanja za Hrvatsku.

 

Rujan

Opća: Mladi u Africi

Da mladi u Africi imaju pristup odgoju i poslu u svojim zemljama.

Biskupska: Briga za obitelj, odgoj i obrazovanje

Da svi kojima je povjerena briga za obitelj, odgoj i obrazovanje, promiču cjelovitost ljudske osobe, imajući hrabrosti oduprijeti se svemu što joj šteti.

 

Listopad

Evangelizacijska: Poslanje redovnikâ

Da se posvećeni muževi i žene trude oko svoga napretka te da budu prisutni među siromašnima, onima na rubu društva i onima koji nemaju nikakva glasa.

Biskupska: Dar života i ostanak u domovini

Da svi vjernici gaje odgovornost u brizi za dar života i da se zalažu za ostanak ljudi u domovini, naročito misleći na životne uvjete mladih.

 

Studeni

Opća: U službi mira

Da bi jezik ljubavi i dijaloga uvijek nadvladao jezik sukoba.

Biskupska: Skrb za stare i bolesne

Da se župne i druge vjerničke zajednice više posvete skrbi za stare i bolesne, gledajući u njima otajstvo Kristove blizine.

 

Prosinac

Evangelizacijska: U službi prenošenja vjere

Da bi oni koji su uključeni u službu vjere i njezina i prenošenja u dijalogu s kulturom mogli naći jezik koji odgovara okolnostima sadašnjeg vremena.

Biskupska: Graditi nove odnose

Da u svjetlu otajstva Kristova utjelovljenja rastemo ojačani u nadi i gradimo nove odnose, prožete poštovanjem prema prošlosti s pouzdanjem u budućnost s Bogom.