NAKANE ZA SRPANJ

SRPANJ Opća: Da domorodački narodi, čiji se identitet i sam opstanak nalaze pod prijetnjom, dođu do poštovanja. Evangelizacijska: Da Crkva u Latinskoj Americi i na Karipskim otocima, po svojemu kontinentalnom poslanju, obnovljenim poletom i [Pročitaj više...]

OŽUJAK 2016.

Opća nakana: Da obitelji u teškoći primaju nužne potpore da bi se dječica mogla razvijati u zdravim i vedrim okolnostima. Evangelizacijska: Da kršćani, koji su zbog svoje vjere diskriminirani ili progonjeni, ostanu jaki i vjerni Evanđelju [Pročitaj više...]

VELJAČA 2016

Opća nakana: Da pazimo na stvoreni svijet, koji smo primili kao besplatan dar, da se za njega prinemo i štitimo ga za buduće naraštaje. Evangelizacijska: Da porastu prigode za dijalog i susret između kršćanske vjere i azijskih [Pročitaj više...]

SIJEČANJ 2016

Opća nakana: Da iskreni dijalog između muževa i žena različitih religija urodi mirom i pravdom. Evangelizacijska: Da se s pomoću dijaloga i bratske ljubavi, milošću Duha Svetoga, nadvladaju podjele među kršćanima. Biskupska: Da zagledanost u [Pročitaj više...]

KLANJANJE ZA STUDENI

Opća nakana: Da se znamo otvoriti za osoban susret i dijalog sa svima, također s onima čija se uvjerenja razlikuju od naših. Evangelizacijska: Da pastiri Crkve, žarko ljubeći vlastito stado, uzmognu mu se pridružiti na putu i podržavati živom [Pročitaj više...]