Skip to content

NAKANE PSMM-E ZA 2024. GODINU

SIJEČANJ sv. Margareta Ugarska, 18.01.

PAPINA: Za dar različitih karizmi u Crkvi

Molimo da nam Duh Sveti pomogne prepoznati dar različitih karizmi unutar kršćanskih zajednica i otkriti bogatstvo različitih obreda i tradicija u krilu Katoličke Crkve.

BISKUPSKA: Nošeni evanđeoskom snagom

Da se, nošeni evanđeoskom snagom i moleći za jedinstvo kršćana, zauzimamo za promicanje i jačanje mira.

VELJAČA sv. Jacinta Matro, 20.02.

PAPINA: Za bolesnike

Molimo za bolesnike u završnome stadiju njihova života kao i za njihove obitelji, da dobiju potrebnu zdravstvenu i duhovnu skrb i pratnju.

BISKUPSKA: Suosjećanje s patnicima

Da nesebično pružamo pomoć i utjehu svima koji trpe duševne i tjelesne boli.

OŽUJAK sv. Luigi Orione, 12.03.

PAPINA: Za nove mučenike

Molimo da oni koji u različitim krajevima svijeta izlažu svoj život za Evanđelje ražare Crkvu svojom smjelošću i svojim misionarskim zanosom.

BISKUPSKA: Plod korizmenog vremena

Da darom obraćena srca svojim djelima milosrđa donosimo korizmene plodove.

TRAVANJ sv. Ivana Bertta Molla, 28.04.

PAPINA: Za dostojanstvo žene

Molimo da u svakoj kulturi budu priznati dostojanstvo i vrijednost žena te da prestanu diskriminacije kojih su žene žrtve u različitim dijelovima svijeta.

BISKUPSKA: Ugrađeni u rast Crkve

Da se po otajstvu Kristova služenja i predanja ugrađujemo u rast Crkve, osobito župnih zajednica.

SVIBANJ sv. Rita, 22.05.

PAPINA: Za odgoj redovnica, redovnika i bogoslova

Molimo da redovnice, redovnici i bogoslovi rastu na svom putu poziva kroz ljudski, društveni, pastoralni i duhovni odgoj, što će ih dovesti do vjerodostojnih svjedoka Evanđelja.

BISKUPSKA: Ohrabrenje za unošenje svjetla Riječi

Da hrabriš očeve i majke u njihovu pozivu, da bi u svoje obitelji i u hrvatsko društvo unosili svjetlo tvoje Riječi.

LIPANJ bl. Marija Terezija Scherer, 16.06.

PAPINA: Za izbjeglice

Molimo da izbjeglice u bijegu od rata ili gladi, prisiljeni na podnošenje mnogih opasnosti tijekom putovanja, nađu prihvat i nove pogodnosti za život u zemljama koje ih primaju.

BISKUPSKA: Odgovornost vladajućih

Da odgovornima na vlasti svojom mudrošću otvaraš srca kako bi ponizno i zauzeto štitili dostojanstvo čovjeka i posvuda ostvarivali pravednost.

SRPANJ sv. Petar Krizolog, 30.07.

PAPINA: Za pastoralnu skrb bolesnika

Molimo da sakrament bolesničkoga pomazanja osobama koje ga primaju i njihovim obiteljima dadne snagu od Gospodina te postane za sve vidljivi znak sućuti i nade.

BISKUPSKA: Odnos s Bogom

Da rad i odmor trajno budu otkrivanje Božje prisutnosti i produbljivanje odnosa s njime pridonoseći tako svekolikoj kršćanskoj kulturi.

KOLOVOZ sv. Lovro Đakon, 10.08.

PAPINA: Za političke vođe

Molimo da politički vođe služe svojem narodu, radeći za cjeloviti humani napredak i za opće dobro, vodeći istodobno brigu o siromašnima i onima koji su izgubili posao.

BISKUPSKA: Čvrsti pred ideologijama

Da pred naletom raznih ideologija i štetnih duhovnih gibanja ostanemo čvrsti povezani s Kristom, posebice molitvom i sakramentima.

RUJAN bl. Anton Martin Slomšek, 24.09.

PAPINA: Za vapaj zemlje

Molimo da svatko od nas srcem čuje vapaj Zemlje i vapaj žrtava prirodnih nepogoda i klimatskih promjena, te da se svatko osobno zauzme za očuvanje svijeta u kojemu živimo.

BISKUPSKA: Tehnologija današnjice

Da suvremene tehnološke mogućnosti, osobito u odgoju i obrazovanju djece i mladih, budu uporabljene za oplemenjivanje duha i za opći boljitak.

LISTOPAD sv. Ivan XXIII, 11.10.

PAPINA: Za usklađeno poslanje

Molimo da Crkva na svaki način nastavlja podupirati sinodalni način života kao znak suodgovornosti, promičući sudjelovanje, zajedništvo i usklađeno poslanje između svećenika, redovničkih osoba i svjetovnjaka.

BISKUPSKA: Obitelj – ognjište istinske ljubavi

Da naše obitelji blagosloviš prihvaćanjem dara života kako bi bile ognjišta istinske ljubavi i svetosti.

STUDENI bl. Alojzije Beltrame Quattrocchi, 9.11.

PAPINA: Za one koji su izgubili dijete

Molimo da svi roditelji koji oplakuju smrt sina ili kćeri nađu potporu u zajednici te zadobiju mir i utjehu Duha Svetoga.

BISKUPSKA: Od prolaznog do nebeskog kraljevstva

Da u povezanosti hodočasničke i proslavljene Crkve, moleći za svoje pokojne živimo svoju prolaznost i u nadi iščekujemo puninu nebeskoga kraljevstva.

PROSINAC bl. Eugenija Ravasco, 30.12.

PAPINA: Za hodočasnike nade

Molimo da nas ova jubilarna godina ojača u vjeri te nam pomogne da prepoznamo Krista Uskrsnuloga u našemu svagdašnjem životu, preobražavajući nas u hodočasnike kršćanske nade.

BISKUPSKA: Zahvalnost Bogu za primljena dobra

Da nas otajstvo Utjelovljenja potiče na zahvalnost Bogu za dobra koja smo primili i nadahnjuje u služenju bližnjima kao znaku Kristove novosti u svijetu