Skip to content

Papina poruka rujan  2020

Opća: Poštivanje resursa planete

Molimo se da se resursi planeta ne pljačkaju, već da se dijele na pravedan i dostojan način.

Biskupska: Odgoj i obrazovanje

 Da nastojanja u odgoju i obrazovanju budu usmjerena prema cjelovitome razvoju ljudske osobe, čuvajući vrjednote utkane u temelje našega narodnoga bića i kulture.

 

Nacionalna stranica AM

DNEVNO PRIKAZANJE

Bože, naš Oče,
prikazujem ti sav svoj dan.
Prikazujem ti svoje molitve,
misli, riječi, djela i trpljenja
u jedinstvu s tvojim Sinom Isusom
Kristom koji se tebi u Euharistiji
trajno prikazuje za spasenje svijeta.

Neka Duh Sveti,
koji je vodio Isusa,
bude danas i moj vođa
i moja snaga
da mogu svjedočiti tvoju ljubav.

A s Marijom, Gospodinovom
Majkom i Majkom Crkve,
molim te osobito za nakane
što ih Sveti otac za ovaj mjesec
preporučuje molitvama svih
vjernika.