Skip to content

Papina poruka srpanj 2019

 

Opća: Integritet pravde

Da oni koji dijele pravdu mogu čestito i dostojno obnašati svoje dužnosti, i da nepravda koja prevladava u svijetu nema zadnju riječ.

Biskupska: Zahvaljujmo Gospodinu na daru odmora: u njemu prepoznajemo vrijednost susreta, darivanja, zajedništva s Bogom i čovjekom. Molimo da po odmoru otkrivamo smisao rada, da bismo se nesebično zalagali za dobro obitelji i naroda.

Nacionalna stranica AM

DNEVNO PRIKAZANJE

Bože, naš Oče,
prikazujem ti sav svoj dan.
Prikazujem ti svoje molitve,
misli, riječi, djela i trpljenja
u jedinstvu s tvojim Sinom Isusom
Kristom koji se tebi u Euharistiji
trajno prikazuje za spasenje svijeta.

Neka Duh Sveti,
koji je vodio Isusa,
bude danas i moj vođa
i moja snaga
da mogu svjedočiti tvoju ljubav.

A s Marijom, Gospodinovom
Majkom i Majkom Crkve,
molim te osobito za nakane
što ih Sveti otac za ovaj mjesec
preporučuje molitvama svih
vjernika.