Skip to content

Papina poruka lipanj 2023

Papina: Za crkvene pokrete i zajednice

Molimo za crkvene pokrete i zajednice da iz dana u dan iznova otkrivaju kako su poslane  donositi Evanđelje, stavljajući vlastitu karizmu na službu potrebama današnjega svijeta. 

Biskupska: Bl. Dj. Marija nadahnuće supružnicima

Da primjer skromnosti i velikodušnosti Blažene Djevice Marije nadahnjuje supružnike u njihovim radosnim obvezama. 

 

Nacionalna stranica AM

DNEVNO PRIKAZANJE

Bože, naš Oče,
prikazujem ti sav svoj dan.
Prikazujem ti svoje molitve,
misli, riječi, djela i trpljenja
u jedinstvu s tvojim Sinom Isusom
Kristom koji se tebi u Euharistiji
trajno prikazuje za spasenje svijeta.

Neka Duh Sveti,
koji je vodio Isusa,
bude danas i moj vođa
i moja snaga
da mogu svjedočiti tvoju ljubav.

A s Marijom, Gospodinovom
Majkom i Majkom Crkve,
molim te osobito za nakane
što ih Sveti otac za ovaj mjesec
preporučuje molitvama svih
vjernika.