Skip to content

Papina poruka studeni 2022

Papina: Za djecu koja trpe

Molimo da se djeci koja trpe – onoj koja žive na ulici, žrtvama rata, siročadi – omogući odgoj te da mogu otkriti obiteljsku ljubav.

Biskupska:  Krist, središte života

Da budu oslobođeni oni koji u sebi nose strahove od ostavljenosti, osamljenosti i brutalnosti svijeta te da osjete Krista kao središte čitavog života.

Nacionalna stranica AM

DNEVNO PRIKAZANJE

Bože, naš Oče,
prikazujem ti sav svoj dan.
Prikazujem ti svoje molitve,
misli, riječi, djela i trpljenja
u jedinstvu s tvojim Sinom Isusom
Kristom koji se tebi u Euharistiji
trajno prikazuje za spasenje svijeta.

Neka Duh Sveti,
koji je vodio Isusa,
bude danas i moj vođa
i moja snaga
da mogu svjedočiti tvoju ljubav.

A s Marijom, Gospodinovom
Majkom i Majkom Crkve,
molim te osobito za nakane
što ih Sveti otac za ovaj mjesec
preporučuje molitvama svih
vjernika.