Skip to content

Papina poruka listopad 2019

Evangelizacijska: Misionarsko „proljeće“ u Crkvi

Da dah Duha Svetog pokrene novo misionarsko „proljeće“ u Crkvi

Biskupska: Zahvaljujmo Gospodinu na daru misija i misionara: spominjemo se osobito onih koji su nas uveli u kršćanstvo. Slijedom te radosti koja nas ispunja, molimo za vjerovjesnike i za one koji još nisu susreli Gospodina.

Nacionalna stranica AM

DNEVNO PRIKAZANJE

Bože, naš Oče,
prikazujem ti sav svoj dan.
Prikazujem ti svoje molitve,
misli, riječi, djela i trpljenja
u jedinstvu s tvojim Sinom Isusom
Kristom koji se tebi u Euharistiji
trajno prikazuje za spasenje svijeta.

Neka Duh Sveti,
koji je vodio Isusa,
bude danas i moj vođa
i moja snaga
da mogu svjedočiti tvoju ljubav.

A s Marijom, Gospodinovom
Majkom i Majkom Crkve,
molim te osobito za nakane
što ih Sveti otac za ovaj mjesec
preporučuje molitvama svih
vjernika.