Skip to content

Papina poruka veljača 2021

Opća: Nasilje nad ženama

Molimo se za žene žrtve nasilja da ih društvo zaštiti te da se njihove patnje ozbiljno shvaćaju i uvažavaju.

Biskupska: Prihvaćanje dara sakramenata

Da vjernici zahvalno prihvaćaju dar sakramenata te ih dostojno slave i na njima crpe snagu za život vjere. 

 

Nacionalna stranica AM

DNEVNO PRIKAZANJE

Bože, naš Oče,
prikazujem ti sav svoj dan.
Prikazujem ti svoje molitve,
misli, riječi, djela i trpljenja
u jedinstvu s tvojim Sinom Isusom
Kristom koji se tebi u Euharistiji
trajno prikazuje za spasenje svijeta.

Neka Duh Sveti,
koji je vodio Isusa,
bude danas i moj vođa
i moja snaga
da mogu svjedočiti tvoju ljubav.

A s Marijom, Gospodinovom
Majkom i Majkom Crkve,
molim te osobito za nakane
što ih Sveti otac za ovaj mjesec
preporučuje molitvama svih
vjernika.