Skip to content

Papina poruka travanj 2024

PAPINA: Za dostojanstvo žene

Molimo da u svakoj kulturi budu priznati dostojanstvo i vrijednost žena te da prestanu diskriminacije kojih su žene žrtve u različitim dijelovima svijeta.

BISKUPSKA: Ugrađeni u rast Crkve

Da se po otajstvu Kristova služenja i predanja ugrađujemo u rast Crkve, osobito župnih zajednica.

Nacionalna stranica AM

DNEVNO PRIKAZANJE

Bože, naš Oče,
prikazujem ti sav svoj dan.
Prikazujem ti svoje molitve,
misli, riječi, djela i trpljenja
u jedinstvu s tvojim Sinom Isusom
Kristom koji se tebi u Euharistiji
trajno prikazuje za spasenje svijeta.

Neka Duh Sveti,
koji je vodio Isusa,
bude danas i moj vođa
i moja snaga
da mogu svjedočiti tvoju ljubav.

A s Marijom, Gospodinovom
Majkom i Majkom Crkve,
molim te osobito za nakane
što ih Sveti otac za ovaj mjesec
preporučuje molitvama svih
vjernika.