Skip to content

Papina poruka kolovoz  2020

 

Opća:

Molimo za sve one koji rade i žive od mora, među njima za mornare, ribare i njihove obitelji.

Biskupska: Ljubav prema našoj domovini

Da žrtva onih koji su svoje živote darovali za slobodu domovine urodi u svima nama  ljubavlju prema istini o našoj povijesti, odgovornošću za napredak društva i razlogom za ostanak u domovini.

Nacionalna stranica AM

DNEVNO PRIKAZANJE

Bože, naš Oče,
prikazujem ti sav svoj dan.
Prikazujem ti svoje molitve,
misli, riječi, djela i trpljenja
u jedinstvu s tvojim Sinom Isusom
Kristom koji se tebi u Euharistiji
trajno prikazuje za spasenje svijeta.

Neka Duh Sveti,
koji je vodio Isusa,
bude danas i moj vođa
i moja snaga
da mogu svjedočiti tvoju ljubav.

A s Marijom, Gospodinovom
Majkom i Majkom Crkve,
molim te osobito za nakane
što ih Sveti otac za ovaj mjesec
preporučuje molitvama svih
vjernika.