Skip to content

Papina poruka prosinac2023

Papina: Za osobe s invaliditetom

Molimo za osobe koje žive s invaliditetom da budu u središtu pozornosti društva, i da institucije pružaju inkluzivne programe koji cijene njihovo aktivno sudjelovanje.

Biskupska: Skrb prema djeci s posebnim potrebama 

Da se djeci s posebnim potrebama pruži prikladna i velikodušna skrb cijele zajednice. 

 

 

Nacionalna stranica AM

DNEVNO PRIKAZANJE

Bože, naš Oče,
prikazujem ti sav svoj dan.
Prikazujem ti svoje molitve,
misli, riječi, djela i trpljenja
u jedinstvu s tvojim Sinom Isusom
Kristom koji se tebi u Euharistiji
trajno prikazuje za spasenje svijeta.

Neka Duh Sveti,
koji je vodio Isusa,
bude danas i moj vođa
i moja snaga
da mogu svjedočiti tvoju ljubav.

A s Marijom, Gospodinovom
Majkom i Majkom Crkve,
molim te osobito za nakane
što ih Sveti otac za ovaj mjesec
preporučuje molitvama svih
vjernika.