Skip to content

p. Stjepan Kuzmić

U Zagrebu je 14. lipnja 2008. okrijepljen svetim otajstvima, nakon duge i teške bolesti, preminuo p. Stjepan Kuzmić, član Hrvatske pokrajine Družbe Isusove. U susret Velikome Kralju, kojega je bio glasnik, krenuo je u 60. godini života, 42. redovništva i 31. svećeništva. P. Stjepan Kuzmić rodio se 16. svibnja 1949. u mjestu Luč u Baranji. Nakon završenog drugog razreda gimnazije na Šalati, kako je onda bio običaj, stupio je u novicijat Družbe Isusove na Fratrovcu. Bilo je to uoči svetkovine sv. Ignacija Lojolskoga 30. srpnja 1966. Po završetku dvogodišnjeg novicijata završava preostala dva razreda gimnazije i prolazi uobičajenu isusovačku formaciju – studij filozofije, pastoralnu praksu i studij teologije. Za svećenika je zaređen 26. lipnja 1977. U provinciji je obavljao razne službe. Dugi niz godina bio je duhovnik u Družbinom malom sjemeništu na Fratrovcu, potom poglavar isusovačke zajednice u Osijeku, gdje ga je zadesio i Domovinski rat, zatim odlazi u Bol na otoku Braču gdje je bio duhovnik sarajevskih bogoslova koji su se tamo nalazili zbog ratnih prilika u Bosni i Hercegovini, potom se opet vraća na Fratrovac kao duhovnik i ekonom, nacionalni je tajnik Apostolata molitve, daje duhovne vježbe, duhovne obnove, organizira susrete dječaka s ciljem promocije duhovnih zvanja i dr. No, veliki broj vjernika Hrvata, kako u domovini tako i u inozemstvu, pamtit će ga kao pučkoga misionara. Zadnjih petnaestak godina svesrdno se predao tom apostolatu i vršio ga gotovo do smrti.