Skip to content

Četvrtak, 16. svibanj 2024.

Posted in Klikni i moli - click to pray

S Isusom ujutro

Na početku ovog novog dana Isus te nastavlja pozivati na jedinstvo: „Da svi budu jedno, kao što si ti, Oče, jedno u meni i ja jedno u tebi, tako da i oni budu jedno u nama i da svijet vjeruje da si me ti poslao” (Iv 17,21). Neka ove riječi odzvanjaju u tvom srcu. Što ti kažu?

Razmišljaj o ovim riječima pape Franje: „Izići iz sebe kako bi se sjedinili s drugima čini dobro. Živjeti zajedno, upoznati jedni druge, držati se za ruke, podržavati jedni druge (…) Kad bismo mogli slijediti taj put, bilo bi to nešto tako dobro, tako ljekovito, tako oslobađajuće, tako puno nade!”. Put srca u Devetom koraku govori nam da: „Nema Spasitelja Isusa Krista bez Crkve suradnika, oni su jedinstveni san Oca, obje su stvarnosti neodvojive u otajstvu spasenja. Otac šalje svoga Sina i šalje svoju Crkvu učenika suradnika u svojoj misiji. Mi smo jedno tijelo čvrsto ujedinjeno u Kristu Isusu”.

Na što se danas osjećaš pozvanim, na konkretan način?

Prikaži svoj dan sjemeništarcima da žive svoj poziv i formaciju živeći svoj život s drugima u zajednici.

S Isusom tijekom dana

Odvoji trenutak za stanku i razmisli o svom danu. Kako si to proživio? Kako su izgledali susreti s braćom i sestrama? Jesi li njegovao jedinstvo? Papa Franjo potvrđuje da je život u jedinstvu „tako ljekovit, tako oslobađajući, tako pun nade” Jesi li to doživio? Kako bi volio proživjeti ostatak dana?

Pridružujući se Papinoj molitvenoj nakani, moli za redovnice, redovnike i sjemeništarce, čiji poziv ima izrazito zajedničarski karakter, da im „ljudski aspekt njihove formacije donese samootkrivanje, samoprihvaćanje i samosvladavanje kako bi dosegli dovoljnu razinu psiho-afektivne zrelosti i bili autentičan dar sebe drugima.”

Izmoli molitvu mjeseca za sve njih.

S Isusom u noći

Došla je noć, prošao je ovaj dan. U udobnom položaju, duboko udahni i osjeti svoje emocije. Pregledaj svoj dan. Ovaj dan si pozvan da stvoriš jedinstvo, da upoznaš drugoga, da na drugoga gledaš kao na dar tebi. Pregledaj svaki susret koji si imao. Kako si to doživio? Jesi li stvorio jedinstvo? Kako si se osjećao? Zahvali Bogu. Ako te je nešto u danu odvojilo od braće i sestara, moli Boga za oprost.

Pripremi se za počinak, moleći Oca da ti podari dar jedinstva i, osjećajući da si Njegovo ljubljeno dijete, slavi ga govoreći: Oče naš.