Skip to content

Utorak, 18. srpanj 2023.

Posted in Klikni i moli - click to pray

S Isusom ujutro
Sviće novi dan. Počinjem razmišljanjem o ovim riječima Evanđelja, koje se mogu
činiti grubima. “Jao tebi, Korozaine! Jao tebi, Betsaido! Jer da su u Tiru i Sidonu
učinjena silna djela kao u tvojoj sredini, davno bi se u kostrijeti i pepelu obratili”
(Mt 11, 20-24). Po ovom Evanđelju postajem svjestan neizmjernosti tvoje
ljubavi prema meni, Gospodine, i njegovih zahtjeva, jer ne želiš izgubiti nijedno
svoje dijete. Otvori moje srce danas, Gospodine, i pripremi ga da te vidim u
svakom od moje braće i sestara, a da te nađem posebno u Euharistiji. Oče naš.
(tim Kameruna)


S Isusom tijekom dana
Već je podne! Zastajem kako bih bio s tobom, Gospodine: učini me potpuno
svjesnim povlastice koju imam – poznavati te. „Euharistija predstavlja
cjelokupno poslanje Crkve“ (papa Franjo). Neka uvijek cijenim svoje trenutke
molitve. Možda bih tijekom ove pauze mogao otići do najbliže crkve da te bolje
kontempliram u tvom Presvetom sakramentu ili da ti se jednostavno pomolim
u zajedništvu s cijelom Papinom molitvenom mrežom. Anđeo Gospodnji donio
je Mariji navještaj i ona je začela po Duhu Svetom. Zdravo Marijo. (tim
Kameruna)


S Isusom u noći
Ovdje sam Gospodine da ti poželim dobrodošlicu i prikažem ono što sam živio.
Hvala ti za dar života i što si došao k meni u Euharistiji, kruhu života. Danas se
pitam, za što ili za koga sam srcem prionuo? Što je danas zaokupilo moju
maštu, moju želju ili moje slobodno vrijeme? Gospodine, neka ne prođe dan da
ti ne poželim dobrodošlicu. Mogu li vidjeti i prepoznati čuda koja činiš u meni.
Neka ne budem gluh, nego voljan i vjeran da te dočekam u svakom trenutku
dana. To je moja želja za sutra. Pomozi mi da živim prilagođen tvom srcu.
Zdravo Marijo. (tim Klikni i moli)