Skip to content

NAKANE PAPINE SVJETSKE MOLITVENE MREŽE ZA 2021. GODINU

Posted in AKTUALNOSTI

PAPINE NAKANE I NAKANE HRVATSKIH BISKUPA ZA 2021. GODINU

SIJEČANJ                                     Bl. Grgur X, 10.

Evangelizacijska: Ljudsko bratstvo

Molimo da nam Gospodin dade milost živjeti u plodnom  skladu s našom braćom i sestrama drugih religija, moleći se jedni za druge, otvoreni svima.

Biskupska: Poslušnost Božjoj riječi

Da kršćani, poput Marije, Majke Gospodinove, budu poslušni Božjoj riječi te u svijet unose svjetlo Božje istine. 

VELJAČA                   Sv. Katarina de’ Ricci13.     

Opća: Nasilje nad ženama

Molimo se za žene žrtve nasilja da ih društvo zaštiti te da se njihove patnje ozbiljno shvaćaju i uvažavaju.

Biskupska: Prihvaćanje dara sakramenata

Da vjernici zahvalno prihvaćaju dar sakramenata te ih dostojno slave i na njima crpe snagu za život vjere. 

OŽUJAK                          Sv. Perpetua i Felicita, 7.

Evangelizacijska: Sakrament pomirenja

Molimo za obnovu sakramenta pomirenja, da dublje iskusimo beskrajno Božje milosrđe.

Biskupska: Milost krštenja

Da sveto vrijeme Korizme živimo obnavljajući se u milosti krštenja u produbljenome zajedništvu s Kristom i pripadnosti njegovoj Crkvi. 

TRAVANJ                                  Sv. Marko ev., 25  

Opća: Temeljna prava

Molimo se za one koji riskiraju svoje živote boreći se za temeljna prava pod diktaturama, autoritarnim režimima, pa čak i u demokracijama u krizi.

Biskupska: Rast na putu vjere

Da se po redovitome slavljenju sakramenta pomirenja izručujemo snazi Kristove pobjede nad grijehom te neprestano rastemo na putu vjere. 

SVIBANJ                               Sv. Dominik Savio, 6.

Opća: Svijet financija

Molimo za one koji su zaduženi za financije da rade s vladama na uređivanju financijskog djelokruga i zaštiti građana od njenih opasnosti.

Biskupska: Otvorenost daru Duha svetoga

Da svi koji pristupaju sakramentu potvrde i svi mladi budu uvijek otvoreni darovima Duha Svetoga te, vjerno hodeći putem evanđelja, budu odgovorni za kršćanske vrednote u našemu društvu. 

LIPANJ                                    Sv. Alojzije Gonzaga, 21.

Evangelizacijska: Ljepota braka

Molimo za mlade koji se pripremaju za brak uz potporu kršćanske zajednice: neka rastu u ljubavi, velikodušnosti, vjernosti i strpljivosti.

Biskupska: Dan Gospodnji

Da življenje Dana Gospodnjega bude posvećeno radosnim slavljenjem euharistije te vjernici, čuvajući svetost nedjelje, budu svjedoci Božje vječnosti.  

SRPANJ                                       Sv. Jakov ap., 25.

Opća: Društveno prijateljstvo

Molimo da u društvenim, gospodarstvenim i političkim situacijama sukoba budemo hrabri i gorući graditelji dijaloga i prijateljstva.

Biskupska: Svetost poziva

Da svećenici svojim životom vjerno čuvaju svetost svoga poziva i dara te se nesebično razdaju svemu Božjemu narodu naviještanjem Riječi i poniznim slavljenjem sakramenata.  

KOLOVOZ     Sv. Ivana Franciska de Chantal, 12

Evangelizacijska: Crkva

Molimo za Crkvu da od Duha Svetoga primi milost i snagu da se obnovi u svjetlu Evanđelja.

Biskupska: Dar vjere izražen u ljubavi

Da dar vjere koji je u nas pohranjen uzraste u ljepotu ljubavi  prema svima potrebitima, osobito siromašnima i usamljenima.

RUJAN                                 Sv. Majka Terezija, 5.

Opća:  Ekološki održiv način života

Molimo da se svi hrabro odlučimo za jednostavan i ekološki održiv način života, radujući se mladim ljudima koji su se tomu odvažno posvetili.

Biskupska: Sakramenat ženidbe i obitelj

Da svi koji pristupaju svetom sakramentu ženidbe budu otvoreni Kristovoj ljubavi koja posvećuje njihovo zajedništvo i ljubav, a sve obitelji da rastu u međusobnom povjerenju i otvorenosti daru života. 

LISTOPAD                    Sv. Alfonz Rodriguez, 31.

Evangelizacijska: Misijski mučenici

Molimo da se svaka krštena osoba, spremna na misije, može baviti evangelizacijom, svjedočenjem života koji ima okus Evanđelja 

Biskupska: Redovnice i redovnici

Da redovnici i redovnice svojim posvećenjem i vjernim življenjem evanđeoskih savjeta izgrađuju svetost Crkve i jačaju moć njezina apostolata. 

STUDENI                        Sv. Jakov Markijski, 28.

Opća : Ljudi koji pate od depresije

Molimo da ljudi koji pate od depresije ili su se istrošili u svima nađu potporu i svjetlo koje ih otvara životu.

Biskupska: Briga za nemoćne   

Da se obitelji u našoj domovini rese brigom i razumijevanjem za stare i nemoćne te da se brinu za sakramentalni život svojih bolesnih i umirućih. 

PROSINAC                            Sv. Toma Becket, 29.

Evangelizacijska: Katehete

Molimo za katehete, pozvane da naviještaju Riječ Božju: neka budu njezini svjedoci hrabrošću i kreativnošću u snazi Duha Svetoga.

Biskupska: Molitva u obiteljima

Da kršćanske obitelji ustrajno njeguju zajedništvo molitve kako bi one bile okrijepljene molitvom, a vjera svih podupirana svjedočanstvom bližnjih.