Skip to content

NAKANE PAPINE SVJETSKE MOLITVENE MREŽE ZA 2019. GODINU

Posted in AKTUALNOSTI

PAPINE NAKANE I NAKANE HRVATSKIH BISKUPA ZA 2019. GODINU

 

SIJEČANJ

Evangelizacijska: Mlade osobe i Marijin primjer

Da mlade osobe, posebno u Južnoj Americi, slijede primjer Marije i odazovu se Gospodinovu pozivu  kako bi svijetu prenijeli radost Evanđelja.

Biskupska: Zahvaljujmo Gospodinu na daru vremena: spominjemo se prošlih dana i godina, u kojima nas je Bog obasipao svojim milostima i molimo za buduće dane, prema kojima nas Bog usmjeruje, da bismo ga svojim životom proslavljali.

 

VELJAČA

Opća: Trgovina ljudima

Da žrtve trgovine ljudima, prisilne prostitucije i nasilja budu prihvaćeni otvorenog srca.

Biskupska: Zahvaljujmo Gospodinu na daru života i roditeljstva: molimo za svoje roditelje, ali i za sve očeve i majke koji se svojim sudjelovanjem u rađanju novoga života pridružuju velikomu stvarateljskom Božjem djelu.

 

OŽUJAK

Evangelizacijska: Priznavanje prava kršćanskih zajednica

Da kršćanske zajednice, osobito one koje su progonjene, osjete Kristovu blizinu i njihova prava budu poštovana.

Biskupska: Zahvaljujmo Gospodinu na daru obraćenja: svjesni svojih slabosti i grijeha, ne želimo ih nijekati, nego ih priznati Bogu koji nas svojim milosrđem uvijek iznova prima u svoj zagrljaj. Istodobno molimo i za obraćenje svojih najbližih i svega naroda.

 

TRAVANJ

Opća: Liječnici i njihovi suradnici u ratnim područjima

Za liječnike i njihove humanitarne suradnike u područjima zahvaćenih ratom, koji ugrožavaju vlastite živote kako bi spasili druge.

Biskupska: Zahvaljujmo na daru otkupljenja koje je Bog ostvario u Kristovoj smrti i uskrsnuću: to je ujedno najradosniji poziv svima da već sada budemo dionici novosti života koju nam je Isus otvorio.

  

SVIBANJ

Evangelizacijska: Crkva u Africi, kao sjeme jedinstva

Da Crkva u Africi, kroz zalaganje svojih članova, bude sjeme jedinstva među narodima i znak nade za taj kontinent.

Biskupska: Zahvaljujmo Gospodinu na daru nebeske Majke i zemaljskih majki: mi smo djeca Božja, ali smo i Marijina djeca; od Nje učimo kako prihvaćati Božje darove, Božju riječ i kako radosno živjeti s pouzdanjem u Gospodina.

 

LIPANJ

Evangelizacijska: Način života svećenika

Da se svećenici, kroz jednostavnost i poniznost svog života, djelatno sužive sa najsiromašnijim.

Biskupska: Zahvaljujmo Gospodinu na daru svećenika: poslani su nam kao služitelji Božjih milosti, posebice po sakramentima. Cijeneći te neizrecive Božje darove, zdušno molimo za odaziv i za nepodijeljenost srca službenika Crkve.

 

SRPANJ

Opća: Integritet pravde

Da oni koji dijele pravdu mogu čestito i dostojno obnašati svoje dužnosti, i da nepravda koja prevladava u svijetu nema zadnju riječ.

Biskupska: Zahvaljujmo Gospodinu na daru odmora: u njemu prepoznajemo vrijednost susreta, darivanja, zajedništva s Bogom i čovjekom. Molimo da po odmoru otkrivamo smisao rada, da bismo se nesebično zalagali za dobro obitelji i naroda.

 

KOLOVOZ

Evangelizacijska: Obitelji, škole ljudskog rasta

Da obitelji, kroz život u molitvi i ljubavi, postaju sve više „škole istinskog ljudskog rasta“.

Biskupska: Zahvaljujmo Gospodinu na daru domovine: prepoznajemo živote i žrtve za bližnje. Molimo da ne obescijenimo trpljenja i rane ugrađene u obranu slobode, mira i dostojanstva čovjeka te da se Kristovom ljubavlju zalažemo za dobro, unatoč mogućim naporima i poteškoćama.

  

RUJAN

Opća: Zaštita oceana

Da političari, znanstvenici i ekonomisti zajedno rade na zaštiti svjetskih mora i oceana.

Biskupska:  Zahvaljujmo Gospodinu na daru kršćanskoga odgoja i obrazovanja: po njemu smo pozvani omogućiti da novi naraštaji stasaju u odgovorne i zrele ljude. Molimo za sve kršćane kojima je, u obiteljima i u raznim ustanovama, povjerena skrb za djecu i mlade, da poučavaju u vjeri i promiču kršćanske vrjednote.

 

LISTOPAD

Evangelizacijska: Misionarsko „proljeće“ u Crkvi

Da dah Duha Svetog pokrene novo misionarsko „proljeće“ u Crkvi

Biskupska: Zahvaljujmo Gospodinu na daru misija i misionara: spominjemo se osobito onih koji su nas uveli u kršćanstvo. Slijedom te radosti koja nas ispunja, molimo za vjerovjesnike i za one koji još nisu susreli Gospodina.

 

STUDENI

Opća: Dijalog i pomirenje na Bliskom istoku

Da duh dijaloga, susreta i pomirenja zaživi na Bliskom istoku, gdje različite vjerske zajednice dijele svoj životni prostor.

Biskupska: Zahvaljujmo Gospodinu na osobama koje su mu posvećene po evanđeoskim savjetima siromaštva, čistoće i poslušnosti. Molimo da svi koji su pozvani na taj put svojim radom, svojom molitvom i svojom prisutnošću budu trajnim znakom Božjega kraljevstva.

 

PROSINAC

Opća: Budućnost onih najmlađih

Da svaka država odlučno poduzme mjere kako bi budućnost onih najmlađih, osobito onih koji pate, stavila na prvo mjesto.

Biskupska: Zahvaljujmo Gospodinu na daru djece: u njima se naročito očituje Božja dobrostivost i otajstvo Utjelovljenja. Molimo da u Djetetu Isusu rastemo u poniznosti i brizi za najslabije, štiteći od Boga stvoreni svijet, svako ljudsko biće, a osobito nerođene.