Skip to content

ČESTIT BOŽIĆ I BLAGOSLOVLJENA NOVA 2015. GODINA

Posted in DA SE NE ZABORAVI

Poštovani članovi Apostolata molitve,

Na svršetku građanske i na početku liturgijske godine, već ste se navikli i očekujete pismo koje vam i na ovaj način objavljujem. Za sve koji su uključeni u Apostolat molitve protekla 2014. godina donosi puno novosti. Doduše, na nacionalnoj razini nema nekih događaja koji već nisu bili predviđeni i najavljeni u prošlogodišnjem pismu. Osvrčući se na planirano vrijedno je spomenuti lijepo hodočašće u Rim prigodom kanonizacije dvojice papa, Ivana XXIII i Ivana Pavla II. Doista je bilo dirljivo, ne samo u Rimu na grobovima novih svetaca, nego i na drugim proštenišnim mjestima koja smo pohodili, kroz osam se dana molili za svoj narod, za domovinu i na osobne nakane. Uz hodočašće bila je prigoda i za godišnje duhovne vježbe na koje se ove godine, nažalost, nije mnogo ljudi odazvalo. Teško je reći zašto. Sigurno je bilo različitih razloga, a jedan od njih je pretpostavljam, i ekonomska kriza koja mnoge pogađa. Ipak, susret s Gospodinom i njegova pomoć i po duhovnim vježbama, unatoć tolikim svakidašnjim problemima, važni su na putu do vječnosti.

Ono po čimu će ostati obilježena minula godina jesu tri pristigla dokumenta iz Rima, a odnose se na obnovu Apostolata molitve. Činjenica, da je Apostolat molitve, rođen davne 1844. godine, u vremenu i prilikama koje su drugačje od današnjeg vremena koje je obilježeno velikim kulturnim i tehnološkim promjenama i utječe na sve vidove čovjekova života,sve to ‘zahtijeva nove metode,novi jezik,a posebno novi žar’,kako bi to rekao sv.Ivan Pavao II.

Kroz protekle četiri godine, u povezanosti s nacionalinim timovima Apostolata molitve iz cijelog svijeta, u Rimskim uredima   za Apostolat molitve intenzivno se radilo i promišljalo o obnovi Apostolata molitve. Ovim pismom želim vas upoznati samo s nekim rezultatima toga dugog procesa koji još nije dovršen.

U prvom najvažnijem dokumentu dane su smjernice Apostolata molitve. Među tim smjernicama pokušalo se odgovoriti na temeljno pitanje koje je važno za svakog člana Apostolata molitve: ŠTO JE U DANAŠNJEM VREMENU APOSTOLAT MOLITVE (AM)? U dokumentu se veli, da je AM-ve jedan od načina pripremanja svoje unutrašnjosti za Kristovu misiju. Izvor i model za tu spremnost je Isus Krist, koji se u Euharistiji stalno uprisutnjuje za nas. Primanje njegova života vodi nas, u zahvalnosti, da dnevno ponudimo vlastite živote Ocu. AM je duhovni put koji Crkva nudi svim kršćanima kako bi im pomogla da budu prijatelji i apostoli Uskrslog Krista u svojem svakodnevnom životu. Djelo je to Duha Svetoga koji ujedinjuje naš život sa Srcem Božanskog Spasitelja. To nas Srce poziva da ponudimo Ocu sve što jesmo i što posjedujemo. AM-ve poziva kršćane da po svom krsnom pozivu žive na većoj dubini, formirajući ih u apostole raspetog i uskrsnulog Gospodina.

Dok se drugi dokument temelji na povijesnoj obradi AM-ve, njegovu početku i razvitku, treći dokument upućuje na smjernice koje bi trebalo razvijati na nacionalnoj i lokalnoj razini. Kaže se da je AM «put» na kojemu se kršćani uče moliti i živjeti kao Isus. Starije osobe koje su nemoćne, pogođene bolešću i trpljenjem surađuju s Kristom po svojoj molitvi, čak i kad se izvana čini da ništa ne rade. U svakom slučaju molitve, osobito povezane s papinim nakanama, trebaju nas voditi, što je više moguće, načinu života i djelovanja u skladu s onim što molimo. Svi koji idu tim putem pripadaju jednoj velikoj svjetskoj obitelji, koja je ‘svjetlo, sol, kvasac, ali i grad na gori’, u današnjem svijetu koji je, unatoč tolikim mogućnostima, osiromašen i potrebna mu je duhovna snaga što je Bog daje i po Apostolatu molitve. Treba istaknuti da su toj svjetskoj obitelji potrebni svi – mladi, odrasli i stari – sve su te dobne skupine pozvane svojom raspoloživošću učiniti Krista svijetu dostupnim.

Iz do sad rečenog može se zaključiti, da AM-ve nije u Crkvi samo još jedan pokret među tolikim pokretima koji već postoje. Naprotiv, u obnovi AM-ve, ističe se i to da je njegova svrha povezivanje cijelog «tijela» Crkve, jer svi u Crkvi za svoje polazište imaju upravo ono što AM ističe: u Kristu, po Kristu, s Kristom… Zato se u dokumentima predlažu, uz molitvu dnevnog prikazanja, tzv. tri trenutka u danu da bi Gospodinu bili dostupni : S Isusom za jutro. Na početku dana tražim mirni trenutak kako bi smjestio život s Uskrslim Isusom, kako bi se pripremio za ono što će me Otac moliti. Kažem mu: ‘Bože naš Oče, prikazujem ti sav svoj dan’… Tim predanjem bivam otvoren za slušanje njegova glasa u sebi, stvaran, pun ljubavi, i govori mi – ‘Ja sam s tobom’- te nježno prima ponudu mog života koji mu nudim za poslanje Crkve, u kojemu danas želim surađivati, moleći na određeni način za izazove čovječanstva i Crkve koji su mi predloženi u već spomenutim nakanama papinim i naših biskupa.

  • S Isusom tijekom dana: U različitim trenutcima kroz dan, svjestan toga da sam u prisutnosti Gospodinovoj, ponavljam ono što sam rekao jutros: ‘Gospodine, predajem ti svoje srce’.
  • S Isusom tijekom noći: Na kraju dana, u trenutku tišine, molim Duha Svetoga da mi pokaže kako me je Uskrsnuli Isus pratio tijekom dana, i zahvalim mu. Pitam se kako sam bio na raspolaganju njegovom poslanju, i ponovno mu zahvalim. Gledam koliko sam bio prepreka njegovu djelu u sebi, i molim ga da me izliječi. Molim njegovu pomoć, da sutra s njim živim ujedinjen i da mi dadne svoj blagoslov.

Uz ovu mogućnost koju može prakticirati svatko osobno dobro je iskoristiti i grupni program koji je omogućen u Apostolatu molitve. Za mlađe i odrasle članove, ako se služe informatičkim pomagalima, u Hrvatskoj je na raspolaganju web str.: www.apostolatmolitve.org; međunarodna web stranica: www.apostleshipofprayer.net   i Facebook: Apostolat molitve. Na hrvatskoj web str. prevedena su i objavljena sva tri dokumenta koja smo primili iz Rima. Savjetujemo vam, kome je moguće, da ih pročitate i bili bismo vam zahvalni na povratnim primjedbama i prijedlozima, jer se od svih zemalja očekuje suradnja u obnovi AM. Nadalje, dobro je promicati posvetu i obnovu posvete Srcu Isusovu prigodom prvih petaka u mjesecu. Taj je oblik pobožnosti povezan sa sv. Misom i, po potrebi, sakramentom pomirenja. Srce Isusovo je vrelo iz kojeg dolazi Božansko milosrđe što je posebno isticao sv. Ivan Pavao II. Na kraju, jedan od dragocjenih bisera grupnog programa jesu i duhovne vježbe sv. Ignacija. Za sudjelovanje na duhovnim vježbama biti će prigode i u 2015. godini:

U OPATIJI                                           od 25. do 27. rujna 2015.

U OSIJEKU                                          od 8. do 10. svibnja 2015.

NA VEPRICU                                       od 22. do 24. svibnja 2015.

U SAMOBORU – TABOR                od 19. do 21. lipnja 2015.

( Ako bude kakvih izmjena u datumima održavanja duhovnih vježbi o tome ćete biti obaviješteni u Glasniku Srca Isusova i Marijin ili na web stranici Apostolata molitve – jedna promjena se već dogodila, a to je da su duh. vježbe, i sljedeće god., umjesto u Zagrebu u Taboru (Samobor)).

I posljednja informacija, unatoč ekonomskoj krizi, nezaposlenosti i malim plaćama, zahvaljujući Vašim dobrovoljnim prilozima uspješno pokrivamo sve troškove koje treba namiriti za tiskanje preklopnica, poštarine i dr. tehničkih potreba. Zahvaljujući Vašim doprinosima možemo pokriti i troškove za duhovne vježbe onima kojima su one potrebne, a financijski si to iz vlastitog budžeta ne mogu priuštiti. Uz zahvalnost svima Vama napominjem, da ću i u sljedećoj godini svaki mjesec prikazati jednu sv. Misu u koju su uključeni svi članovi AM, da Gospodin blagoslovi i uzvrati za svaki vaš doprinos materijalne ili duhovne naravi. U misnu nakanu uključujem i sve vaše nakane i potrebe moleći skupa s Vama da tamo gdje su se ljudi oglušili On pomogne.

Pred nama je vrijeme darivanja i, uz stisak ruke, čestitanja s dobrim željama što i ja na ovaj način činim. Nemojmo pustiti da nas ono izvanjsko i potrošačko blještavilo spriječi te se u vrijeme došašća, u Božićno vrijeme, kao i na prijelazu u 2015. godinu, ne susretnemo s Gospodinom koji nas nikad ne napušta, pa da po toj Božjoj prisutnosti u Vašim srcima bude prisutna evanđeoska ljubav prema svima, osobito djeci, mladima, kao i siromašnoj i bolesnoj braći i sestrama u Gospodinu.

MOJA ADRESA:                                                                    

ZVONKO VLAH                                                                   

Joakima Rakovca 24

51 410 OPATIJA

Tel/mob. 051 703 734; 098 943 0 484

E-mail: zvlah@globalnet.hr