Skip to content

Božićna želja

Posted in DA SE NE ZABORAVI

Štel bi da su ljudi srečni,
da med njimi nema jala,
da na Božić pred štalicu
saki more reči – fala.

Štel bi da su deca zdrava,
da su v smehu a ne v plaču.
Da si radnik posel najde
i za njega prima plaču.

I da bogec ima jesti,
još da to bogatuš shvati,
pak da obrok s njim podeli
i ne pusti ga da pati.

Da vsi h miru poživiju,
bez vojne i bez betega
i da starost doživiju!
Božek! Daj im toga sega!

Neka Vam Božić bude blagoslov a Nova 2015. blagostanje!
Marijan Culjak, župnik