Skip to content

Srijeda 22. ožujka 2023.

Posted in Klikni i moli - click to pray

S Isusom ujutro
Na današnji dan nastavljam svoj korizmeni hod i molim za milost obraćenja i
promjene. Gospodin zna bolje od mene što treba promijeniti u meni kako bi
moj život pridonio dobru ovoga svijeta. „Zaista, zaista, kažem vam: tko sluša
moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima život vječni i ne dolazi na sud,
nego je prešao iz smrti u život“ (Iv 5,24). Obnavljam svoju vjeru u Oca koji mi
šalje Sina i molim Duha da čujem Njegovu Riječ. Molim za obraćenje Crkve i
molim Gospodina za milost skrbi za žrtve zlostavljanja. Oče naš. (portugalski
tim)


S Isusom tijekom dana
„Sve što se poduzima na iskorijenjivanju kulture zlostavljanja u našim
zajednicama, bez aktivnog sudjelovanja svih članova Crkve, neće moći
proizvesti potrebnu dinamiku za zdravu i realnu preobrazbu.“ (Papa Franjo)
Crkva treba tvoje svjedočanstvo za postizanje dobra. Možemo li računati na
tebe? (tim Portugal)


S Isusom u noći
U tišini se pripremam otvoriti svoje srce Gospodinu. Za što Mu danas mogu
zahvaliti? Jesam li upoznao nekoga tko je patio? Jesam li pažljivo posegnuo s
brigom ili sam se bojao uključiti se? Ispričavam se za ono što sam propustio
učiniti i sutra namjeravam biti ljubazan prema svima. Zdravo Marijo. (tim Italija)