Skip to content

Put s Isusom u apostolskoj spremnosti

Posted in DOKUMENTI I PISMA

Rim, 16. siječnja 2014.

Kazalo

 1. Uvod
 2. Što je Apostolat molitve

 3. Duhovni put AM

a. Put srca

b. Izazovi s kojima se suočava čovječanstvo i

poslanje Crkve

 1. Praktični vodič

a. Kako živjeti put AM?

b. Program skupina

c. Molitve AM

 1. Uvod

Apostolat molitve (AM), osnovan 1844. godine u Francuskoj i od strane pape kasnije povjeren Družbi Isusovoj, je ostao do danas s nejednakom vitalnosti, ali s novom nadom. Kako AM sada slijedi Crkvu u Novoj Evangelizaciji, on traži da se iznova govori svijetu koji je doživio velike kulturne promjene koje su utjecale na sve aspekte ljudskog života. Naše društvo je puno drugačije od onoga koje je vidjelo nastajanje AM. Svjesni smo da govoriti na upečatljiv način današnjim muškarcima i ženama zahtijeva nove metode, nove jezike, a posebno novi žar, kako bi to rekao sveti Ivan Pavao II.

Apostolat molitve želi biti dio te Crkvene obnove. Vrlo korisne i popularne u prošlosti, njegove formule, molitve i prakse treba prilagoditi novim generacijama. Tijekom posljednje četiri godine, u Rimskom uredu ovog apostolata, vodimo svjetsko nastojanje  koje smo nazvali  “Obnova AM”.  Ovdje vam želimo nešto reći o rezultatima tog dugog participativnog procesa. Radimo to sa sviješću da će naš jezik i dalje biti privremen i nepotpun. Kako se svijet mijenja, mi ćemo se morati stalno mijenjati s njim u procesu obnove. Potrudili smo se da nađete duhovne osi prisutne u temeljnom uvidu Oca F.X. Gautrelet koje je dobio 1844. godine.  Smatramo da duhovna načela koja je izrazio zadržavaju svoju vrijednost i korisnost za sadašnje vrijeme, a mi smo se usredotočiti na njih u našoj novoj formulaciji  AM. Ovi principi su: apostolska spremnost, suradnja u Isusovom poslanju, osoban i afektivni odnos s njim simboliziran njegovim Srcem, služenje Crkvi u svjetskoj mreži molitve i služenje pravdi.

Kako će izgledati novi AM? Bit će to duhovni put inspiriran u simbolu srca – ljudskog srca i Srca Isusova – koja jednoglasno žele odgovoriti potrebama današnjih ljudi. Prvenstveno će imati crkveno lice, tako što će biti mreža srca koja mole s papom za poslanje Crkve po cijelome svijetu. Novi AM će biti svjetska molitvena mreža, s digitalnim elementima (posebno putem svoje nove međunarodne stranice, koja je sada u izgradnji). Novi AM također će imati mladenački karakter, budući da smo bolje integrirali formacijski prijedlog naše sekcije mladih, Euharistijskog pokreta mladih.  Imat će misionarsku ulogu, jer bi naši programi trebali biti dostupni za obuku i obnovu duhovnog života laika u župama i biskupijskim organizacijama. No, iznad svega, AM će izgledati poput Isusa – nastojat ćemo stvoriti AM koji će nam pomoći staviti Krista u središte naših života i živjeti s njime u intimnom prijateljstvu. Bit ćemo apostoli pozvani na suradnju s njime, na raspolaganju njegovoj misiji suosjećanja u ime naših braće i sestara.

Sljedeći dokumenti predlažu smjernice koje bi vi, zajedno sa svojim ljudima, morali potvrditi kroz praksu. Trebat ćete nam reći jesmo li bili uspješni u slušanju glasa Duha i pomoći ćete nam držati otvorene uši. Na taj način, možemo nastaviti pomagati našim ljudima u ujedinjenu života sa Isusom i stavljanja sebe u službu drugima.

Imamo u rukama prvi u nizu od četiri dokumenta. Na kraju bi ih moglo biti više. Ovaj „Dokument broj 1“, trebao bi biti inspirativan, postavlja osnove za obnovu AM i najvažniji je u nizu. On je upućen svima koji žele znati ili produbiti razumijevanje o tome što je to AM. Dokument broj 2 je povijest AM ponovo posjećena u svjetlu trenutne obnove. Dokument broj 3 sadrži upute nacionalnim tajnicima. Četvrti dokument, koji je još u pripremi, ponudit će teološke i pastoralne temelje prijedloga sadržanih u prethodnim dokumentima. Očekujemo da ćemo izdati dodatne dokumente koji će predstaviti obnovu AM određenoj publici, poput biskupa, župnika, isusovačkih provincijala, itd.

Dobro čitanje, dobra molitva, dobar apostolat!

Claudio Barriga D., sj bivši  Direktor Generalni Delegat

Frédéric Fornos, sj sadašnji Direktor Generalni Delegat* Apostlata molitve i Euharistijskog pokreta mladih

apora@sjcuria.org

www.apmej.net

* Bilješka: Ovog delegata je imenovao Generalni direktor Apostolata molitve, isusovački General.

 

 1. Što je Apostolat molitve (AM)?

«Poslije toga Gospodin izabra drugu sedamdesetoricu te ih posla po dvojicu pred sobom u svaki grad i mjesto kamo je kanio doći». (Luka 10,1)

«Ali dolazi čas –i već je tu- kad će se pravi klanjaoci klanjati Ocu u duhu i istini, jer Otac takve klanjaoce želi». (Ivan 4,23)

 

Apostolat molitve je, prije svega, način pripremanja svoje unutrašnjosti spremne za Kristovu misiju. Izvor i model za tu spremnost je Isus Krist dan nama i za nas, koji sebe nama stalno čini prisutnim u Euharistiji. Primanje njegovog života vodi nas, u zahvalnosti, da ponudimo dnevno naše vlastite živote Ocu. 

Apostolat molitve je duhovni put koji Crkva nudi svim kršćanima kako bi im pomogla da budu prijatelji i apostoli Uskrslog Krista u svojim svakodnevnim životima.

To ih dovodi do saveza osobne ljubavi, simboliziranim njegovim Srcem. 

Apostolat molitve je svjetska molitvena mreža koja reagira na izazove s kojima se suočava čovječanstvo i poslanje Crkve kako je izraženo u papinim mjesečnim nakanama.  

 • AM poziva nas da živimo s unutrašnjim stavom apostolske spremnosti koja je plod ljubavi. To mora doći iz osobnog i intimnog odnosa sa raspetim i uskrsnulim Gospodinom gdje sam voljen i nudim svoju raspoloživost kao odgovor ljubavi.
 • Pomaže nam da budemo još više na raspolaganju misiji uskrslog Gospodina, čak i u malim, svakodnevnim stvarima, AM nas poziva slijediti duhovne prakse i školu formacije koju smo nazvali Put srca (pogledaj ispod). Ove prakse nas otvaraju Duhu Svetome koji radi na ujedinjenju našeg života i našeg srca sa životom i srcem Isusovim. Pozivaju nas da ponudimo Ocu, zajedno s Isusom, jednostavno, ali radikalno, sve što jesmo i posjedujemo.
 • AM poziva nas da živimo euharistijski život. U euharistiji susrećemo Isusa koji za nas polaže svoj život, koji je vrhovni izvor i nadahnuće naše apostolske spremnosti. Kada slavimo euharistijski spomen sjedinjujemo se, na povlašteni način, s Isusom, jer slavimo Očev poziv da svoju povijest pridružimo njegovoj osobnoj povijesti kako bi nas ozdravio. Susret s Isusom nas pomiruje, oslobađa nas okova koji nas ograničavaju, te nas osposobljuje ponuditi svoje živote službi njegove misije.
 • AM poziva nas pridružiti se svjetskoj mreži u kojoj milijuni mole s papom za izazove na koje nam on ukazuje u svojim mjesečnim molitvenim nakanama. Ove nas molitvene nakane otvaraju hitnim potrebama Crkve i čovječanstva. One nas vode k tomu da posvetimo svoje živote u korist pravde Kraljevstva, s odzivom na temu mjesečne nakane. AM nas, također, poziva na suradnju sa svima koji rade za veće bratstvo i pravdu, čak i s onima iz drugih religioznih tradicija. AM-e, kao Crkvenoj službi koju je sveti Otac povjerio Družbi Isusovoj, je preporučeno da širi ove nakane, čak i dok to ostaje škola molitve i zagovora.
 • AM služi svima u Crkvi, na individualnoj ili grupnoj osnovi. Može organizirati svoje vlastite grupe na način crkvenih pokreta, ovisno o lokalnim i crkvenim potrebama. U drugim kontekstima, podržava postojeće crkvene grupe ili pojedince, bez stvaranja svoje strukture ili preuzimanja oblika pokreta. AM poziva kršćane da žive svoj krsni poziv na većoj dubini, formirajući ih u apostole raspetog i uskrsnulog Gospodina.
 • Za one koji žele ići dalje u svojim odnosima s Gospodinom i živjeti u većoj spremnosti njegovoj volji, AM ih poziva da daju cijeli život Srcu Isusovu, uspostavljajući Savez s njim (posveta). Kroz ovaj  Savez s Isusom osoba prihvaća prisno prijateljstvo koje joj Gospodin nudi. Osoba također izjavljuje svoju želju da bude još više na raspolaganju u službi njegove misije kao njegov apostol.
 1. Duhovni put AM

Koji je duhovni sadržaj Apostolata molitve?

Na ovo pitanje odgovaramo u dva dijela:

U prvom, predstavljamo smjernice za našu vjeru koju zovemo  Put srca koja će nas nadahnuti da budemo još više spremni služiti Isusu. 

Drugi dio objašnjava trenutni smisao naše misije podržavanja pape i Crkve, obvezujući se dnevno s mjesečnim molitvenim nakanama. 

 

Apostolat molitve

Put srca

Rim, 16. siječnja 2014.

Duhovni sadržaj Apostolata molitve (AM) i njegov formacijski program predstavljen je kao  škola srca. U devet koraka ovaj put nas vodi identifikaciji s Isusovim umom, srcem i projektima. Pismo i ostali citati u svakom odlomku govore o Božjoj bezgraničnoj ljubavi za svakoga od nas i za cijelo čovječanstvo. U molitvi i tišini i sa strahopoštovanjem trebali bi biti primljeni, jer govore o našoj povijesti s Njim. Pozvani smo živjeti osobni ljubavni savez s Uskrsnulim, te svakodnevno ponuditi svoju spremnost na suradnju s Njim u njegovoj misiji, kao njegovi apostoli. Stavljeni smo u službu Crkvi i poslani Božju suosjećajnu ljubav učiniti prisutnom u svijetu. Ove stranice namjeravaju dati jedinstvenu viziju AM i njegove unutarnje staze, pozivajući nas da budemo dio ove svjetske molitvene mreže.

1 U početku bijaše Ljubav

Ø Ljubavlju vječnom ljubim te… (Jeremija 31,3)

Ø Može li žena zaboraviti svoje dojenče, ne imati sućuti za čedo utrobe svoje? Pa kad bi koja i zaboravila, tebe ja zaboraviti neću. Gle, u dlanove sam te svoje urezao…… (Izaija 49,15)

Ø U ovome se sastoji ljubav: nismo mi ljubili Boga, nego je on ljubio nas i poslao Sina svoga… (1Ivanova 4,10)

Ø Bog nas u Kristu izabra prije stvaranja svijeta. (Efežanima 1,4)

Ø Ništa nas ne može rastaviti od ljubavi Božje, koja je u Isusu Kristu, Gospodinu našemu. (Rimljanima 8,39)

Prva i najtrajnija riječ u našem životu vjere je Očeva vječna ljubav. To je ono što nam on stalno govori i čime smo proniknuti u svemu što radi za nas svaki dan: Volim te. To je njegova suština, “Bog je ljubav” (1 Iv 4,8); on nas  ne može ne voljeti. LJUBAV je način na koji nas Gospodin uvijek gleda, bez obzira na tijek našeg života – čak i ako smo zalutali daleko od njega zbog našeg grijeha. Njegova ljubav je bezuvjetna i unatoč svega. To je načelo i temelj našeg duhovnog puta. Naš život počinje njegovom ljubavlju, održava se pomoću nje, i jednog dana će biti primljen od strane te ljubavi. Priznati njegovu ljubav nam daje priliku da ga ljubimo zauzvrat.

2 Ljudsko srce, nemirno i potrebito

Ø Bože, ti si moj Bog, gorljivo tebe tražim; tebe žeđa duša moja, kao zemlja suha, žedna, bezvodna. (Psalam 63,1)

Ø Iz dubine, Gospodine, vapijem tebi: Gospodine, čuj glas moj! (Psalam 130,1)

Ø Blago siromasima u duhu, jer je njihovo kraljevstvo nebesko. (Matej 5,3)

Ø Gdje si se skrio, voljeni, i ostavio me da oplakujem? … (Sveti Ivan od Križa, Duhovni hvalospjev)

Ø Za se si nas stvorio, o Gospode, i nemirno je srce naše dok se u tebi ne smiri.  (Sveti Augustin, Ispovijesti)

Mi žudimo za srećom i tražimo je na mnogo načina. Bog nam je dao sposobnost da volimo i da živimo velikodušno. No, mnogo puta se osjećamo siromašni i izgubljeni, opterećen frustracijama i dubokim željama, ne možemo riješiti naše osobne krize i pronaći unutarnji mir. Put vjere, molitve i života za tražitelje, za one u duhovnoj potrebi i za sve koji žele primiti Isusa Krista u svoja srca je predložen ovdje. To je put poniznih, gdje naša slabost srca neće biti prepreka, već je to naša najveća vrijednost za susret s Bogom koji se prigiba prema siromašnima.

3 U slomljenom svijetu

Ø Bog vidje sve što je učinio, i bijaše veoma dobro.  (Postanak 1,31)

Ø Jer dva zla narod moj čini: ostavi mene, Izvor vode žive, te iskopa sebi kladence, kladence ispucane što vode držati ne mogu.  (Jeremija 2,13)

Ø Tumarat će od mora do mora, od sjevera do istoka potucati se, ištući riječ Gospodnju, ali je neće naći.  (Amos 8,12)

Ø Preni se! Što spavaš, Gospode? Probudi se! Ne odbacuj nas dovijeka! Zašto lice svoje sakrivaš, zaboravljaš bijedu i nevolju našu? (Psalam 44,23-24)

Ø K svojima dođe, ali ga njegovi ne primiše. (Ivan 1,11)

S udivljenjem razmišljamo o ljepoti našeg svijeta, te o velikim djelima koja je postigao ljudski um kroz povijest. Ali svijet koji dijelimo ranjen je bolnim proturječnostima koje uzrokuju smrt i patnju. Život i ljubav često su ugušeni nasiljem i sebičnosti. Slabi i ranjeni su zgaženi čizmama moćnika. Prirodni resursi su iscrpljeni. Previše je tuge i usamljenosti. Međutim, u vapaju za mirom i pravdom, čujemo Očev glas koji nas zove da se vratimo njemu. Skrenuli smo s puteva Gospodnjih i od njegovog projekta za čovječanstvo.

4 Otac šalje svoga Sina da spasi

Ø Evo, činim nešto novo; već nastaje. Zar ne opažate? (Izaija 43,19)

Ø Ja sam doista vidio bijedu svoga naroda u Egiptu. Čuo sam uzdisaje Izraelaca koje Egipćani drže u ropstvu, i zabrinut sam zbog njihovih patnja. Stoga sam ih došao izbaviti iz ruke Egipćana… (Izlazak 6,3-8)

Ø A ja sam Efrajima hodati učio, držeći ga za ruke njegove… Užima za ljude privlačio sam ih, konopcima ljubavi.  (Hošea 11,3-4)

Ø Bog bijaše onaj koji je u Kristu pomirio svijet sa sobom, koji nije uračunao ljudima njihovih prekršaja. (2 Korinćanima 5,19)

Ø Duh pritječe u pomoć našoj slabosti.  (Rimljanima 8,26)

Ø Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog Sina.  (Ivan 3,16)

Ø Sin Čovječji došao je da traži i spasi što je izgubljeno.  (Luka 19,10)

Otac nas nije napustio u ovom slomljenom svijetu. On je govorio o svojoj ljubavi mnogo puta i na različite načine preko proroka, a sada, u ovim posljednjim vremenima govori nam u Sinu koji je postao čovjekom, Isusu Kristu (usp. Heb 1,1). U Njemu, Otac je pridružio našu povijest svojoj osobnoj povijesti, kako bi obnovio stvaranje i izliječio ranjeno čovječanstvo. U Njemu, koji je dao svoj život za nas i  koga je Otac uskrisio od mrtvih, on je oprostio grijehe. U njemu, Božja strastvena ljubav se probija, odlučna da nas spasi. S njim učimo prepoznati Duha Božjega koji radi u ovom svijetu, donoseći nešto novo, čak i usred patnje i teškoća

5 On nas zove svojim prijateljima

Ø Imenom sam te zazvao: ti si moj. Ne boj se… Jer dragocjen si u mojim očima, vrijedan si, i ja te ljubim.  (Izaija 43, 1 i 4)

Ø Isus se uspne na goru te pozva k sebi one koje odabra. Oni dođoše k njemu. I on postavi Dvanaestoricu da ga prate, da ih šalje da propovijedaju. Njih nazva apostolima… (Marko 3,13-14)

Ø Više vas ne nazivam slugama, jer sluga ne zna što namjerava učiniti gospodar. Nazvao sam vas prijateljima, jer vam saopćih sve što sam čuo od Oca.  (Ivan 15,15)

Ø Petar se obazre i vidje gdje za njima ide onaj učenik kojega je Isus osobito ljubio; onaj koji se na večeri bijaše naslonio na Isusove grudi… (Ivan 21,20)

Ø Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta.  (Matej 28,20)

Ø Odatle slijedi da može zauvijek spasavati one koji po njemu dolaze k Bogu, jer uvijek živi da posreduje za njih.  (Hebrejima 7,25)

Ø Tko god želi ići sa mnom mora biti zadovoljan s istom hranom koju jedem i pićem, i odjećom koju nosim i tako dalje. Tako i svatko mora raditi sa mnom tijekom dana i čuvati stražu noću… (Sveti Ignacije, Duhovne vježbe 93)

Isus Krist poziva nas, svoje prijatelje na osobni i intimni saveza ljubavi s njim. On je živ da posreduju za nas, aktivno nas privlačeći sebi. On nas vidi kao dragocjeno blago svog srca. Prijateljstvo s njim učinit će da vidimo svijet njegovim očima, bit ćemo jedno s njegovim radostima i patnjama, te ćemo se ponuditi da radimo s njim za našu braću i sestre. On je uvijek s nama i bit će do kraja vremena.

6 Krist ostaje u nama

Ø U taj dan spoznat ćete da sam ja u svom Ocu, vi u meni i ja u vama.  (Ivan 14,20)

Ø … K njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. (Ivan 14,23)

Ø Ostanite u meni i ja ću ostati u vama… Kao što  Otac mene ljubi, tako i ja vas ljubim. Ostanite u mojoj ljubavi!  (Ivan 15,4 i 9)

Ø …Živim-ali ne više ja, nego Krist živi u meni. (Galaćanima 2,20)

Ø Ne znate li da ste hram Božji i da Duh Božji prebiva u vama? (1Korinćanima 3,16-17)

Ø A što se vas tiče, neka ono što ste od početka čuli ostane u vama! Ako ono što ste od početka čuli ostane u vama, vi ćete ostati u Sinu i u Ocu.  (1 Ivanova 2,24)

Ø …da Krist stanjuje u vašim srcima po vjeri (Efežanima 3,17)

Ø A mi svi odrazujemo kao ogledalo slavu Gospodnju i preobražavamo se u tu istu sliku  (2Korinćanima 3,18)

Iz svoje bezgranične ljubavi prema nama, Bog se želi nastaniti u našim srcima. Isus je ostavio to iznenadno obećanje svojim učenicima prije svoje smrti. On želi živjeti u svakom od nas. Sveti Pavao svjedoči tomu rekavši da više nije on, nego Krist živi u njemu. To je krajnji horizont prema kojemu nas vodi Duh u našem životu vjere. On traži da se kršćanin prilagodi  Kristu u tijelu, duši i duhu. Čeznemo za time, i molimo za to poniznim srcem, znajući da to nikada ne ćemo ostvariti vlastitim naporima. Vjerujemo da nam je ovo suobličenje s Kristom dano na povlašteni način kroz euharistiju. Krist nam se daruje preko svoga Tijela i Krvi, oblikujući naša srca svome srcu, tako da možemo biti i djelovati kao On.

7 Nudimo svoje živote zajedno s Njim

Ø Jednako i Duh pritječe u pomoć našoj slabosti. (Rimljanima 8,26)

Ø Ova je siromašna udovica ubacila više nego svi drugi… Ona od svoje neimaštine: ubacila je sve što je imala, sve svoje uzdržavanje. (Marko 12,43-44)

Ø Zatim uze kruh, zahvali i razlomi ga pa im ga dade govoreći: „Ovo je tijelo moje, koje se za vas daje. Ovo činite na moju uspomenu!“ (Luka 22,19)

Ø Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj. (Luka 1,38)

Ø Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim da prinesete sebe kao žrtvu živu, svetu i ugodnu Bogu-kao svoje duhovno bogoštovlje. (Rimljanima 12,1)

Ø Evo me dolazim da činim volju tvoju. (Hebrejima 10,9)

Ø Uzmi, Gospodine, i primi svu moju slobodu, moje pamćenje, moj razum i svu moju volju, sve što imam i posjedujem. Sve si mi ti dao, sve ti, o Gospodine, vraćam.  Sve je tvoje, raspolaži svime po svojoj volji.  Daj mi samo svoju ljubav i milost i to mi je dovoljno.  (Sveti Ignacije, Duhovne vježbe 234)

Približiti se Kristu vodi nas tomu da dajemo svoj ​​život za druge, kao što je On učinio. Doznajemo da je, usprkos našoj slabosti i ograničenjima, naš život koristan drugima. Znajući da smo voljeni, izabrani, i nastanjeni Njime, to nas oplemenjuje, ispunjava zahvalnošću, i omogućuje nam da odgovorimo na toliko primljenog dobra nudeći vlastiti život u apostolskoj spremnosti. Nudimo ga krećući protiv naše sebičnosti i lijenosti koje čine uzaludnim Božje djelo u nama. On nas poziva da velikodušno odgovorimo na njegov poziv, kao i Marija iz Nazareta. On nas ne želi spasiti ili promijeniti svijet bez nas. Čak i ako se meni moje prikazanje čini besmisleno, ono će biti korisno za druge, jer Otac ga priključuje životu i Srcu svoga Sina, koji je položio svoj život za nas na križu. Približavamo se svjetskoj patnji, jer smo zajedno s Isusom, i nastojat ćemo odgovoriti kao i On. Govorimo Ocu o svojoj spremnost na suradnju sa Sinom kroz molitvu samo prikazanja. U isto  vrijeme ponizno molimo Duha Svetoga da možemo prestati opstruirati njegov rad u nama. Po Euharistiji smo inspirirani i hranimo se na poseban način, jer tamo nalazimo savršeno prikazanje Krista Ocu i model za naše vlastito životno prikazanje.

8 Misija suosjećanja

Ø Posla me da radosnu vijest donesem ubogima, da iscijelim srca slomljena (Izaija 61,1)

Ø Ne okreći lica od siromaha, pa ni Bog neće okrenuti lica od tebe. (Tobija 4,7)

Ø Težite među sobom za onim za čim treba da težite u Kristu Isusu.  (Filipljanima 2,5)

Ø Isus se sažali, pruži ruku, dotače ga se i reče mu: „Hoću! Očisti se!“ (Marko 1,41)

Ø Na meni je Duh Gospodnji, jer me pomazao. Poslao me da donesem Radosnu vijest siromasima.  (Luka 4,18)

Ø Razmatraj kako Tri Božanske Osobe promatrahu cijeli opseg i prostor na zemlji ispunjen ljudskim bićima.  (Sveti Ignacije, Duhovne vježbe 102) […] Prva točka je vidjeti različite osobe: najprije one na površini zemlje, u takvoj raznolikosti, u odjeći kao i radnjama: neke bijele, druge crne; neke u miru druge u ratu; neke plaču druge se smiju; neke dobro, druge bolesne; neke se rađaju, druge umiru, itd.  (ibid. 106)

Bog, Isusov Otac i naš Otac, želi svoje suosjećanje učiniti prisutnim u svijetu u nama i po nama, svojim učenicima. Pozvani smo Očev mili pogled na čovječanstvo učiniti svojim vlastitim, te djelovati sa Srcem Isusa Krista. Poslani smo na margine ljudskog života na različite načine, zajedno s njegovim Sinom. Poslani smo na mjesta gdje muškarci i žene trpe nepravdu, kako bi liječili i podržavali one koji su slomljena srca. Čak i ako smo fizički ograničeni ili ograničeni bolešću,  pa čak i ako se osjećamo nesposobnima za mijenjanje nepravednih struktura društva, možemo sudjelovati u ovoj misiji čineći svojim Božji samilosni pogled prema svojoj braći i sestrama. Možemo to prenijeti drugima, jer smo i sami primili milost Božjeg suosjećanja.  Idemo izvan granica Crkve, jer je Duh Isusov ondje gdje je suosjećanje. Kroz oboje i molitvu i djela, možemo se pridružiti ljudima različitih kultura i religijskih tradicija, ljudima koji su otvoreni ovom Duhu, i rade na ublažavanju patnje onima u najvećoj potrebi.

9 Svjetska mreža molitve i službe pozorne na  

    potrebe čovječanstva 

Ø O vi koji podsjećate Gospodina, vama nema počinka! I ne dajte mu mira … dok pravda njegova ne zasine ko svjetlost, dok njegovo spasenje ne plane ko zublja.  (Izaija 62,1.6-7)

Ø Nato se Abraham primače bliže i reče: „Hoćeš li iskorijeniti i nevinoga s krivim? Možda ima pedeset nevinih u gradu…  Odvrati Gospodin: „Ako nađem u gradu Sodomi pedeset [ili četrdeset, ili trideset, ili dvadeset, ili deset] nevinih zbog njih ću poštedjeti cijelo mjesto.” (Postanak 18,22-33)

Ø Svi su ovi bili jednodušno ustrajni u molitvi zajedno s nekim ženama, Isusovom majkom Marijom i braćom njegovom.  (Djela apostolska 1,14)

Ø Te dopustite da se od vas samih kao živog kamenja sagradi duhovna kuća, sveto svećeništvo, da prinosi duhovne i Bogu ugodne žrtve po Isusu Kristu!  (1 Petrova  2,5)

Ø Poslije toga Gospodin izabra drugu sedamdesetoricu te ih posla po dvojicu pred sobom u svaki grad i mjesto kamo je kanio doći.  (Lk 10,1)

Ø Mir vama! Kao što je mene poslao Otac, tako i ja šaljem vas. (Ivan 20,21)

Apostolat molitve je svjetska molitvena mreža u službi papinim mjesečnim molitvenim nakanama. Ove nakane se gledaju kao stvarni izazovi za čovječanstvo i Crkvu,  jer oni izražavaju zabrinutost Svetog Oca u današnjem svijetu. Želimo da one orijentiraju našu akciju i našu molitvu tijekom određenog mjeseca.

Ova mreža je formirana od strane onih koji se stavljaju na raspolaganje za suradnju u Kristovu poslanju kroz dnevno prikazanje svojih života, u bilo kojem mjestu ili situaciji u kojoj mogu biti. Poziv na misiju je vatra koja nas čini apostolima koje  Očevo srce šalje srcu svijeta.

Među onima koji su prvi pozvani da budu dio ove mreže su katolici iz različitih zemalja i kultura, te iz različitih duhovnih obitelji. AM stavlja bogatstvo svoje raznolikosti u službu jedinstva Crkve. Drugi su također pozvani da budu u ovoj mreži na različite načine: izazovi implicirani u papinim nakanama otvaraju nas za suradnju s drugim kršćanima i sa svima drugima koji rade za veću ljubav i pravdu u svijetu.

Izazovi s kojima se danas suočava čovječanstvo i poslanje Crkve

Svaki mjesec Sveti Otac povjerava apostolatu molitve dvije molitvene nakane da izrazi svoje velike brige za čovječanstvo i za Crkvu. Zajedno sa predanjem sebe da za njih molimo, AM je odgovoran za širenje ovih nakana diljem svijeta kako bi što više ljudi pratilo papu u njegovoj molitvi. Moliti zajedno s njim je prvi simbol ili izraz  predanosti AM s poslanjem sveukupne Crkve.

U tim nakanama možemo vidjeti mudri i autoritativni pogled Svetog Oca koji privlači našu pozornost svjetskim pitanjima koja ga zaokupljaju. On je uistinu sveobuhvatan pogled, osjetljiv na radosti i patnje današnjih muškaraca i žena, s obzirom na njegov položaj poglavara cijele Crkve. Smatramo ih pravim izazovima s kojima se susreće naša molitva i koji bi trebali pokrenuti naše živote. One su prije svega izazovi našim osobnim životima, kao što smo pozvani biti u skladu s onim za što molimo.  One su ujedno i pozivnica da pristupimo, tijekom određenog mjeseca, drugim ljudima ili institucijama koje rade sa problemima za koje molimo, bilo da su Crkvene institucije ili ne, uspostavljajući partnerstvo u korist onoga što se tiče i jednih i drugih.

Dvije su vrste molitvenih nakana: jedna se zove  Opća, a druga Evangelizacijska nakana. Opće nakane tiču se problema koji se mogu ticati svih ljudi dobre volje, ne samo katolika.  One su zasigurno briga sveopće Crkve, ali one idu izvan njezinih granica. Uglavnom se one tiču naše želje za mirom i pravdom u svijetu i zalaganjem Crkve s opisanim situacijama. Sam papa nas poziva da molimo i radimo vezano uz te probleme, šaljući nas kao molitvenu Crkvu sa stavom ponizne službe i dijaloga sa svijetom.  Otvoreni smo suradnji s ljudima drugih religija ili onih koji misle drugačije od nas.

Evangelizacijske nakane, s druge strane, tiču se izazova života Crkve, pokazujući želju da od nje naprave bolji instrument evangelizacije.

Na ovaj način, poslanje Crkve nije nešto što će se dogoditi samo u dalekim zemljama. Sve u Crkvi je misionarsko. Oba popisa molitvenih nakana su misionarska, kao što je i njihov cilj  da krštenici mogu bolje služiti Kristovoj zadaći u današnjem svijetu, fokusirajući se na određene konkretne izazove. Moliti za njih će otvoriti perspektivu  svjetskoj dimenziji, uzimajući radosti i nade, bol i patnju naše braće i sestara

U nekim zemljama, biskupi dodaju treću molitvenu nakanu koja će također biti dio molitvene službe AM na tom određenom mjestu.

4) Praktični vodič

a) Kako ja osobno mogu živjeti put Apostolata molitve?

„Zato je svaki književnik koji je postao učenikom kraljevstva nebeskog nalik na domaćina koji iz svoje riznice vadi novo i staro.” (Matej 13,52)

Duhovne prakse AM različitih su vrsta duž svojih gotovo 170 godina. Danas, u „stvaralačkoj vjernosti“ originalnoj karizmi AM, zavirili smo u škrinju s blagom naše tradicije i željeli bismo predložiti neke stare i neke nove prakse. Zajedno s putokazom koji smo nazvali  Put srca, one će nam pomoći oblikovati srca za apostolsku spremnost. Nacionalni timovi i svaka osoba može ih usvojiti i prilagoditi prema svačijoj situaciji i duhovnoj potrebi.

 1. Tri trenutka dana: Moja dnevna molitva ima barem tri specifična trenutka. Za prakticirati ih, izabrat ću oblik koji me najviše inspirira i pomaže mi da postanem dostupniji Uskrslom Gospodinu. Ispred sebe mogu imati lik Isusa ili raspela. To može biti na posebnom mjestu u kući. Mogu izgovarati određenu molitvu. Mogu koristiti digitalna sredstva, itd.

 • S Isusom ujutro: Dok započinjem svoj dan, tražit ću da minutom šutnje postanem svjestan prisutnosti Uskrsloga. Molim Oca da me stavi na raspolaganje misiji svoga Sina, predajući mu ono što jesam i što posjedujem. To predanje mogu učiniti svojim riječima ili slijedeći napisanu molitvu. Molim Duha Svetoga da mi otvori srce potrebama i izazovima s kojima se suočava čovječanstvo i poslanje Crkve, i molim za njih slijedeći papine mjesečne nakane.
 • S Isusom tijekom dana: U različitim trenutcima tijekom dana, na cesti ili stajalištu, kod kuće ili na poslu, posvješćujem si da se nalazim u prisutnosti Gospodnjoj, te obnavljam svoju raspoloživost „da ću raditi s njim danju i bdjeti noću“ (Duhovne vježbe Svetog Ignacija, 93).
 • S Isusom noću: Na kraju dana, u trenutku tišine, molim Duha Svetoga da mi pokaže na koje je načine Isus bio sa mnom tijekom dana i zahvaljujem mu. Pitam se na koje sam načine bio-la na raspolaganju njegovom poslanju, te mu, također, zahvalim. Promatram na koji sam način bio-la prepreka njegovom radu u meni i molim ga neka svojom milošću dođe i promijeni moje srce. Molim ga da idući dan mogu živjeti blizu njega.. Isus mi daje svoj blagoslov.

BILJEŠKA: U 3. Dokumentu upućenom Nacionalnim timovima pružamo detaljne prijedloge za ova tri trenutka – dodatak 1.

 1. Sudjelujem u mreži AM uz održavanje veze s Nacionalnim uredom (sjedište AM u mojoj zemlji) ili onim koji je najbliži mojoj zemlji. Zatražit ću da primam njegove letke, časopise, vijesti i druge materijale koji će mi pomoći u produbljivanju odnosa s Isusom i održavati me u kontaktu sa svjetskom mrežom. Ako je to moguće, sudjelovat ću u njegovim grupama, njegovim formacijskim aktivnostima ili njegovim internetskim društvenim mrežama. Simbol moje povezanosti s ovom svjetskom molitvenom mrežom bit će dnevna molitva na papine nakane, posebno Prvog petka u mjesecu.  To je tradicionalni dan kada se sjećamo otkrivenja Božje ljubavi na križu i ljubavi njegova Svetog Srca prema čovječanstvu. Ako je moguće, toga dana sudjelovat ću u euharistiji. Za sve ovo, slijedit ću upute koje ću primiti od Nacionalnog ureda.

Sažimajući, koje su karakteristične prakse Apostola molitve?

 • Živi tri trenutka dnevne molitve kako bi, on ili ona, pridružio svoj život Uskrslom i ponudio ga u apostolskoj spremnosti.
 • On ili ona predaje svoj život u molitvi i službi kao odgovor na izazove s kojima se suočavaju čovječanstvo i poslanje Crkve , kako je istaknuto u papinim mjesečnim nakanama.
 • „Put srca” je njegov ili njezin putokaz i škola formacije.
 • Sudjeluje u lokalnoj i svjetskoj mreži AM.

On ili ona živi sve to potkrijepljeno vjerskom praksom koje su temeljne svim kršćanima:

 • Euharistija, koja dovodi do unutarnjeg iskustva Srca Isusova. Uči nas živjeti s Isusom i kao Isus, u službi poslanju. U svakoj euharistiji uprisutnjujemo Isusov život položen za čovječanstvo, krajnji model ponude i dostupnosti.
 • Ljubav i pobožnost prema Mariji, modelu apostolske spremnosti, čije je srce puno Isusa i njegovih projekata.
 • Sudjelovanje u životu skupine, i pridruživanje ostalima koji prate AM, kad je to moguće.
 • Trajna formacija koja će dati sadržaj zajedništvu s Isusom i pristati na rast kao apostol. To bi trebalo uključiti formaciju vezano uz pitanja koja su direktno povezana uz njegovo sudjelovanje u AM (Srce Isusovo, molitva predanja, povijest AM, itd.) i na drugim područjima koja njeguju vjeru kao kršćanina (kao što su sv. pismo, teologija, duhovni život, sakramenti, itd.).

BILJEŠKA: Duhovni sadržaj i prakse obnove AM vodit će se i  formacijski programi  u našoj branši mladih, Euharistijski pokret mladih, uredno ih prilagođavajući dobi članova.

 Za veću predanost: Savez s Isusom

Osoba koja se u AM osjeća potaknutom na bliže jedinstvo sa Srcem Isusovim, te na veću raspoloživost njegovu poslanju, može se odlučiti za posebno obećanje koje zovemo  Savez s Isusom (na nekim mjestima može se zvati „posveta“). Iako ovaj  Savez nije obvezan za Apostola molitve to je horizont kojemu vodi Put srca i naše duhovne prakse. To je opcija koju neki mogu slobodno odabrati kako bi svom osobnom, obiteljskom ili životu u zajednici dali pečat većeg pripadanja Isusu Kristu. To će, također, značiti veću odgovornost prema AM i sudjelovanje u njegovu poslanju. Savez s Isusom će se obaviti slijedeći smjernice Nacionalnog ureda vezano uz ova pitanja, prilagođeno vlastitom kulturnom kontekstu. Može biti obnovljen na posebne dane, na primjer Prvog petka u mjesecu, rođendani ili na druge važne datume.

b) Grupni program AM

Članovi grupa AM inspirirani su našim Putem srca i nastoje živjeti osobne prakse koje su naznačene gore.

Svaka grupa trebala bi kontaktirati Nacionalni ured AM i od njih primiti orijentacijski i formacijski materijal, u nekim slučajevima putem webne stranice AM ili putem stranica društvenih mreža.  Grupama predlažemo:

Ø Dijelite dokument Put srca, pomažući jedni drugima usvojiti ga kao program za molitvu i svakodnevni život. Mogu koristiti radni materijal koji će im osigurati Nacionalni tim.

Ø Sudjelujte na nacionalnim ili regionalnim skupovima, duhovnim vježbama ili formacijskim susretima koje promiče Nacionalni ured.

Ø Odlučite kako će sudjelovati u svjetskoj molitvenoj mreži , posebno inicijativi Prvog petka, sukladno mogućnostima koje predlaže Nacionalni ured.

Ø Meditirajte o značenju dvaju izazova koje nam papa predstavlja svakog mjeseca  (njegove molitvene nakane). Zajedno u skupini možemo pronaći određenu obvezu koju treba živjeti tijekom mjeseca na osoban način ili u zajednici, u skladu s onim za što molimo (jedna od dvije nakane). Kako bi širili ove nakane i kako bi ljudi za njih molili, mogu biti organizirane zajedničke molitve u župi (kao što je klanjanje, bdijenja, sveti sati, krunice i procesije) i poduzeti konkretne akcije, možda s drugim ljudima.

Ø Uspostaviti kontakt s nekom institucijom koja je povezana s pitanjima koja se odnose na određene papine nakane tijekom godine i  programirati neku zajedničku akciju (na primjer, ako papa moli za bolesne, taj mjesec koordinirati sa službom u bolnici).

Ø Širite papine nakane u svojoj župnoj zajednici.

Ø Pripremite i učinite Savez s Isusom za svakog člana ili za cijelu zajednicu.

Ø Napravite raspored za obuku za produbljivanje života AM – materijal za ovo može se pronaći u 4. Dokumentu obnove AM, iz međunarodnog ureda.

Ø Sudjelujte u obuci vezano uz druge teme koje su potrebne za hranjenje vjere, kao što je Biblija, teologija, sakramenti i duhovni život. Njih može organizirati i sama grupa AM odnosno možete sudjelovati u formacijskim inicijativama koje nudi župa ili duhovno središte.

 

Molitve AM

Prijedlog za novu molitvu predanja Oče, ovdje sam.

Znam da si uvijek sa mnom.

Polažem svoje srce u Srce tvoga Sina Isusa, koji nam se daje svakoga dana u euharistiji.

Neka me tvoj Sveti Duh ojača da živim Evanđelje u svemu što radim i govorim.

Sa svoje strane predajem ti ovaj dan—sve svoje molitve, djela, radosti, i patnje—sve što jesam i posjedujem.

S Marijom, majkom Crkve, molim za misiju Crkve, za sve članove Apostolata molitve, te sve papine nakane za ovaj mjesec. Amen.

 

Predanje sebe

Gospodine, dajem ti

Svoje ruke da čine tvoja djela,

Svoje oči da gledaju kao ti,

Svoj jezik da govori tvoje riječi

Svoj um da možeš misliti u meni

Svoj duh da možeš moliti u meni

Iznad svega dajem ti svoje srce

Da možeš voljeti kroz mene svog Oca i cijelo čovječanstvo

Predajem ti cijelog sebe,

Da ti možeš rasti u meni

Tako da si ti, Gospodine Isuse

Onaj koji živi i radi i moli za mene.

(Lancelot Andrew)

Molitva za obnovu AM Oče, Gospodaru neba i zemlje,

prije oko 170 godina

zapalio si vatru

u srcima muškaraca i žena

koja se raširila po cijelom svijetu.

Gorljivo su željeli prenijeti tvoju Radosnu vijest,

Šireći tvoje evanđelje ljubavi cijelom čovječanstvu.

Dodirujući im srca Srcem svoga Sina,

učinio si ih apostolima kroz molitvu.

Postavio si ih neka služe

misiji tvoje Crkve

u srcu svijeta.

Danas, mi muškarci i žene

Apostolata molitve

još uvijek gorimo tvojom ljubavlju.

još uvijek čeznemo odgovoriti na žeđ

braće i sestara diljem svijeta.

Uzmi, Gospodine, i primi naše živote.

Zasvijetli ponovo u nama, daj da budemo poslušni tvome Duhu.

Neka svjetska misija molitve

koju si nam povjerio

donese tvoju ljubaznu prisutnost

danas kao i jučer

duboko u srce čovječanstva.