Skip to content

Ponedjeljak, 25. rujan 2023.

Posted in Klikni i moli - click to pray

S Isusom ujutro
Novi dan nam je dan da tražimo Božju volju. Danas nam Isus govori o važnosti
ne skrivati svjetlo vjere koje smo primili: Jer ništa nije skriveno što se neće
otkriti; niti skriveno, da se ne sazna i ne izađe na vidjelo . Lk 8,16-18. Ove nas
riječi pozivaju na razmišljanje o autentičnosti naše vjere i načinu na koji je
dijelimo sa svijetom. Razmišljajmo danas o tome kako možemo biti hrabri
svjedoci Kristove istine, bez straha pokazati svoje svjetlo usred tame. Neka nam
cilj bude transparentno živjeti svoju vjeru i svjedočiti Božju ljubav u svemu što
činimo. Oče naš.


S Isusom tijekom dana
Vrijeme je za ponovno sjedinjenje s Ocem. Kako bismo osvijetlili naš trenutak
razmišljanja, okrećemo se riječima pape Franje koji nam kaže: “Ako ne
dopustite da svjetlo uđe u vaše srce, ući će tama.” Što puštam u svoje srce?
Čega sam pun? Koje je moje svjedočanstvo kao kršćanina koji je primio Kristovo
svjetlo? Po uzoru na tolike kršćane koji su nam prethodili i s kojima dijelimo
poslanje, i mi možemo hrabro svjedočiti svoju vjeru.

S Isusom u noći
Završavam svoj dan, Gospodine, zahvaljujući ti za novu priliku za ljubav i
služenje. Zahvaljujem ti za svjetlo koje su drugi ljudi danas stavili u moj život, za
njihovu ljubav i društvo koji su znakovi tvoje ljubavi. Jesam li u ovom danu
pustio da uđu razlozi tame i tuge? Ispričavam se zbog tih trenutaka. Ne daj da
se obeshrabrim i izgubim nadu. Također želim svjedočiti tvoje svjetlo za druge,
da kad vide mene, vide tebe. Nudim ti Gospodine svoj odmor za one koji žive na
stranputici, u siromaštvu i napušteni. Daj mi priliku i hrabrosti da i njima
donesem tvoje svjetlo. Zdravo Marijo.