Skip to content

OBNOVA APOSTOLATA MOLITVE – DOKUMENT 3

Posted in DOKUMENTI I PISMA

Obnova Apostolata molitve

Dokument broj 3

Upute za Nacionalne timove

Rim, Ožujak 2014.

Sadržaj

 1. Uvod
 2. Nacionalni tim
 3. Dužnosti Nacionalnog tima

a. Objasniti što je AM, prema sadašnjem dogovoru

b. Promicati praksu Tri trenutka u danu

c. Pomoći ljudima da hodaju Putem Srca

d. Dati smjernice za Savez s Isusom

e. Držati ljude u kontaktu s Nacionalnim uredom AM

f. Dati smjernice o Prvom petku u mjesecu

g. Održati kontakt s Međunarodnim uredom AM u Rimu

h. Ponuditi program za skupine povezane s AM

i. Ostale usluge

 • Škola molitve
 • Prikupljanje sredstava
 1. Modeli i strukture

a. Svjetska molitvena mreža

b. Tri operativna modela

 • AM, digitalni model djelovanja
 • AM, služenje mjesnoj Crkvi
 • Model mladih: Euharistijski pokret mladih
 1. Dodatci

a. Dodatak 1. Prijedlozi za Tri trenutka u danu

b. Dodatak 2. Dijagnostika

c. Dodatak 3. Upitnik

1 Uvod

Rim, 3. ožujka 2014.

Generalni direktor Apostolata molitve, isusovački General superior, imenuje Nacionalnog tajnika u svakoj zemlji ili regiji, koji je lokalni voditelj AM (često, također, i voditelj Euharistijskog pokreta mladih, naše sekcije mladih) U ovom dokumentu nudimo smjernice odgovornim osobama AM u zemlji, te timu.

Zajedno sa dva prethodna dokumenta, koji nam nude glavne crte toga što je AM, njegovu povijest i njegov život, u ovom dokumentu detaljnije objašnjavamo opseg nekih prijedloga za određeni posao koji bi Nacionalni tim svake zemlje trebao razviti na lokalnoj razini.

Ovaj tekst je u kontinuitetu s dokumentom koji je izišao 2012. godine, pod nazivom „Put srca u službi svijetu’, kojega su mnogi dijelovi još uvijek relevantni.

Međunarodni ured Apostolata molitve

Rim, Italija – apora@sjcuria.org www.apmej.net

 2 Nacionalni tim AM/EPM  

Timski rad na lokalnoj razini je temeljni element u postizanju obnove AM u svakoj zemlji. Smatramo da svaki Nacionalni tajnik treba raditi s timom suradnika laika, uključujući, ako je to moguće, relativno mlade ljude. Oni će donijeti vještine i  osjetljivost koje će pomoći boljem razumijevanju novih generacija.

Nacionalni tim mora biti istinski apostolski tim koji razlikuje, moli i zajedno slavi, gdje se njeguju prijateljstvo i drugarstvo; koji se redovno sastaje (idealno jednom tjedno). Nije dovoljno jednostavno imati uposlenike, ili ljude koji izvršavaju šefove naredbe. Prijateljstvo u Gospodinu bit će pokretačka snaga tima. Ovaj tim normalno će djelovati kao Vijeće Nacionalnog tajnika, pomažući mu u donošenju odluka, te njihovom izvršavanju. Ovakva, ili slična struktura, poželjna je i za Generalnog direktora u Rimu.

Nacionalni tim je odgovoran za izradu strateškog plana procesa obnove AM u toj zemlji ili regiji. To će učiniti uzimajući u obzir opsežne analize lokalne situacije. Za dobro planiranje osnovno je uzeti u obzir socijalno-kulturne, vjerske i pastoralne analize. Obično ih ne radimo sami, bit će nužno konzultirati analize koje su napravili drugi, posebno Crkvene institucije.  [U dodatku se mogu pronaći smjernice za analize.] Strateško planiranje također će uključivati periodične evaluacije procesa obnove u njegovim različitim aspektima. Jedino će na ovaj način biti moguće obnoviti AM i zadržati proces kontinuirane obnove.

 1. Zadatci Nacionalnog tima

Na Nacionalnom je timu objasniti i promovirati prijedlog sadržan u inspirativnom dokumentu AM „Put s Isusom u apostolskoj spremnosti“.

   a. Objasniti značenje današnjeg razumijevanja AM:

Apostolat molitve je, prvenstveno, leship of Prayer is, primarily, način pripremanja naše unutrašnjosti da bude spremna za Kristovo poslanje. Izvor i model ove spremnosti je Isus Krist koji nam je dan i koji se za nas predaje, čineći sebe trajno prisutnim u euharistiji. Primanje njegovog života vodi nas tome da, u zahvalnosti,  nudimo dnevno svoje vlastite živote Ocu.  

Apostolat molitve je duhovni put koji Crkva nudi svim kršćanima kako bi im pomogla da budu prijatelji i apostoli Uskrslog Krista u svakodnevnim životima. On ih vodi savezu osobne ljubavi, koju simbolizira njegovo Srce.  

Apostolat molitve je svjetska molitvena mreža koja odgovara na izazove s kojima se suočava čovječanstvo i poslanje Crkve kako je izraženo u papinim mjesečnim nakanama.

Teme koje treba razviti:

 • Zašto on započinje govorom o spremnosti? Umjesto davanja definicije, prva rečenica ističe stav, nutarnju raspoloživost. To je ono što shvaćamo kao središnji element osnivačke karizme AM. Jasno, to je stav koji je središnji plodu koji se želi postići u Duhovnim vježbama svetog Ignacija. Kontinuitet između karizme AM i njegovog duhovnog podrijetla u ignacijanskim vježbama je očigledan. On je odgovor na poziv Vječnog Kralja, on je prinosi veće vrijednosti i veće važnosti, on je prinos koji pronalazimo na kraju Duhovnih vježbi, koji se ponovno predlaže svaki dan. On je o spremnosti za poslanje; AM je misionarski od nastanka, i živimo u napetosti odgovarajući na Isusov poziv, sudjelujući s njim u njegovom životu i zadatku.
 • Zašto kažemo „On je put“? Pod ovime podrazumijevamo metodu podučavanja; AM je škola formacije, koja nas uči moliti, a prije svega nas uči živjeti kao Isus.
 • Što znači pripremiti svoju unutrašnjost da bude spremna za Isusovo poslanje? Nije to samo apostolsko djelovanje obavljanja stvari; to, također, uključuje molitvu predanja učinjenu s ljubavlju i povjerljivom molbom, što je samo po sebi već suradnja s Kristovim poslanjem. Ljudi koji su stariji, nemoćni ili hendikepirani surađuju s Kristom po svojoj molitvi, čak i kad se izvana čini da ništa ne rade. U svakom slučaju, molitve za motive navedene u papinim nakanama trebaju nas voditi, što je više moguće, načinu života i djelovanja u skladu s onim što molimo.
 • Kada kažemo „svjetska mreža“ ne govorimo o digitalnoj mreži. To je šira duhovna mreža, koja bi trebala imati važnu digitalnu dimenziju, ali nije na to ograničena. Možda je u nekim kulturnim kontekstima preporučljivo koristiti drugi izraz: svjetska obitelj, svjetska udruga vjernih, itd.
 • „Izazovi za čovječanstvo i poslanje Crkve“ je još jedan način upućivanja na papine mjesečne nakane.
 • Spremnost na Kristovo poslanje je izražena u molitvi predanja vlastitog života – predanje nastavlja biti pokretačka snaga koja se nalazi u središtu praksa AM. U Dokumentu broj 1 predložene su neke pismene formule ove molitve, ali ljudi mogu koristiti što god im najviše odgovara, uključujući one koje su sami smisli. Postoji još uvijek puno zemalja gdje se koristi stara molitva, tradicionalna u AM, i stariji članovi je nastavljaju koristiti. To je u redu, ali je poželjno da Nacionalni tim može u isto vrijeme predložiti molitvu koja je prikladnija i smislenija novim generacijama.
 • Govorimo o Uskrslom Isusu, jer On je taj s kojim dolazimo u vezu u AM, onaj koji nas prati u svakodnevnom životu. Klasične slike pobožnosti Presvetom Srcu Isusovu predstavljaju Uskrslog Gospodina na slikama ili kipovima. On je taj koji dolazi svojim apostolima, pokazuje svoje rane i šalje ih u misije. (usp. Ivan 20, 19-28/Mk.16,14-18/Lk.24, 36-49).
 • Srce je simbol cijele osobe, simbol koji je ukorijenjen u mnogim kulturama ili predstavljen fizičkim srcem kao sjedištem najdubljih osjećaja. Ne bi ga se trebalo shvatiti kao fizički organ, mišić koji pumpa krv, nego kao ono što predstavlja, a to je, dubinu Božje ljubavi. Iz istog razloga, možda u određenim kulturama ova ljubav može biti predstavljena drugim simbolom. Na Nacionalnom timu je da dati potrebno objašnjenje ili napravi prilagodbe.
 • Dokument broj 4 dat će objašnjenja ili teološko produbljenje relevantno za AM, materijal koji će se moći koristiti u formaciji onih koji sudjeluju u AM.

      b. Objasniti i promovirati praksu molitve Tri trenutka svakog dana. Za to će cirkulirati materijale s ispisanim tekstom, organizirati radionice za obuku, digitalne ili radio programe, i tako dalje. Čini nam se važnim da bi ta praksa trebala biti predložena Božjem narodu u „pobožnom“ formatu, jednostavno, afektivno, sa simbolima, molitvama, akcijama koje će biti privlačne i provedive svima, posebno jednostavnim ljudima ili onima sa manje vjerskog iskustva. Drugim riječima, želimo da obnovljeni AM bude lako prepoznatljiv i primljen kao pučka pobožnost (usp.

Evangelii Gaudium, papa Franjo, 122-129). S obzirom na ogromnu raznolikost kultura i ljudskih senzibiliteta, ne možemo o tome napraviti globalne odluke iz ureda u Rimu. Oblici inkulturacije ili „inkarnacije“ AM bit će raznolik ovisno o raznolikosti ljudi kojima želimo služiti. Nacionalni tim svake zemlje ima dužnost pronaći za svoj narod – i sa svojim narodom –  odgovarajući model AM koji će svi razumjeti i slijediti. Sheme predstavljene u Dokumentu 1 i Dodatku 1 ovog dokumenta su smjernice za molitvu. Neki timovi mogu predstaviti praksu AM pod drugim imenom, na primjer „pobožnost Isusu“ ili nešto slično. Velika bi pomoć mogla biti korištenje neke slike Isusa koja će postati karakteristični lik AM u toj određenoj zemlji.  To može biti bilo koja slika: neki će koristiti lik Presvetog Srca Isusova, neki lik Milosrdnog Isusa, drugi ikonu ljubljenog učenika kako se naslanja na Isusove grudi – i tako dalje. Moguće je prakse koje naznačuju Molitvu Tri trenutka ispuniti nečim drugim kako bi se stvorila svijest o „Isusu na mom putu, Isusu za stolom, Isusu koji se brine o mojim snovima, Isusu koji se zauzima za mene“, i tako dalje: sve što pomaže ljudima da povežu svoje živote s Uskrslim Gospodinom i da hodaju s njime.

       c. Predložit će konkretne načine kako pomoći ljudima AM hodati „Put srca“. U obnovi AM smatramo ovaj tekst inspirativnim načinom koji ujedinjuje cijelo naše duhovno putovanje, tumačeći tradiciju pobožnosti Presvetom Srcu Isusovu u stvaralačkoj vjernosti. Ljudi mogu biti pozvani na različite načine živjeti Put srca: mogu se pripremiti letci, ponuđene duhovne vježbe ovog sadržaja,  davanje formacijskih sjednica; može biti tiskan za cirkuliranje ili osobno čitanje, itd.  Također možemo obogatiti ovdje predstavljenih devet koraka s drugim knjižicama (iz duhovne tradicije Crkve, učiteljstva, vježbi, života svetaca, itd.)  Mogli bismo pozvati različite Nacionalne timove za dijeljenje materijala stvorenih u tu svrhu, tako da oni mogu pomoći drugim zemljama.

       d. Ponudit smjernice i konkretne tekstove za stvaranje Saveza s Isusom koji AM predlaže u službi poslanju Uskrslog Krista. Ovaj Savez trebao bi biti predložen onima koji se žele sjediniti intimnije sa Srcem Isusovim i staviti se u njegovu službu na način koji nadilazi uobičajeno. Bit će to slobodni izbor osoba koje izražavaju svoju namjeru posvetiti svoje živote u „savezu osobne ljubavi s Uskrslim Isusom“ posebnom gestom ili ritualom. Istina je da su svi pozvani živjeti takav stupanj Isusove ljubavi krsnim posvećenjem i kroz sve prakse AM, ali gesta Savez s Isusom od ovoga će učiniti poseban pečat u životu osobe, bez obzira na njihov stalež (laik ili zaređeni, vjenčan ili ne vjenčan, itd.). Ovaj savez treba shvatiti u okviru ignacijanskog pojma „magis“ („više“), za one osobe ili zajednice koje slobodno žele učiniti korak „veće vrijednosti i važnosti“, kako bi to rekao sveti Ignacije. Inspirirani smo na određeni način od strane ponude u kontemplaciji Vječnog Kralja u Duhovnim vježbama:

[97] Oni koji žele dati veći dokaz svoje ljubavi, i razlikovati se u onome što se odnosi na službu vječnog Kralja i Gospodara svega, neće se samo u cijelosti ponuditi za rad, nego će djelovati protiv svoje putenosti i tjelesne i svjetovne ljubavi, i učiniti prinose veće vrijednosti i važnosti riječima poput ovih: 

[98] Vječni Gospodaru svih stvari, u nazočnosti Tvoje beskrajne dobrote i Tvoje slavne majke, i svih svetaca Tvog nebeskog dvora, ovo je moj prinos sebe koji činim Tvojom uslugom i pomoći. Svečano izjavljujem da je moja najiskrenija želja i moj promišljen izbor, ponuđen isključivo Tvojoj većoj službi i hvali, da Te slijedim u podnošenju svih nepravdi i svih zlostavljanja i svog siromaštva, i stvarnih i duhovnih, neka se Tvoje presveto veličanstvo udostoji izabrati me i dopustiti mi da budem u takvom stanju i načinu života.

Ova praksa mora biti inkulturirana u realnost svake zemlje. Na nekim područjima može se zvati Posvećenje, u drugima Savez sa Srcem Isusovim, Savez sa Isusom, itd.  Odgovornost Nacionalnog tima će biti definirati terminologiju, objasniti njezino značenje, odlučiti o zahtjevima za sklapanje ovog Saveza, naznačiti koje bi bile pripreme za njegovo sklapanje. Predlažemo da bi se, između ostalog, trebao zahtijevati minimalni period pripadanja AM (barem godinu dana), nekakav tečaj priprave, duhovne vježbe u tišini. Iz međunarodnog ureda predložit ćemo pismenu formulu koju bi ljudi mogli recitirati pri sklapanju Saveza, ali, također, potičemo svaki Tim da stvori svoj vlastiti tekst.

       e. Ponudi će specifične kanale putem kojih bi oni koje to zanima mogli ostati u kontaktu s nacionalnim uredom AM.

Ponudit će publikacije, vijesti, pozive na duhovne vježbe ili prilike za formaciju, pozivnice za pridruživanje njegovim društvenim mrežama, itd., sve što može pomoći ljudima da se duhovno hrane prema etici i poslanju AM. Nije dovoljno samo obznaniti duhovnost koju nudi AM. Ljudi moraju ostati u kontaktu, kako bi ih se motiviralo na dnevnom putovanju apostolske spremnosti, te kako bi im se dao pravi osjećaj pripadnosti ovoj svjetskoj mreži

        f. Ponudit će praktične načine sudjelovanja u svjetskoj molitvenoj mreži Prvim petcima u mjesecu. Svaki Nacionalni tim pozvan je ponovno pokrenuti ovaj mjesečni dan kada se na posebni način AM širom svijeta duhovno ujedinjuje u molitvi za tekuće papine nakane. Iako smo pozvani svaki dan moliti za ove nakane, istaknuti ih u jednom danu u mjesecu pomoći će nam da shvatimo da smo zajedno s mnogim drugima u istinskoj svjetskoj molitvenoj mreži. To će nam pomoći da dočaramo ili ojačamo taj osjećaj zajedničke molitve putem digitalnih medija, publikacija ili drugih metoda promocije, sastanaka ili župne liturgije, osobnim ili društvenim praksama, itd. Ova sredstva će nastojati redefinirati našu veliku tradiciju pobožnosti Presvetom Srcu Isusovu na Prve petke.

      g. Nacionalni tim će održavati kontakt s međunarodnim uredom AM/EPM u Rimu, s Kontinentalnim koordinatorom i s ostatkom svjetske mreže. Svaki Nacionalni tim trebao bi držati aktivnima kanale komunikacije s međunarodnim uredom, koordinatorom za svoj kontinent i sa cijelom svjetskom mrežom, posebno putem međunarodne vebne stranice (usp. www.apmej.net) i svojom Facebook mrežom. Osim toga, pozvani su preuzeti inicijativu u slanju pismenog izvješća međunarodnom uredu barem jednom godišnje, opisujući situaciju AM/EPM u zemlji ili regiji. Ključni element u održavanju dinamike obnove AM i ostajanja u kontaktu s onim što se događa u ostatku svijeta, bit će sudjelovanje jednog ili više delegata na kontinentalnim susretima koji se održavaju svake druge godine. Oni su prilika delegatima da podijele svoju misiju i zajedno razaznaju kako naprijed u obnovi AM u kulturi ili kulturama koje su specifične tom kontinentu.

      h. Ponudit će program obnove AM za grupe koje su s nama povezane. U mnogim zemljama i kulturama nastavile su postojati, više ili manje vitalno, specifične grupe AM, župne ili druge, koje čine dio biskupijske strukture prema tekućim Statusima. Proces obnove uzeo je u obzir velik broj ljudi koji trenutno živi u ovim grupama što predlaže AM. Obvezali su se, koliko to mogu, u obnovi duhovnog života kršćanskih zajednica kojima pripadaju. Neki čimbenici se moraju uzeti u obzir: a) Mnogi članovi ovih grupa zalaze u godine, s rezultatom da će, prije ili kasnije, sve više gubiti na snazi, s obzirom da nema pojačanja iz mlađe generacije.  b) Ovi članovi naviknuli su se na AM koji dolazi iz prethodnog modela, koji se temeljio više na pobožnim praksama, a bez toliko svijesti o univerzalnoj dimenziji AM ili predanosti pravdi Kraljevstva, kako to podrazumijeva proces obnove. Oni nužno ne djeluju kao AM koji stvara mostove između molitve i djelovanja, u dijalogu s ostalim vjerskim tradicijama, itd. c) Članovima ovih grupa neće biti lako, iako imaju duhovni život ukorijenjen u osobnoj molitvi, iskusiti u vlastitim životima apostolsku spremnost i poslušnost Duhu, ključnim temama obnove. Zaključno, ne možemo predložiti postojećim grupama da potpuno promijene svoj način, ali im želimo pomoći da žive obnovu AM koliko je to moguće. U nekim slučajevima ove skupine moći će redefinirati svoja iskustva i prakse, obogativši ih novom orijentacijom. Ako da, možda će biti u mogućnosti uspješno obnoviti članstvo, možda s mlađim ljudima. Ali, općenito, dobra metoda neće biti pozvati one koji se prvi put susreću s obnovom AM da se pridruže već postojećim tradicionalnim skupinama, jer „novo vino treba nove mješine“ (Mt 9:17). Moglo bi se predložiti da ti ljudi žive AM kao individualci, ili se mogu osnovati nove skupine. AM se, također, može ponuditi već postojećim crkvenim skupinama, pozivajući ih da se pridruže papinoj svjetskoj molitvenoj mreži bez da ulaze u novu duhovnu ili Crkvenu strukturu. Na primjer, u mnogim zemljama postoje bratovštine, dobrotvorna udruženja i udruge Presvetog Srca Isusova, koja često ne znaju ili se ne osjećaju dijelom AM. Ove skupine su prirodni kandidati za povezivanje sa svjetskom mrežom AM – potičemo Nacionalne timove da preuzmu inicijativu kako bi im prišli (i drugim skupinama) i predlože im našu duhovnost.

Okolnosti svakog mjesta vodit će Nacionalne timove pravom odgovoru na njihove potrebe i do kakvih bi oblika udruživanja moglo doći, u skladu s drugim operativnim modelom: AM u službi lokalnoj Crkvi (pogledaj ispod). Ne zaboravimo da AM nije pokret već prijedlog koji siječe sve oblike duhovnosti ili crkvenog članstva.

Mogući zadatci Nacionalnih timova za obznanjivanje ili ojačavanje nove dinamike AM u postojećim skupinama:

 •  Susreti o obnovi AM, otvoreni za javnost, u organizaciji članova Nacionalnog tima.
 •  Susreti s biskupima, župnicima župa, biskupijskim i lokalnim vođama skupina, gdje bi se predstavila obnova i motiviralo ih se za proces.
 •  Predstaviti molitvu papinih nakana kao orijentaciju za skupine tijekom mjeseca, pozivajući ih da izvode djela ili radnje u svakodnevnom životu, kao pojedinci ili kao skupina. Skupinama se mogu ponekad dati određene sugestije.
 •  Razraditi godišnji program tema za skupinu temeljenu na Putu srca. To može uključivati letke koji imaju sadržaj za susrete skupine, materijale za zajedničke molitve i druge publikacije. Dokumenti o ovome mogu, također,  poslužiti kao sadržaj za nacionalne ili regionalne susrete, duhovne vježbe, formacijske susrete, itd.
 •  Ovaj godišnji program za skupine mogao bi uključivati duže formacijske susrete o različitim temama: molitva, Biblija, liturgija, razlučivanje, Crkva i papa, euharistija, Srce Isusovo, itd. Publikacije o ovim temama, također, bi mogle biti dostupne
 •  Ponuditi materijale i konkretne prijedloge za Prvi petak u mjesecu kako bi se pomoglo skupinama da se pridruže svjetskoj molitvenoj mreži na poseban način taj dan. To se može učiniti kroz molitvu, zajedničke prakse, društvene mreže ili druge prijedloge koje da Nacionalni tim ili međunarodni ured.
 •  Korištenje duhovne prakse ili pobožnosti koje pripadaju tradiciji AM, na primjer euharistijsko klanjanje, bdijenja i sveti sati, procesije, ekspozicija. Trebali bi biti revidirani i obogaćeni u tekstovima i sadržajima, tako da mogu biti u skladu s obnovom. Za ovu obnovu sadržaja možemo biti orijentirani Putem srca i onime što smo nazvali pokretačkim snagama obnove: apostolska spremnost, poslušnost Svetom Duhu, suradnja u poslanju Raspetog i Uskrslog Gospodina, osoban i afektivan odnos s njim, služba Crkvi u svjetskoj mreži molitve, te služba pravdi.
 •  Nove duhovne/pobožne prakse mogu biti stvorene, u skladu s potrebama i novim kulturalnim kontekstima kojima želimo služiti. Svaki Nacionalni tim treba razlučiti koje od ovih praksa promovirati, u skladu s lokalnim potrebama i senzibilitetima.

     i. Ostale službe koje spadaju na Nacionalni tim AM:

 • Ponuditi školu molitve u svjetlu Crkvene duhovne tradicije. Ljudi koji pokucaju na naša vrata trebali bi pronaći u AM školu molitve koja im nudi osnovni sadržaj i sustavne metode za njegovanje nutarnjeg života. Mogla bi uključivati teološka i duhovna razmišljanja o ulozi molitve u Isusovu životu i životu onih koji slijede Isusa, te o teološkom značaju molitve zagovora. (usp. Dokument 4)
 • Biti aktivan i kreativan u generiranju lokalnih resursa za aktivnosti AM ili EPM (Prikupljanje sredstava). Naša težnja je da svaki lokalni ured AM/EPM bude samofinancirajući, barem za normalne troškove. Kapacitet naših ljudi, čak i onih skromnih prihoda, da bi bio proaktivan u prikupljanju sredstava za AM ne bi trebao biti podcijenjen. U nekim mjestima, postoji potreba da se educira one koji vjeruju da “Crkva ima novac”, a umjesto da pridonose apostolskom radu iz vlastitih sredstava, traže novac u zamjenu za ono što je počelo kao volonterska služba. Za izvanredne rashode postoji fond u međunarodnom uredu koji, iako je ograničen, pomaže projekte AM i EPM do 60% ukupnih troškova. Pomoć se može zatražiti za projekte koji ne koštaju više od 2500 € od ad-hoc komisije za Afriku, ili izravno iz Međunarodnog ureda.
 1. Modeli i strukture

Modeli i strukture koje bi Nacionalni tim trebao razviti u svom projektu za obnovu AM su:

a) Svjetska molitvena mreža

Danas je Apostolat molitve zamišljen kao svjetska molitvena mreža koja privilegira od horizontalne do piramidalne strukture. Ova mreža je efektivna putem slijedećih struktura i inicijativa:

 • Međunarodna vebna stranica, trenutno u pripremi, dizajnirana za poticanje razmjene između svih Nacionalnih ureda, te kako bi stvorila komunikacijsku mrežu između onih koji dijele isti jezik. Na Nacionalnom je timu držati povezanom nacionalnu internetsku stranicu, posebno svoju Facebook stranicu, sa međunarodnom stranicom. To će biti uobičajeni kanal za kruženje informacija među ljudima (vijesti i materijal) o našoj svjetskoj mreži i kako bi ostali u kontaktu s ostalima u AM/EPM koji govore isti jezik. BILJEŠKA: Za one koji nemaju svoju vlastitu vebnu stranicu ili službenu Facebook stranicu Međunarodni ured nudi mogućnost i pomoć za stvaranje obje stvari.
 • Prijedlog molitve „na mreži“ Prvim petkom, prema onome što je već rečeno.
 • Susreti za Timove AM/EPM svake druge godine, po kontinentu.

Izbor strukture za umrežavanje čini jasnijom činjenicu da se u načelu AM ne želi usaditi kao još jedan Crkveni pokret uz ostale pokrete, već je zamišljen kao Crkvena služba otvorena svim kršćanima i u službi svima. Na svakom je Nacionalnom timu da se učini aktivnim dijelom ove mreže. Dužnost Ureda u Rimu je animirati ovu svjetsku mrežu, održavajući kontakt s nacionalnim uredima, pomažući im u potrebama i nadgledajući Što se tiče klasične strukture AM.  

Tradicionalna dijecezanska struktura AM kako je opisuje sadašnji Statut, je očito u padu u mnogim mjestima. Postoje zemlje u kojima je potpuno nestao. Ne želeći zanemariti ili podcijeniti ono što još uvijek postoji od ove strukture, danas je tendencija u svijetu i glavna smjernica u obnovi poticati strukturu nacionalne i svjetske mreže, animirane od strane Nacionalnog tajništva i Međunarodnog ureda. Njegov razvoj bit će u skladu s tri operativna modela opisanim kasnije.  U većini zemalja više nije održivo temeljiti rast AM na biskupijskim strukturama, to jest, biskupijskim direktorima koje mogu imenovati biskupi. Na Nacionalnim timovima će biti da prošire AM putem svojih vlastitih kanala. Međutim, dijecezanska struktura nije isključena na mjestima gdje ona funkcionira. Biskupijski direktori i dalje mogu biti imenovani ondje gdje nude, ili mogu ponuditi, primjerenu službu potrebama ljudi na tome mjestu. Na svakom Nacionalnom timu će biti da razluči i promiče najbolju metodu implantacije AM u svoju vlastitu crkvenu i duhovnu situaciju.

b) Tri operativna modela

Čini nam se da postoje tri operativna modela putem kojih se obnova AM može konkretizirati ili inkarnirati u svakoj zemlji ili regiji. Postoje tri modela koja bi trebala, u idealnom slučaju, biti prisutna u svim implantacijama AM, čak i kada na početku samo jedan ili dva od njih počinju funkcionirati. Obnova AM idealno će biti plod interakcije između ova tri. Lokalni strateški plan bi trebao sadržavati sredstva za njihovo progresivno stavljanje u akciju tamo gdje jedan od njih jednostavno ne postoji.

 • AM, digitalni akcijski model

Ovaj model implantacije AM nudi način da se u ovoj svjetskoj mreži molitve i življenja duhovnog putovanja bude putem digitalnih sredstava. AM će doći do ljudi preko njihovih e-mailova, digitalnih mreža, interaktivnih vebnih stranica ili aplikacija na mobitelima. Ovaj razvoj je zadatak Nacionalnog tima i Međunarodnog ureda i njegovog tima. On pretpostavlja da se može računati na ljude kvalificirane na ovom polju u nacionalnim i međunarodnim uredima. Sredstvo u službi ovog modela je međunarodna vebna stranica, kao što je rečeno, koja svakoj zemlji nudi mogućnost vlastitog prostora na mreži, ako već nema svoj, i stvara svjetsku mrežu  za olakšavanje razmjene. Nakon što ovaj model bude u potpunosti operativan, bit će moguće uspostavit suradničke linkove na nacionalnoj i međunarodnoj razini s postojećim duhovnim mrežama.

 • AM, služba mjesnoj Crkvi

U ovom modelu, AM se stavlja u službu biskupijama i kršćanskim zajednicama, gdje su dvojica ili trojica okupljena u Isusovo ime. Duhovni put AM nudi inspiraciju praćenja novog oblika Crkve koja nastaje. On nastoji probuditi ili reanimirati u kršćanima dubok i osoban odnos s Isusom Kristom. AM nudi se ovim zajednicama kao dio programa duhovne formacije laika, na linijama nove evangelizacije.

Ovaj model može se provoditi pomoću Putujućih misionara. U stilu apostola, putujuće skupine formirane od pravilno obučenih članova AM posjećuju župu ili kršćansku zajednicu neko vrijeme, i kao u duhovnim vježbama, pomažu duhovnom buđenju te zajednice.  Ovaj prijedlog će se uvijek razvijati u suradnji, i na službu, dijecezanskim pastoralnim smjernicama, i pastoralnim timovima koji postoje u zajednici.

Željeni plodovi ovog modela mogu biti dviju vrsta, ovisno o kulturnom kontekstu i lokalnim potrebama:  Duhovna revitalizacija članova skupina ili zajednica u župama. Osim što će im ponuditi dijeljenje središnjih elemenata svoga puta u Crkvi i pozvati da budu Apostoli molitve, ponuda AM uključivat će zajedničko čitanje iz Evanđelja, dijeljenje života kako bismo naučili zajedno prepoznavati Uskrsloga Gospodina koji putuje na našoj strani, kao i s učenicima u Emaus, kako bismo ponudili život u apostolskoj raspoloživosti. Nema potrebe za stvaranje novih struktura; AP se stavlja u službu ljudima unutar postojećih župnih i biskupijskih struktura. Neće biti formirane posebne skupine AM. U ovom modelu, želimo pridonijeti iz bogatstva naše tradicije, dati sadržaj stvarnoj duhovnoj obnovi župe. Mladim skupinama možemo ponuditi formacijske programe Euharistijskog pokreta mladih, pozivajući ih da se pridruže našem Pokretu. Oni koji budu zainteresirani za ostanak u kontaktu sa AM, bit će registrirani na popisima Nacionalnih tajništva, tako da ih može pratiti Tim i nacionalna struktura AM s formacijskim mogućnostima. U nekim zajednicama, u skladu s kulturnim i crkvenim kontekstom, AM ili EPM može biti umetnut u obliku novih skupina ili zajednica koje žive ovdje opisanu crkvenu dinamiku, i koje će izravno podržavati Nacionalna tajništva AM/EPM, ili u sprezi s Dijecezanskim direktorom, ako se nalazi u tom mjestu.

 • Model mladih ili Euharistijski pokret mladih (EPM).

Treći model za provedbu obnove AM je juniorski odjeljak AM, Euharistijski pokret mladih (EPM).  Kako bi se obnova AM učinila stvarnom treba uključiti, iako bi to moglo biti na dulji rok, stavljanje EPM u pokret ili raditi zajedno s njim. EPM je posebna služba AM za kršćansku formaciju djece i mladih između 4 i 25 godina. Kao izmijenjena verzija starog Euharistijskog križarskog pohoda, nudi formacijski program inspiriran Euharistijom i prijateljstvom s Isusom. Oblikuje svoje polaznike za aktivnu predanost potrebama svijeta. Njegova metoda podučavanja temelji se na malim skupinama ili zajednicama koje se sastaju svaki tjedan, u pratnji animatora koji je odgovoran. Veliki susreti, kampovi i slavlja dio su formacijskog putovanja.

S gotovo stotinu godina povijesti, EPM je s velikim žarom prisutan i danas u 53 zemlje, nudeći formacijski put koji dijeli duhovnu tradiciju AM. U EPM mladi se uče duhovnim navikama koje, jednom kada prođe maloljetnička faza, mogu nastaviti živjeti u AM do kraja života. To je vidljivo u mnogim zemljama gdje su EPM i AM jasno ujedinjeni, kao faze na jednom putu duhovne formacije. Ali u većini zemalja koordinacija i kontinuitet između EPM i AM ne postoji. U mnogima postoji samo EPM, u drugima samo AM. U određenim zemljama postoje oba, ali djeluju odvojeno. Obnovljeni AM će olakšati članovima EPM da nastave živjeti put AM kao odrasli. To će biti izvor i obnove i dinamike AM. Zbog onoga što je upravo rečeno, želimo i voljeli bi, kada je to moguće, imenovanje iste osobe (i istog Nacionalnog tima) koja će usmjeriti oba odjeljka, AM i EPM, u zemlji. Ako postoje dva odvojena tima, jedan za AM, a drugi za EPM, potiče ih se da između sebe uspostave kanale komunikacije i suradnje.

Energija koja obilježava mlade i brze kulturne promijene koje utječu na ovu dobnu skupinu od nas zahtijevaju oštru i kontinuiranu analizu stvarne situacije mladih, kako bi zadržali ono što nudimo relevantnim. Nacionalni timovi EPM  trebaju sami sa stručnjacima procijeniti po tom pitanju, kako bi ušli dublje u obilježja vjerskog smisla mladih, njihovih jezičnih kodova, njihovih interesa i potreba. Morat će uspostaviti kalendar za redovnu evaluaciju, te za periodično reformuliranje programa formacije (predlažemo svakih pet godina) da bi ostali relevantni. Bilo bi korisno dijeliti materijal i uspješna iskustva između različitih zemalja putem svjetske mreže EPM.

Materijal obnove AM služit će kao materijal duhovne formacije članova EPM. Zadatak Nacionalnih timova EPM bit će razlučiti koji će aspekti biti najkorisniji i kako ih koristi.

 

5. Dodatak 

a. Dodatak br. 1. Tri trenutka molitve

Ujutro  

 1. Izabirem pravo mjesto, ispred lika Isusa. Nekoliko koraka ispred „ulaska“ na to mjesto, uzimam tri sekunde kako bi pripremio srce za molitvu. Zauzimam molitveni položaj, umirim se, nekoliko puta duboko uzdahnem. Znakom križa otvaram srce ljubljenoj prisutnosti Oca, Sina i Duha Svetoga.
 2. Pozdravljam Očev mili pogled koji me prima s nježnošću. Otvaram Mu srce dok počinjem novi dan: Kako sam jutros? (Dolazim na molitvu baš onakav kakav jesam, bilo da sam veseo ili umoran, sretan ili tužan, zabrinuti ili pun nade, kao grješnik ili svetac… Dolazim kao ja.)
 3. Otvaram srce Riječi Gospodnjoj: Izabirem čitanje (možda iz današnje liturgije), reflektiram je, puštam je neka djeluje u meni, razgovaram s Gospodinom. Naslanjajući se na njegove grudi, poput ljubljenog učenika, slušam Gospodinov glas koji mi šapuće u uho o njegovoj dubokoj ljubavi prema meni i poziva me da ovaj dan živim s njim, čuvajući njegovu Riječ.
 4. Otvaram srce za ponuditi: Prolazim kroz ono što ću danas raditi i molim Isusa neka prebiva u mom srcu cijeli dan. Otvorenih ruku nudim ovaj dan Ocu Molitvom predanja ili koristeći svoje vlastite riječi. Osjećam kako sa zadovoljstvom prihvaća moju ponudu života.
 5. Otvaram srce poslanju: Želim danas surađivati u Kristovom poslanju, od onoga što jesam, kako sam, gdje sam. Pridružujem svoj život i svoju molitvu poslanju cijele Crkve i molitvom prolazim kroz dvije mjesečne nakane koje nam predstavlja Sveti Otac:
 6. Gestom, otvaram srce Mariji, punog srca. Molim je da me danas prati. Završavam zahvaljujući Gospodinu za današnju ljubaznost, u ime O-S-DS.

 

Dvije molitve predanja:

Tijekom dana, susreti prijateljstva s Uskrslim Gospodinom

Tijekom dana tražit ću trenutke da budem u komunikaciji s Uskrslim Isusom, koji je sa mnom uvijek. Tražit ću stanku na mirnom mjestu, molim dok nastavljam, slijedim digitalni program, sudjelujem u euharistiji, posjećujem otvorenu crkvu, molim krunicu, itd.

Razmotrit ću Gospodinovu želju da bude sa mnom i kažem mu da želim ostati u njegovoj prisutnosti u svemu što radim. Obnavljam ponudu života koju sam ranije učinio, ponavljajući Gospodine, dajem ti svoje srce, ili slične riječi. Kažem mu da sam spreman „raditi s Njim tijekom dana, i bdjeti noću“ (Duhovne vježbe svetog Ignacija, 93).

Mogu izabrati slijedeće rečenice za ponavljanje tijekom dana:

Uzmi, Gospodine, i primi svu moju slobodu,

moju pamet, moj razum i svu moju volju,

sve što imam i što posjedujem.

Ti si mi to dao, Tebi Gospodine, sve vraćam;

sve je tvoje, raspolaži sa svime po svojoj volji.

Daj mi samo svoju ljubav i milost, i to mi je dosta.

 

Noću (ispit):

Pripremim se, molim, zahvaljujem, postajem svjestan, vjerujem.  

 1. Odabirem pravo mjesto, i nekoliko koraka prije „ulaska“ na to mjesto, pripremam se za molitvu. Postajem svjestan da sam u ljubljenoj prisutnosti Oca, Sina i Duha Svetoga.
 2. Molim Duha Svetoga za uvid i snagu koja će ovaj ispit učiniti djelom milosti, koji on vodi, dozvoljavajući mi da vidim prisutnost Uskrslog Gospodina koji je bio sa mnom tijekom ovog dana.
 3. Gledam u svoje srce na kraju današnjeg dana i kažem Gospodinu kako se osjećam. Postajem svjestan kako mi je Gospodin pomagao tijekom dana da mu ponudim svoj život, za svaki puta kada sam se osjetio ujedinjen s njegovom ljubavi, mirom, evanđeljem, zahvaljujem mu. (važnije od provjere onoga što sam učinio krivo je vidjeti ono što je On učinio dobro, i ono što smo učinili zajedno!).
 4. Jesam li bio na raspolaganju Gospodinu i živio na njegov način tijekom dana? Neki od mojih izbora nisu bili od dobrog Duha; bio sam prepreka Gospodnjem životu u sebi. Na koji način? Molim za iscjeljujući dodir opraštajućeg Gospodina koji, s ljubavlju i poštovanjem prema meni, uklanja bremena mog srca.
 5. Gledam slijedeći dan i Gospodinu izražavam svoju želju da u njemu živim u potpunoj spremnosti za sve ono što on može zatražiti od mene.
 6. Prije odlaska u krevet, osjećam Isusovu ruku ljubavi na svojoj glavi, koja me blagoslivlja za dobar san. Pokazujem svoju ljubav prema Mariji, stavljam svoj život u njezino srce i završavam molitvu u ime O-S-DS.

Drugi mogući okvir za Tri trenutka dana (drugi mogu biti stvoreni i predloženi u skladu s potrebama ljudi).

 • S Isusom za jutro. Na početku dana tražim mirni trenutak kako bi smjestio život s Uskrslim Isusom, kako bi se pripremio za ono što će me Otac moliti. Kažem mu: Oče, predajem ti svoje srce. Također mogu recitirati pismenu molitvu predanja. Slušam njegov glas u sebi, pun ljubavi, stvaran, koji mi govori Ja sam s tobom i kako nježno prima ponudu mog života. Nudim ga za poslanje Crkve, u kojemu danas želim surađivati, moleći na određeni način za izazove čovječanstva i Crkve koji su mi predloženi u papinim mjesečnim nakanama.
 • S Isusom tijekom dana: U različitim trenutcima kroz dan, svjestan toga da sam u prisutnosti Gospodinovoj, ponavljam ono što sam rekao jutros: Gospodine, predajem ti svoje srce.
 • S Isusom tijekom noći: Na kraju dana, u trenutku tišine, molim Duha Svetoga da mi pokaže kako me je Uskrsnuli Isus pratio tijekom dana, i zahvalim mu. Pitam se kako sam bio na raspolaganju njegovom poslanju, i ponovno mu zahvalim. Gledam kako sam bio prepreka njegovu djelu u sebi, i molim ga da me izliječi. Molim njegovu pomoć da sutra s njim živim ujedinjen. Osjećam da mi Isus daje svoj blagoslov.

b. Dodatak broj 2 – Dijagnostika

Izabrano iz dokumenta od lipnja 2012. godine Put srca u službi svijetu.

Odgovarajući prijedlozi za obnovu AM ovisit će o točnim dijagnostikama. Što su šire i ozbiljnije ove dijagnostike, to bolje. Da bi primjereno odgovorili kulturi kojoj želimo služiti, ugradit ćemo doprinose različitih dijagnostika sadašnje stvarnosti svake zemlje i  naših ljudi u naše nacionalne planove i strategije.

Nije do nas, niti mi kao AM imamo kapacitete za napraviti ove dijagnostike sami; drugi to rade bolje. Konzultirat ćemo postojeća izvješća i zamolit ćemo za suradnju institucije koje su se specijalizirale u ovoj vrsti analiza, i, ako bude moguće, s njima ćemo direktno surađivati. Međunarodni ured i regionalni koordinatori mogu pomoći, ako je potrebno, uspostaviti kontakte s odgovarajućim institucijama na svakom kontinentu.

Moramo uzeti u obzir tri vrste dijagnostika:

Socijalno-kulturne i vjerske dijagnostike

S obzirom na veliku kulturnu raznolikost od regije do regije, najkorisnije dijagnostike moraju biti napravljene na lokalnoj razini. Opće smjernice mogu se pronaći u dokumentima sveopće Družbe ili drugim crkvenim dokumentima. Tekstovi sa 35. Opće kongregacije Družbe Isusove,  s posebnim naglaskom na dekrete 2.20-2.24, i 3.8-11, prikladni su u tom smislu.

Uvjetno spominjemo neke od trenutnih situacija na koje AM mora odgovoriti iz globalne perspektive, kao prvi pokušaj davanja socijalno-kulturne dijagnostike.

 • Oni koji traže Boga u svijetu koji su prevarila neispunjena obećanja tehnologije, politike i kapitalizma, AM nudi duhovni put kroz metodu svakodnevne molitve koja stavlja ljudsko biće u svoje središte.
 • U svijetu koji teži za pravdom, mirom i pomirenjem, ranjenom siromaštvom i nasiljem, AM pokreće kršćane da prošire horizont globalnim izazovima molitve koje nam Sveti Otac nudi svakog mjeseca.
 • U globaliziranom i međuovisnom svijetu i u kulturi koja favorizira autonomiju i sadašnji trenutak, AM može osigurati osjećaj jedinstva i pripadanja globalnoj mreži vjere koja promovira ujedinjenu molitvu jednih za druge sa zajedničkim nastojanjima izgradnje bolje budućnosti. To je mreža koja ima potencijal ujediniti sljedbenike AM međusobno, s Crkvom, čovječanstvom i sa Srcem Isusovim.
 • Koristeći novi jezik komunikacije, društvenih mreža, AM nudi novoj generaciji koja je obilježena digitalnom kulturom, sekularizacijom, te manjkom pouzdanja u vjerske institucije, predloženi smisao za dnevni život dok su u duhovnom zajedništvu s milijunima ljudi.
 • Teme papinih molitvenih nakana, od kojih mnoge imaju sveopću težinu, dovode do ekumenskog dijaloga i zajedničkih inicijativa između različitih vjerskih i građanskih skupina, koje uključuju razne vjerske i društvene čimbenike, katoličke i ne katoličke.
 • AM je pogodan za rad na jedinstvu i pomirenju među katolicima, jer naglašava našu zajedničku ljubav prema Crkvi. Nadalje, činjenica da jasno povezuje vjeru i pravdu zadržavajući snažan crkveni osjećaj, čini AM mostom između različitih orijentacija.
 • U odgovoru na potrebu duhovne formacije laika u mnogim kršćanskim zajednicama različitih tipova, AM osigurava metodologiju molitve i apostolata u svakodnevnom životu. Škola Srca koja je predložena u dokumentu je put vjere čiji kraj je zapaliti i ponovno potaknuti iskru učeništva među kršćanima.

Teološka i crkvena dijagnostika

Na početku i sredinom devetnaestog stoljeća, crkveno i teološko poslanje bilo je drugačije od onoga danas. Poslanje Crkve bilo je ono što se događalo dalekim zemljama, a prototip apostola bio je onaj koji je ostavio dom kako bi navijestio Krista onima koji ga nisu poznavali. Član Apostolata molitve imao je na umu ovog idealnog kršćanina i težio tome da to učini realnošću u svakidašnjem životu u manjem opsegu prvenstveno kroz molitvu. Ova teološka vizija utjecala je na pravac koji je uzeo AM, kao i na oblik u kojem je izvorna intuicija AM u osnovi bila utemeljena. Župne skupine AM i različite molitvene prakse nicale su u gotovo svim kršćanskim zemljama dajući vidljivost i čineći ovu inicijativu molitve za poslanje konkretnijom.

Ekleziologija naroda Božjega Drugoga vatikanskog sabora i današnja teologija redefinirali su identitet krštenih laika koje se gleda kao ljude pozvane na svetost u Crkvi koja je u dijalogu sa svijetom, te u službi svijetu. Danas,  poslanje Crkve i apostolat laika vidi se kao kvasac u tijestu, u svijetu koji je, u velikom dijelu, izgubio svoje kršćanske reference, i koji zahtijeva, prije svega, svjedočanstvo i koherentnost u životu. Danas se čini važnije dati prioritet unutrašnjem pedagoškom putu koji ukazuje na duboku osobnu identifikaciju s Kristom. Bez da je izdao izvornu intuiciju, AM se trenutno želi predstaviti kao put koji ima svoje podrijetlo u ljudskom srcu, koje postaje ujedinjeno sa Srcem Kristovim, i koje je poslano srcu svijeta. Osoba koju AM želi oblikovati neće biti samo poslužitelj u Crkvi, već kroz molitvu i učinkovito djelovanje učinit će Kristovo suosjećanje prisutnijim u svijetu

Ovaj put se mora uzeti u duhu Nove evangelizacije na koju nas Crkva poziv da živimo. To će nam dati teološki i crkveni okvir koji želimo pokrenuti, i pomoći nam da govorimo odgovarajućim jezikom današnjem svijetu.

Kada pogledamo dublje u te i druge teme (primjerice, ažurirana razmišljanja o Srcu Isusovu ili onomu što se zove „skriveni život“ Isusov), moći ćemo nastaviti graditi teološki temelj na kojemu će biti upisana obnova AM. Novi AM bit će obogaćen redovitim dijalogom s novom teologijom.

Povijesno/pastoralna dijagnostika

AM rođen je 1844. godine kao put koji je najprije pozivao mlade isusovačke sjemeništarce, a kasnije obične katolike da ujedine svoje svakidašnje živote s Kristom, te surađuju u poslanju Crkve. Naučili su sebe predavati njemu i otkrili da su svi detalji uobičajenog života mjesto gdje se živi ovo poslanje. To je bio zahtijevan duhovni izazov za one koji su htjeli dati više Gospodinu, jer je AM predlagao identifikaciju života s Kristom i raspoloživost njegovom poslanju dvadeset i četiri sata na dan.

Riskirajući od pojednostavljivanja i gubitka izvornog duha, AM postao je popularan i preveden je u prakse povezane uz pobožnost Presvetom Srcu Isusovu. S brzim širenjem skupina AM i osobne duhovne pobožnosti, predanje je postalo uobičajena praksa. Središnji element je bila dnevna molitva predanja, s posebnim naglaskom na papine molitvene nakane, te poslanje Crkve. Bilo je to vrijeme velike misionarske revnosti među kršćanima, a novi prijedlog je naišao na trenutno prihvaćanje među katolicima koji su htjeli surađivati u „Ad Gentes“ poslanju Crkve. AM bio je organiziran u tradicionalnom stilu, a molitva predanja je postala samo jedan element među brojnim vjerničkim pobožnosti.  Na ovaj način AM je dobro služio pobožnosti tog vremena, ali je počeo gubiti svoj izvorni duh radikalizma i nije se uspio obnoviti.

Odjeljak mladih AM, Euharistijski križarski pohod, osnovan je u Francuskoj 1915. godine sa svrhom kršćanske edukacije djece. Rođen je tijekom perioda političkih napetosti u Europi, prije Prvog svjetskog rata, i od njegovog osnutka papa je zamolio djecu AM neka mole za mir. Euharistijski križarski pohod brzo se širio, i članstvo mu je nabubrilo u svim tradicionalno kršćanskim zemljama, postajući istinska „papina dječja policija“. U samo nekoliko godina proširio se izvan granica Europe i brzo rastao u Indiji, Vijetnamu, te nekoliko afričkih zemalja. Euharistijski križarski pohod nastavit će rasti u narednim godinama, ali u mnogim mjestima izgubit će svoju izričitu povezanost s AM, a još i više s Družbom Isusovom. On je postao samostalan pokret implementiran od strane biskupija koje su ostale unutar granica zemlje bez ikakve svjetske koordinacije koja bi mu dala međunarodno jedinstvo. Euharistijski križarski pohod rastao je na različite načine, i još uvijek odražava nejedinstvo. U nekim zemljama to je pokret koji se nastavlja i nakon mladosti, priznajući odrasle koji su prošli kroz njegove redove i broji nekoliko tisuća članova.

Godine 1962. u Francuskoj Križarski pohod je bio duboko preobražen i postao je poznat kao Euharistijski pokret mladih (EPM). Danas, velika većina (iako ne svi) od pedeset zemalja gdje je aktivan, prihvatila je novo ime.  Broj članova EPM u Vijetnamu, Madagaskaru i Indiji, doseže broj od 250,000 u svakoj zemlji.

Današnji socijalni kontekst se puno promijenio od rođenja AM i Euharistijskog križarskog pohoda. I svijet se nastavlja brzo mijenjati. Katolici se nalaze u novoj egzistencijalnoj i crkvenoj situaciji.  Ipak, vjerujemo da osnivački uvid AM, pravilno shvaćen, ostaje na snazi. Ljudi danas, kao i u prošlim vremenima, trebaju zahtijevan duhovni put kako bi dali značenje svojim životima i kako bi ih izazvali na veću predanost Kristu i njihovoj braći i sestrama.

Ova obnova u konačnici želi spasiti osnivački uvid i duh AM, apostolsku raspoloživost običnog kršćanina, i učiniti ga dostupnim ljudima danas. Želimo obnoviti AM tako da naši ljudi mogu razumjeti da su uistinu pozvani biti apostoli, predani s Isusom na službu svijetu. Želimo ponuditi onima koji možda nikada nisu obavili Duhovne vježbe svetog Ignacija način da učine svoj vlastiti apostolski dinamizam Kontemplacije Kralja („evo me, Gospodine“), samopredanja („Uzmi, Gospodine, i primi…“), i sjedinjenja uma i srca s Uskrslim Gospodinom.

Ono što se povijesno utjelovilo kao molitva predanja AM da bi ovo izrazila, neka danas pronađe nove oblike.

c. Dodatak broj 3 – Upitnik

 Molimo Nacionalne timove da nam pošalju odgovore na ova pitanja u roku od šest mjeseci:

 1. Kako su ljudi općenito primili Dokument broj 1?
 2. Konkretno, kako je primljena nova formulacija identiteta AM? (Dok.1, br.2)
 3. Jesu li prakse predložene u Dokumentu 1, br.4 (Praktični vodič) primjerene? Pomažu li ljudima, u skladu s ciljevima koje smo opisali ? Imenujte moguće poteškoće.
 4. Kakva je bila reakcija na svaki dokument od strane onih koji surađuju s nacionalnim uredom?
 5. Što se tiče struktura i operativnih modela (Dok.3, odlomak 4), koje su one koje djeluju u vašoj zemlji?
 6. Kojim aspektima predstavljenim u Dok.3 treba posvetiti poseban prioritet i energiju u vašoj zemlji?
 7. Navedite s kakvim ste se poteškoćama ili otporima susreli u svojoj zemlji vezano uz učinkovitu obnovu AM, te ukažite na moguće načine rješenja.
 8. Smatrate li vi i vaš tim da je potrebno formulirati novi Statut AM/EPM? Na čega se posebno treba usredotočiti nova formulacija?
 9. Koje bismo nove korake trebali poduzeti u obnovi AM na svjetskoj razini?