Skip to content

Nedjelja, 28. siječanj 2024.

Posted in Klikni i moli - click to pray

S Isusom ujutro
U ovu nedjelju osjećamo se dijelom Crkve, zajedno sa svom braćom i sestrama,
i molimo Oca da svakoga od nas sjedini sa Srcem svoga Sina Isusa, koji se za nas
nudi u Euharistiji. „Bijahu zaneseni njegovim naukom. Ta učio ih je kao onaj koji
ima vlast, a ne kao pismoznanci.“ (Mk 1,21-28) Gospodine, darujemo ti naš dan
sa željom da se prepustimo tvom poučavanju. , po tvojoj Riječi. Zahvaljujem ti za dar tvoje Crkve: iako smo grešni, ona je nastanjena tvojim Duhom Svetim.
Daj joj milost da napreduje u različitosti i svetosti. Oče naš


S Isusom tijekom dana
Ovaj mjesec molimo za različitost u Crkvi; poslušajmo riječi Svetog Oca o vezi
između jedinstva i različitosti: „Dva su iskušenja koja se ponavljaju i treba ih
izbjegavati kako bi se očuvalo pravo jedinstvo: prvo je traženje različitosti bez
jedinstva, na primjer želeći razlikovati se stvaranjem koalicija, ili postajući kruti
u vlastitim pozicijama, procjenjujući da je netko najbolji ili da je uvijek u pravu
(…) Drugo iskušenje koje treba izbjegavati je traženje jedinstva bez različitosti,
jer tada jedinstvo postaje jednoobraznost i obveza da se sve čini zajedno, sve
isto, da se uvijek misli na isti način, što eliminira svaku slobodu.”

S Isusom u noći
Evo nas, Gospodine, u večernjoj tišini, ponovno čitamo ono što smo doživjeli u
nedjelju. Koje osjećaje imamo u srcu? Jesu li u skladu s Duhom Svetim, čiji su
darovi radost, mir, dobrota i blagost? Ako ne, možemo vidjeti što nas
uznemiruje i uzroke ove unutarnje borbe. Dođi, Gospodine, primi nas u svoje
milosrđe i donesi nam mir. Po Marijinu zagovoru molimo te da nam sutra
udijeliš milost da se prepustimo pouci tvojoj Riječi. Zdravo Marijo