Skip to content

NAKANE PSMM /AM/ za 2022. godinu

SIJEČANJ     Sveti Melkior Grodziecki, 19.

Papina: Za odgoj u bratstvu

Molimo da svi ljudi koji trpe diskriminacije i progone zbog vjere u društvima u kojima žive postignu priznanje svojih prava i dostojanstva koje izvire iz činjenice da su braća i sestre u ljudskoj obitelji.

Biskupska: Slika živoga Krista

Da po našim različitostima budemo jedni drugima dar po kojemu se otkriva slika živoga Krista.

VELJAČA   Sveti Pavao Miki, 6.

Papina: Za redovnice i posvećene žene

Molimo za redovnice i posvećene žene, zahvaljujući im za njihovo poslanje i smjelost, da nastave nalaziti nove odgovore suočene s izazovima našega vremena.

Biskupska: Bračno zajedništvo

Da supružnici međusobnom otvorenošću, osjetljivošću i razumijevanjem u bračnom zajedništvu budu pravi uzori bračne vjernosti, žrtve i radosti u svakodnevnom bračnom životu.

OŽUJAK  Sveti Ivan Josip od Križa, 5.         

Papina: Odgovor izazovima bioetike

Molimo da mi kršćani, suočeni s novim bioetičkim izazovima, uvijek promičemo obranu života molitvom i socijalnim djelovanjem.

Biskupska: Očitovanje evanđeoskog života

Da nam korizmeno vrijeme u izrazima našega obraćenja u postu, molitvi i djelotvornoj ljubavi bude poticaj za očitovanje evanđeoskog života.

TRAVANJ  Sveti Petar Kanizije, 27.

Papina: Za zdravstveno osoblje

Molimo da vlade i mjesne uprave podržavaju zauzetost zdravstvenoga osoblja u služenju bolesnicima i starijim osobama, posebice u najsiromašnijim zemljama.

Biskupska: Kršćanski život

Da nas vjera u Uskrsloga uvijek iznova ohrabruje i potiče na kršćanski život koji je usmjeren prema vječnosti.

SVIBANJ   Sveti Josip Marija Rubio, 4.

Papina: Za vjeru mladih

Molimo da mladi, pozvani na život u punini, otkriju u Mariji način slušanja, dubinu razlučivanja, smjelost vjere i posvećenost služenju.

Biskupska: Marija, uzor nasljedovanja

Da nam Blažena Djevica Marija bude uzor u nasljedovanju njezina služenja i predanosti Bogu.

LIPANJ   Sveti Josip de Anchieta, 9.

Papina: Za obitelji

Molimo za kršćanske obitelji svega svijeta, da konkretnim djelima žive zahvalnost ljubavi i svetost svagdašnjega života.

Biskupska: Milost ljubavi i praštanja

Da po Srcu Isusovu uvijek doživljavamo milost ljubavi i praštanja, uprisutnjenu u slavlju svetih sakramenata euharistije i ispovijedi.

SRPANJ   Sveti Ignacije de Loyola, 31.

Papina: Za starije osobe

Molimo za starije osobe, koje čine korijen i pamćenje nekog naroda, da njihovo iskustvo i mudrost pomognu mlađima kako bi na budućnost gledali s nadom i odgovornošću.

Biskupska:  Božji poziv

Da svi oni koje je Bog pozvao u svoju službu, budu hrabri sljedbenici njegova nauka te predano i ponizno obnašaju službu u svetosti života.

KOLOVOZ   Sveti Ivan Vianney, 4.

Papina: Za male i srednje poduzetnike

Molimo da mali i srednji poduzetnici, teško pogođeni gospodarskom i društvenom krizom, nađu potrebna sredstva za nastavljanje vlastite djelatnosti u službi zajednica u kojima žive.

Biskupska: Snaga Duha

Da nam snaga Duha koja nas okuplja oko stola ljubavi pomogne dublje shvatiti otajstvo euharistije.

RUJAN   Sveti Ivan Zlatousti, 13.

Papina: Za ukidanje smrtne kazne

Molimo da u zakonodavstvima svih zemalja svijeta bude ukinuta smrtna kazna, koja napada nepovrjedivost i dostojanstvo osobe.

Biskupska: Dostojanstvo državne vlasti

Da nositelji državne vlasti dostojanstveno obnašaju svoje službe upravljanja, zauzimajući se za mir i dobro cijeloga naroda.

LISTOPAD Sveta Margareta M. Alacoque, 16.

Papina: Za Crkvu otvorenu svima

Molimo da Crkva, živeći sve više sinodalnost, te vjerna Evanđelju i smjela u naviještanju, bude mjesto solidarnosti, bratstva i prihvaćanja.

Biskupska: Spremnost na solidarnost

Da kršćani budu spremni na solidarnost u obnovi i pomaganju stradalima od prirodnih katastrofa.

STUDENI  Srijemski mučenici, 5.

Papina: Za djecu koja trpe

Molimo da se djeci koja trpe – onoj koja žive na ulici, žrtvama rata, siročadi – omogući odgoj te da mogu otkriti obiteljsku ljubav.

Biskupska:  Krist, središte života

Da budu oslobođeni oni koji u sebi nose strahove od ostavljenosti, osamljenosti i brutalnosti svijeta te da osjete Krista kao središte čitavog života.

PROSINAC               Sveti Ivan Damaščanski, 4.

Papina: Za volonterske organizacije

Molimo da volonterske organizacije i one koje promiču humani napredak pronađu osobe koje se žele založiti za opće dobro i koje traže uvijek nove putove suradnje na međunarodnoj razini.  

Biskupska: Otvorenost za dar života

Da mlade bračne zajednice budu otvorene za dar života čuvajući ga i poštujući od začeća do prirodne smrti.