Skip to content

NAKANE ZA 2016. GODINU PO PREPORUCI U MOLITVE SVIM VJERNICIMA OD PAPE I HRV. BISKUPA

Siječanj:

Opća nakana: Međureligijski dijalog

Da iskren dijalog između muževa i žena različitih vjerskih uvjerenja donesu plodove mira i pravde

Evangelizacija: kršćansko jedinstvo

Da posredstvom dijaloga i bratske ljubavi uz milost Duha Svetoga kršćani nadvladaju podjele.

Biskupska: Da vjernička zagledanost u Krista, koji je “lice milosrđa” nebeskog Oca, prodahne život i sva nastojanja Crkve u našem narodu.

 Veljača

Opća nakana: briga za stvoreni svijet

Da bismo stvoreni svijet – nezasluženi dar – brižno njegovali i čuvali za buduća pokoljenja.

Evangelizacija: Azija

Da porastu povoljne prilike za dijalog i susrete između kršćanske vjere i azijskih naroda.

Biskupska: Da hodeći putem evanđelja, čuvamo duhovnu baštinu blaženoga Alojzija Stepinca, zalažući se za istinu evanđelja i vjernost Katoličkoj Crkvi i u djelotvornoj ljubavi punoj Božjega milosrđa, prema svim potrebitima.

 

Ožujak

Opća nakana: obitelji u teškoćama

Da obitelji u nevolji dobiju potrebnu pomoć i da bi djeca mogla odrastati u zdravoj i mirnoj okolini.

Evangelizacija: progonjeni kršćani

Da kršćani koji su zbog svoje vjere diskriminirani ili progonjeni ostanu jaki i vjerni Evanđelju uz pomoć trajne molitve Crkve.

Biskupska: Da naš korizmeni hod vjere, uronjen u istinu da je Bog ljubav, prepozna u sakramentu pokore ljepotu Božjega milosrđa te sav naš život bude uzdarje na dar novoga života u Kristu.

 

Travanj

Opća nakana: mali poljodjelci

Da mali poljodjelci dobiju pravednu plaću za svoj dragocjeni trud.

Evangelizacija: afrički kršćani

Da kršćani u Africi, usred političkih i vjerskih sukoba, daju svjedočanstvo ljubavi i vjere u Isusa Krista.

Biskupska: Da u svima koji su zarobljeni zemaljskim brigama i ovisnostima oživi dar slobode, koja izvire iz Kristova čovjekoljublja i njegove pobjede nad smrću.

Svibanj

Opća nakana: poštivanje žena

Da u svakoj zemlji svijeta žene budu cijenjene i poštivane i da njihov bitni doprinos društvu bude u uvažavan.

Evangelizacija: sveta krunica

Da obitelji, zajednice i skupine molile svetu krunicu za naviještanje evanđelja i mir.

Biskupska: Da naše obitelji, vjerne Očevoj ljubavi punoj milosrđa, žive otvorenost daru života, nesebičnost ljubavi, trajnu brigu za cjelovitost odgoja djece i požrtvovnost za potrebe starih i nemoćnih.

Lipanj

Opća nakana: ljudska solidarnost

Da ljudi starije dobi, oni na rubu društva i koji nikoga nemaju – i u velikim svjetskim gradovima – dobiju prigode za susrete i solidarnost.

Evangelizacija: sjemeništarci i novaci

Da sjemeništarci i oni koji ulaze u redovnički stalež, muški i ženski, imaju odgojitelje koji žive u radosti Evanđelja i razborito ih pripremaju na njihovo poslanje.

Biskupska: Da hrvatsko društvo, prodahnuto Kristovom prignutošću pred bolesnima i odbačenima, iskaže djelotvornu brigu i pomoć za sve osamljene i one koji su bez doma i sredstava neophodnih za dostojan život.

Srpanj

Opća nakana: urođenički narodi

Da se urođeničkim narodima, čiji je identitet pa i samo postojanje ugroženo, iskazuje dolično poštovanje.

Evangelizacija: Latinska Amerika i Karibi

Da Crkva u Latinskoj Americi i Karipskim otocima svojim poslanjem na kontinentu naviješta Evanđelje obnovljenom snagom i oduševljenjem.

Biskupska: Da život naših župnih zajednica pruži živo svjedočanstvo vjere i mjesto istinskoga susreta s Kristovim mirom svima koji u našoj domovini pronalaze mjesto odmora.

Kolovoz

Opća nakana: sport

Da sport bude prigoda za prijateljske susrete među narodima i da doprinosi miru u svijetu.

Evangelizacija: život u skladu s Evanđeljem

Da kršćani žive u skladu s Evanđeljem i daju svjedočanstvo za vjeru, poštenje i ljubav prema bližnjemu.

Biskupska: Da svi nositelji odgovornosti u zakonodavstvu, zdravstvu, odgoju i znanosti gaje kulturu života, poštujući i čuvajući vrijednost ljudskoga života od njegova začeća do prirodne smrti.

Rujan

Opća nakana: središnje mjesto ljudske osobe

Da svi doprinose zajedničkom dobru i izgradnji društva koje ljudsku osobu stavlja u središte.

Evangelizacija: poslanje za naviještanje Evanđelja

Da kršćani, sudjelovanjem u sakramentima i razmatranju Svetog pisma, postanu svjesni svoga poslanja u naviještanju Evanđelja.

Biskupska: Da naše škole i sve odgojne ustanove promiču u djeci i mladima vrjednote koje su put spoznaje dobra i siguran temelj budućnosti našega naroda.

Listopad

Opća: Novinari

Da novinari, u obavljanju svog posla, uvijek budu motivirani poštivanjem istine i snažnim osjećajem za etičnost.

Evangelizacijska: Svjetski misijski dan

Da Svjetski misijski dan u svim kršćanskim zajednicama obnovi radost Evanđelja i odgovornost za njegovo naviještanje.

Biskupska: Da po primjeru Presvete Bogorodice, Majke milosrđa, otvorena srca razmatramo otajstvo Kristova križate spremno prihvaćamo poslanje koje nam povjerava nebeski Otac, s posebnom osjetljivošću za duhovna zvanja.

Studeni

Opća: za zemlje koje prihvaćaju izbjeglice

Da zemlje koje prihvaćaju veliki broj raseljenih osoba i izbjeglica pronađu podršku svojim nastojanjima iskazivanja solidarnosti.

Evangelizacijska: Suradnja svećenika i laika

Da unutar župa, svećenici i laici mogu surađivati u službi zajednici bez prepuštanja napasti obeshrabrenja.

Biskupska: Da dar mira, koji izvire iz Kristova uskrsnuća, urodi u svima novom odgovornošću za sav stoveni svijet I brigom za dobra u hrvatskoj domovini, koja pripadaju I budućim naraštajima.

Prosinac

Opća: Za okončanje djece vojnika

Da sablazan djece vojnika bude otklonjen u cijelom svijetu.

Evangelizacijska: Europa

Da narodi Europe mogu otkriti ljepotu, dobrotu i istinu Evanđelja koje životu daje radost i nadu.

Biskupska: Da Božje milosrđe, očitovano po blizini I dobroti vjernika, svima kojima je ljudska pravednost uskratila zadovoljštinu I mir, bude izvor kršćanske nade.