Skip to content

NAKANE PAPINE SVJETSKE MOLITVENE MREŽE ZA 2017. GODINU

SIJEČANJ SV. EUSTOHIJA SMERALDA CALAFATO, 20.

Opća – Vidi: www.apostolatmolitve.org

Evangelizacijska: Jedinstvo kršćana
Za sve kršćane, da, vjerni Gospodinovu naučavanju, porade molitvom i bratskom ljubavlju na ponovnoj uspostavi potpunog crkvenog zajedništva, surađujući u odgovoru na sadašnje izazove čovječanstva. Biskupska: Odgovornost za opće dobro
Da se u političkom i sveukupnom javnom životu iskreno i odgovorno nastoji oko općeg dobra, kako bi naša domovina bila mjestom radosna življenja.

Biskupska: Odgovornost za opće dobro
Da se u političkom i sveukupnom javnom životu iskreno i odgovorno nastoji oko općeg dobra, kako bi naša domovina bila mjestom radosna življenja.

VELJAČA SV. MIHAEL FEBRES CORDERO, 9.

Opća: Ohrabrenje u kušnji
Za one u kušnji, osobito siromašne, izbjeglice i izba- čene iz društva, da u našim zajednicama naiđu na prihvat i ohrabrenje.
Evangelizacijska – Vidi: www.apostolatmolitve.org

Biskupska: U službi bolesnika
Da zdravstvene ustanove u Hrvatskoj služe promicanju i poštovanju svakog bolesnika, te da zdravstve- ne djelatnike nadahnjuje i prati Duh blagosti i strpljivosti.

OŽUJAK SV. JOSIP BILCZEWSKI, BISKUP, 20.

Opća – Vidi: www.apostolatmolitve.org

Evangelizacijska: Potpora progonjenim kršćanima

Za progonjene kršćane, da iskuse potporu cijele Crkve u molitvi i kroz materijalnu pomoć.

Biskupska: Zapošljavanje i pravedna plaća
Da nositelji gospodarskog života proširuju mogućnosti zapošljavanja, da poštuju vrijednost ljudskoga rada i da svi zaposleni na vrijeme dobiju pravednu plaću.

TRAVANJ SV. RAFAEL ARNÁIZ BARÓN, 27.

Opća: Mladež pred pozivom
Za mladiće i djevojke, da umiju velikodušno odgovoriti na svoj poziv, promotrivši ozbiljno i moguć- nost da se posvete Gospodinu u svećeništvu ili u posvećenu životu.

Evangelizacijska – Vidi: www.apostolatmolitve.org

Biskupska: Zaštita vrjednota
Da odgovorni za javni red i sigurnost ljudi u našoj domovini budu predani povjerenoj im zadaći i ustraju u zaštiti istinskih vrjednota.

SVIBANJ SV. JOSIP MARIA RUBIO, 4.

Opća – Vidi: www.apostolatmolitve.org

Evangelizacijska: Kršćani u Africi

Za kršćane u Africi, da u nasljedovanju Milosrdna Isusa proročki svjedoče izmirenje, pravdu i mir.

Biskupska: Kršćanska kultura i zajedništvo

Da Crkva u Hrvatskoj, vjerna Evanđelju, zdušno promiče kršćansku kulturu i umjetnost te se u raznim podijeljenostima zalaže za ljepotu zajedništva.

LIPANJ SV. PAULA FRASSINETTI, 12.

Opća: Zaustaviti trgovanje oružjem
Da se odgovorni za narode obvežu odlukom da će učiniti kraj trgovanju oružjem, koje prouzročuje tolike nevine žrtve.

Evangelizacijska – Vidi: www.apostolatmolitve.org

Biskupska: Obrazovanje mladeži
Da odgoj i obrazovanje u hrvatskome društvu pridonose uzdizanju duha mladih i njihovu istinskom rastu te ih priprave za životne odgovornosti.

SRPANJ SV. PAULA OD TRPEĆEG SRCA ISUSOVA, 9.

Opća – Vidi: www.apostolatmolitve.org

Evangelizacijska: Otuđeni kršćani

Za našu braću koja su se udaljila od vjere, da, i po našoj molitvi i evanđeoskom svjedočenju, uzmognu otkriti blizinu milosrdna Gospodina i ljepotu kršćan- skog života.

Biskupska: Odmor, zajedništvo i dar života

Da se u vrijeme odmora, osim brige za tijelo, njeguje zajedništvo među ljudima te svatko u sebi iznova otkriva i cijeni uzvišeni dar života.

KOLOVOZ BL. MIROSLAV BULEŠIĆ, 24.

Opća: Umjetnici i ljepota stvorenja

Za umjetnike našeg vremena, da djelima svoga uma svima pomognu otkrivati ljepotu stvorenja.

Evangelizacijska – Vidi: www.apostolatmolitve.org

Biskupska: Slobodni u svojoj domovini

Da hrvatski narod i svi građani budu zahvalni za dar slobode svoje domovine, da cijene svaku žrtvu iz koje izrasta dobro, i ne napuštaju Hrvatsku.

RUJAN SV. HILDEGARDA IZ BINGENA, 17.

Opća – Vidi: www.apostolatmolitve.org

Evangelizacijska: Župe – mjesta vjere i ljubavi

Za naše župe da, pobuđene misionarskim duhom, budu mjesta gdje se prenosi vjera i svjedoči ljubav.

Biskupska: Ratari i ribari

Da ispravno cijenimo rad poljoprivrednika i ribara; da u darovima zemlje i mora umijemo prepoznavati Božju dobrohotnost te svi nastojimo očuvati svijet kao zajednički dom.

LISTOPAD SV. ANA SCHÄFFER, STIGMATIČARKA, 5.

Opća: Radnici i nezaposleni

Za svijet rada, da svima budu zajamčeni poštovanje i zaštita prava, te da se nezaposlenima omogući sudje- lovanje u izgradnji zajedničkog dobra.

Evangelizacijska – Vidi: www.apostolatmolitve.org

Biskupska: Moli i ne psuj!

Da naš narod, po zagovoru blaženoga Alojzija Stepinca, ustrajno podržava duh molitve, osobito obitelj- ske, privržen krunici Blažene Djevice Marije, boreći se protiv grijeha psovke.

STUDENI SV. JOSIP MOSCATTI, 16.

Opća – Vidi: www.apostolatmolitve.org

Evangelizacijska: Kršćani u Aziji

Za kršćane u Aziji, da svjedočeći Evanđelje riječima i djelima, promiču dijalog, mir i uzajamno razumijeva- nje, naročito s pripadnicima drugih religija.

Biskupska: Sveci – uzor i nadahnuće

Da primjeri svetaca budu uzor i nadahnuće, poglavito mladima i obiteljima, za nesebično življenje i rado- snu spremnost za život u svećeništvu i redovništvu.

PROSINAC SV. NIMATULLAH J. K. AL-HARDINI, 12.

Opća: Iskustvo i mudrost starijih

Za starije, da uz potporu kršćanskih zajednica i obite- lji, svojom mudrošću i iskustvom surađuju u prenoše- nju vjere i odgajanju novih naraštaja.

Evangelizacijska – Vidi: www.apostolatmolitve.org

Biskupska: Vidjeti u svakome Božju sliku

Da u svakom čovjeku prepoznajemo Božju sliku i imamo otvoreno srce za potrebite, te po našoj djelo- tvornoj ljubavi svi koje susrećemo osjete zajedništvo u Kristu Spasitelju.

Za uključenje u Apostolat molitve javite se na adresu:

p. Zvonko Vlah

Rakovčeva 24,

51410 Opatija
tel. 051/703 734,

mob. 098/943 0484

e-mail: zvlah@globalnet.hr