Skip to content

Nakane 2015

Papine i biskupske molitvene nakane za 2015. godinu povjerene Apostolatu molitve


Siječanj
Opća: Mir
Da ljudi različitih vjerskih tradicija i svi ljudi dobre volje, zajedno mogu raditi za mir.
Evangelizacijska: Posvećeni život
Da u ovoj godini posvećenog života, redovnici i redovnice mogu otkriti radost nasljedovanja Krista te nastoje revno služiti siromašnima.

Biskupska: Da hrabrošću za istinu i brigom za kršćansko lice hrvatskoga društva umijemo odgovoriti na sva protivljenja i netrpeljivosti prema Crkvi.

Veljača

Opća: Zatvorenici
Da zatvorenici, osobito mladi, budu kadri nanovo izgraditi život u dostojanstvu.
Evangelizacijska: Rastavljeni supružnici
Da oženjeni supružnici koji su rastavljeni nađu prihvaćanje i potporu u kršćanskoj zajednici.

Biskupska: Da u vjernosti evanđelju njegujemo djelotvornu ljubav i solidarnost prema siromašnima, bolesnima, nezaposlenima i svim potrebitima.

Ožujak

Opća: Znanstvenici

Da oni koji su uključeni u znanstvena istraživanja služe dobru cijele ljudske osobe.

Evangelizacijska: Doprinos žena

Da jedinstveni doprinos žena u životu Crkve bude uvijek prepoznat.

Biskupska: Da se svi kojima je u našem društvu povjerena odgovornost upravljanja i gospodarenja daju voditi nesebičnošću služenja i brigom za opće dobro.

 Travanj

Opća: Stvaranje

Da ljudi nauče poštivati i cijeniti stvorenu prirodu i brinuti se za nju kao dar Božji.

Evangelizacijska: Progonjeni kršćani

Da progonjeni kršćani osjete utješnu prisutnost Uskrslog Gospodina i solidarnost cijele Crkve.

Biskupska: Da u našim obiteljima ljudski život bude, od začeća do prirodne smrti, poštovan kao najsvetiji dar i najveća vrijednost.

Svibanj

Opća: Briga za patnike

Da se, odbacivši kulturu ravnodušnosti, brinemo za svoje bližnje koji pate, osobito za bolesne i siromašne.

Evangelizacijska: Otvorenost za misije

Da Marijin zagovor pomogne kršćanima u sekulariziranim kulturama da budu spremni naviještati Krista.

Biskupska: Da vjernici u našem narodu njeguju ljubav i poštovanje prema svetomu Ocu, biskupima i svećenicima, te molitvom prate i podupiru sva nastojanja Crkve.

Lipanj

Opća: Useljenici i izbjeglice

Da useljenici i izbjeglice u zemljama u koje su došli nađu prihvat i poštovanje.

Evangelizacijska: Zvanja

Da osobni susret s Kristom probudi želju u mnogim mladim ljudima da ponude svoje živote u svećeništvu ili posvećenom životu.

Biskupska: Da svetost braka, kao trajno zajedništvo jednog muškarca i jedne žene, bude vjerno čuvana u svijesti ljudi i svim zakonskim odredbama, za dobrobit naših obitelji i cijelog društva.

Srpanj

Opća: Politika

Da se politička odgovornost na svim razinama živi u visokom obliku ljubavi.

Evangelizacijska: Siromašni u Latinskoj Americi

Da usred socijalnih nejednakosti kršćani Latinske Amerike svjedoče ljubav prema siromašnima i pridonose bratskijem društvu.

Biskupska: Da naš narod, čuvajući dar vjere i nepovredivosti života, bude oslobođen pogubnosti psovke, alkoholizma i svake ovisnosti koja razara čovjekovo dostojanstvo i ljepotu obiteljskog zajedništva.

Kolovoz:

Opća: Volonteri

Da se volonteri velikodušno predaju službi potrebitima.

Evangelizacijska: Bliskost onima na rubu

Da odričući se vlastitog sebeljublja naučimo biti bliski onima koji su na rubu ljudskog života i društva.

Biskupska: Da svi koji trpe zbog bolesti, osamljenosti i društvenih nepravda, umiju sačuvati ljepotu ljubavi te svoje patnje sjedinjuju s Kristovim trpljenjem za bolji svijet.

Rujan

Opća: Mogućnosti za mlade

Da se povećaju mogućnosti za obrazovanje i zaposlenje svih mladih ljudi.

Evangelizacijska: Vjeroučitelji

Da vjeroučitelji mogu biti svjedoci, živeći život u skladu s vjerom koju naviještaju.

Biskupska: Da odgoj i obrazovanje u našim školskim i odgojnim ustanovama vodi k cjelovitoj izgradnji ljudske osobe, poštujući kršćanske vrjednote, utkane u našu narodnu kulturu.

 Listopad

Opća: Trgovanje ljudima

Da trgovanje ljudima, moderni oblik ropstva, bude iskorijenjeno.

Evangelizacijska: Misija u Aziji

Da misionarskim duhom kršćanske zajednice Azije navješćuju Evanđelje onima koji ga još uvijek iščekuju.

Biskupska: Da ljudi iz našeg naroda koji žive izvan domovine ne izgube vjeru, narodnu pripadnost i kulturu, te tim vrjednotama umiju obogaćivati sredine u kojima žive.

Studeni

Opća: Dijalog

Da budemo otvoreni za osobni susret i dijalog sa svima, pa i prema onima čija se uvjerenja razlikuju od naših.

Evangelizacijska: Pastiri

Da pastiri Crkve s dubokom ljubavlju prate svoja stada i u njima oživljuju njihovu nadu.

Biskupska: Da Crkva, vođena mudrošću Duha Svetoga, hrabro ukazuje na pogubnost nemoralnoga življenja te s ljubavlju pristupa svima koji su zarobljeni mrežom grijeha i zla.

Prosinac

Opća: Doživljavanje Božje milosti

Da svi dožive milost Božju koja se nikada ne umara u opraštanju.

Evangelizacijska: Obitelji

Da obitelji, posebice one koje pate, pronađu u Isusovu rođenju znak sigurne nade.

Biskupska: Da se umijemo oduprijeti pohlepi i neumjerenosti potrošnje te darežljivom ljubavlju pristupamo svima koji oskudijevaju.