Skip to content

Utorak, 26. travnja 2022.

Posted in Klikni i moli - click to pray

S Isusom ujutro
Zahvaljujem Gospodinu za mir kojim počinje ovaj dan. “Treba se nanovo roditi”
(Iv 3,7). Molim Isusa da ne dopusti da u meni izblijedi želja da se rodim odozgo,
da živim kao netko tko zna da je stvoren za veće stvari. Danas neću dopustiti da
mnome zavlada zavist i ljubomora, koje me drže na zemlji. Riskirat ću letjeti na
krilima oprosta i dobrote, koja me vode u visine svetosti. S Marijom prinosim
djela svoga dana na nakane Svetoga Oca za ovaj mjesec. Zdravo Marijo…


S Isusom tijekom dana
“U narativu o Kajinu i Abelu vidimo da je zavist navela Kajina da počini
ekstremnu nepravdu protiv svog brata. To je pak dovelo do prekida u odnosu
između Kajina i Boga te između Kajina i zemlje iz koje je bio prognan. » (Papa
Franjo, Laudato Si §70) Prepoznajem li kako me zavist odvaja od brata i od
Boga? Kako zbog toga bježim od Stvaranja?


S Isusom u noći
Još jedan dan je sada gotov. Odvojim trenutak da priznam ljubav i brigu koju mi
je Gospodin dao. Gdje prepoznajem njegovu ljubav? Kada sam osjetio da se
brine za mene? Sjećam se gesta naklonosti koje su drugi dijelili sa mnom. Što si
učinio za mene? Što sam učinio za njih? Na kraju ovog dana obnavljam svoju
predanost da se prema svima odnosim s pažnjom i ljubavlju. Zdravo Marijo…