Skip to content

Tabor duhovne vježbe

Posted in DUHOVNE VJEŽBE

Duhovne vježbe za članove Apostolata molitve i ostale vjernike održavaju se u lipnju duhovne vježbe od 13. do 15. u Kući “Tabor” u Samoboru. Duhovne vježbe uvijek počinju u petak u 17 sati, a završavaju u nedjelju s objedom. Smještaj i hrana u centrima za duhovne vježbe iznose 350 kuna. Prijave za sudjelovanje na duhovnim vježbama primaju se kod p. Zvonka Vlaha, Joakima Rakovca 24, 51 410 Opatija ili na tel. 051/703 – 734, mob. 098/ 943 0 484 te e-mailom: zvlah@globalnet.hr.