Skip to content

Subota, 5. studenoga 2022.

Posted in Klikni i moli - click to pray

S Isusom ujutro
Kako novi dan počinje, postani svjestan Božje prisutnosti u svom životu i
pripremi svoje srce za Njegovu Riječ. “Nijedan sluga ne može služiti dva
gospodara. Ili će jednog mrziti, a drugog voljeti, ili će jednom biti odan, a
drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i mamonu.” (Lk 16,13). Kad jednom
pogledamo Isusa, prepoznajemo da ono što je bitno u ovom životu nije u
gomilanju novca ili materijalnih dobara, nego je ljubav prema Bogu i drugima
ono što nas čini cjelovitima. Također pazimo da se previše ne vezujemo za svoje
stvari iz straha da bismo mogli izgubiti privrženost i ljubav prema onima u
našim životima. Kako danas želiš utjeloviti ovu riječ? Prinesi Gospodinu današnji
hod. Oče naš.


S Isusom tijekom dana
Zastanem usred svoje zauzetosti da se prisjetim što je papa Franjo rekao:
“Bogatstva i brige svijeta čine da zaboravimo na prošlost, zbunjeni smo u
sadašnjosti i nesigurni u pogledu budućnosti.” Gdje mi sada leži srce? Gledam li
brinuti o ljudima oko sebe, posebno o djeci koja pate u svojim domovima, na
ulici ili u ratu? Ili sam ravnodušan prema svojoj braći i sestrama koji pate?
Molim za njih i trudim se surađivati s drugima koliko god mogu za ovu stvar.


S Isusom u noći
Završi svoj dan i dođi do cijenjenja svega što ti je Otac dao. Iskoristi svoje
pamćenje za pregled najvažnijih trenutaka dana. Kakav je bio tvoj odnos prema
drugima? Preispitaj svoje geste, svoje misli i svoje riječi prema bližnjemu. Jesi li
mogao brinuti o potrebitima oko sebe ili si ih izbjegavao? Prikaži ono što
otkriješ Gospodinu i zamoli ga da ti pokaže svoj put. Moli na nakanu mjeseca.
Zdravo Marijo.