Skip to content

Petak, 4. ožujka 2022.

Posted in Klikni i moli - click to pray

S Isusom ujutro

U Evanđelju se Isus naziva Zaručnikom. “Doći će dani kad će im se zaručnik uzeti: tada će postiti” (Mt 9,15). Gospodine, neobično je misliti o tebi kao o Zaručniku; imaš strastvenu ljubav prema čovječanstvu koje vjeruje, bdiješ nad nama s nježnošću i žrtvuješ se da bismo bili spašeni. Hvala ti. Neka ovaj dan bude vrijeme kada ti mogu odgovoriti istinskom ljubavlju, kada trenutak koji poklonim molitvi otvori moje srce tvojoj riječi, kada je zajednički osmijeh prava ljubav prema onima oko mene.

S Isusom tijekom dana

„U ovom vremenu Crkva je pozvana hrabro ponovno pokrenuti ovaj osjećaj čovječnosti koji izvire iz ove Božje strasti za ljudsko stvorenje. Predanost razumijevanju, promicanju i obrani života svakoga ljudskog bića potiče od ove bezuvjetne ljubavi prema Bogu. To je ljepota i privlačnost Evanđelja, koja ljubav prema bližnjemu ne svodi na primjenu kriterija ekonomske i političke pogodnosti, niti na nekoliko doktrinarnih ili moralnih naglasaka koji proizlaze iz određenih ideoloških opcija” (papa Franjo). Gospodine Isuse, neka moja ljubav odražava ljubav koju pokazuješ.

S Isusom u noći

Hvala ti, Gospodine, za ovaj dan. Što si stavio u njega? Jesam li to prihvatio? Gledam uzastopne trenutke, od mog buđenja do sada. Akcije, susreti, poruke, radovi, molitva, služba, jela, odmor. Jesam li sve ovo doživio na miru? Je li bilo nade u meni? Imaš bezuvjetnu ljubav prema nama, poput supružnika. Jesam li danas živio od ljubavi? Jesam li imao srca raditi? Predajem se tvojoj milosti i molim te za mirnu noć. Zdravo Marijo…