Skip to content

Petak, 17. lipnja 2022.

Posted in Klikni i moli - click to pray

S Isusom ujutro
Zahvalan sam na prvim zvukovima ovog dana, koji me podsjećaju na ljepotu
stvaranja. “Jer gdje je vaše blago, ondje je i vaše srce” (Mt 6,21). Tijekom
cijeloga dana obraćat ću pažnju na blago koje skupim, pokušavajući vidjeti
razliku između onih koje moje srce pune svjetlošću i onih koje ga zatrpaju
smećem. S Marijom prinosim djela ovoga dana na nakane Svetoga Oca. Zdravo
Marijo


S Isusom tijekom dana
„U blagu Marijina srca su i svi događaji svake naše obitelji, koje ona brižno čuva.
Tako nam može pomoći da ih protumačimo kako bismo prepoznali Božju
poruku u obiteljskoj povijesti.” (Papa Franjo, Amoris Laetitia §30) Molim Mariju
da otvori svoje srce i pokaže mi događaje moje obitelji, kako ih je čuvala u svom
srcu.


S Isusom u noći
Udalji se od dnevnih aktivnosti. Spreman sam oporaviti ono što sam doživio i
otkriti način na koji je Bog djelovao u meni. Na čemu želim biti zahvalan? Što
sam dobro mogao učiniti danas? Što su ovi trenuci ostavili u mom srcu? Jesam
li djelovao velikodušno i predano u svojim zadacima, u susretima, u svom
odmoru? Zabilježim nešto što sutra želim učiniti drugačije. Zdravo Marijo