Skip to content

NAKANE ZA OŽUJAK 2017. GODINE

Posted in NAKANE-ADORACIJA

 

Potpora progonjenim kršćanima

EVANGELIZACIJSKA NAKANA

Za progonjene kršćane, da iskuse potporu cijele Crkve u molitvi i kroz materijalnu pomoć.

Vatroslav Halambek, SJ

 

Svojedobno je, tek na početku trećeg tisućljeća kardinal Joseph Ratzinger prigodom jedne svečanosti održao u talijanskom Senatu govor o kršćanstvu od njegova pojavka do trećeg tisućljeća. Osvrnuo se i na nemale nevolje kroz koje su kršćani tijekom povijesti prolazili, ne niječući ni žalosnu stvarnost da su i kršćani kadšto i drugima zadavali nevolje. Zaključne su misli budućega Pape bile o žalosnoj činjenici u ovome svijetu (prije 23 godine) o tome kako se s velikim poštovanjem i uvažavanjem pristupa svim drugim vjerskim denominacijama, pa i na političkoj razini, osim prema kršćanima. Još je žalosnije to što iz samog kršćanskog okružja dolaze raznorazni mudrijaši koji, navodno svojim spoznajama, ali prvotno svojom zluradošću upiru prste u neka kršćanima strana ponašanja. Ako nešto nije prikladno kršćanima, zašto bi to bilo prikladno drugima? – možemo se odmah pitati. Jesu li time kršćanska vjera i kršćani kao takvi umanjeni? Nipošto. Zapravo se takozvanom ‘mudrošću ovoga svijeta’ dokazuje upravo uzvišenost kršćanstva.

            Međutim, u naravi je kršćana da se suobličuju Onomu koji ih je izbavio od grijeha i u kojemu nalaze smisao svojih koraka. Taj Netko je vrlo zahtjevan i kad nas pridružuje sebi, onda nas pridružuje i ruganjima i progonima i smrti upravo zbog svoje vjernosti nama i poslanja koje Mu je Otac namijenio. On ne uljepšava stvarnost. Svjestan je mnogolike i zastrašujuće ljudske grješnosti koja se opire Istini, Dobroti, Ljubav, svemu što mi kršćani prepoznajemo u Kristu na križu. Onaj tko slijedi Isusa ima biti svjestan da je sudionik Isusove sudbine: Mene su progonili i vas će. Zbog svjedočanstva.

            A mi ovih prošlih mjeseci svjedočimo strahotama koje kršćani na raznim stranama svijeta podnose (znamo dobro što smo i sami osjetili na svojoj koži u doba komunistiičke strahovlade). Kako je važno u tim trenutcima osjetiti da nisi sam, da nisu sami; da cijela zajednica vapi Bogu da se skrate ti dani nevolje. To je ono što nam papa Franjo preporučuje za ovaj mjesec: da molitveno i materijalno progonjeni kršćani osjete našu blizinu.

Idol profit?

BISKUPSKA NAKANA

Da nositelji gospodarskog života proširuju mogućnosti zapošljavanja, da poštuju vrijednog ljudskog rada i da svi zaposleni na vrijeme dobiju pravednu plaću.

Rad nije kazna ili potrebno zlo, iako čovjek u znoju lica svoga jede kruh. Rad također ne znači kontrolu nad radnicima ili stjecanje bogatstva. Iz Svetog pisma saznajemo da je rad nešto u sebi dobro, radom postajemo sustvaratelji s Bogom. Bog, koji je stvorio ovaj svijet, nije ga do kraja uredio. Mnogo toga je prepustio nama da ga s njime dovršimo. I zato radu valja pristupiti odgovorno imajući na umu da tako dovršujemo djelo stvaranja, a poslodavci trebaju svoje zaposlenike u duhu društvene pravde pravedno nagraditi. Socijalni nauk Katoličke Crkve podupire sindikate i napore da poslodavci i državni zakoni osiguraju radnicima plaću od koje mogu dostojno živjeti oni sami i njihove obitelji i osigurati im nedjeljni počinak. Nažalost, u Hrvatskoj se u mnogim trgovinama ne poštuje pravo radnika na nedjeljni odmor, već ih se izrabljuje u službi novoga boga „što veće zarade“. Idol uvijek guši ljudsku slobodu. Odmoreni radnik te pravedno i na vrijeme plaćen, bit će zadovoljan radnik te će dobro raditi i tako doprinositi da ovaj svijet bude ugodno mjesto za stanovanje.

Naš Gospodin Isus često je u prispodobama govorio o radu. Te prispodobe ne treba ograničiti samo na duhovni smisao. Isus je imao bistro oko za dnevne događaje. On je sam proveo veliki broj godina radeći u radionici svoga poočima Josipa ili je, zajedno s njime, tražio posao u obližnjem gradu Seforisu. Ne iznenađuje nas kad je govorio o najamnicima koji cijeli dan čekaju posao, o sluzi koji je iz lijenosti zakopao svoj talent, o poljoprivrednicima, vinogradarima. On, koji je ujedno i Bog, i koji je u svemu postao sličan nama, osim u grijehu, svojim pristupom radu i kako je radio, objavio nam je „Evanđelje o radu“.

Počevši od industrijske revolucije Crkva shvaća potrebu stati na stranu radnika, štititi njihova prava, u ljudima produbljivati svijest o dostojanstvu rada, odgovorno postupati s prirodnim bogatstvima. Prekretnica u socijalnoj nauci Crkve bila je enciklika pape Leona XIII. „O novim stvarima“ (Rerum novarum) iz 1891. I ostali pape slijedili su primjer Leona XIII. i svojim socijalnim enciklikama davali smjer kako poduzetnicima, tako i radnicima.

Danas u Hrvatskoj nije lako naći zaposlenje. Nositelji gospodarskog života u nas trebali bi uložiti više napora da pronađu više mogućnosti za zapošljavanje, osobito mladih koji su budućnost hrvatskog naroda. Što će nam zarada, što profit, ako u ovoj našoj lijepoj domovini budu tuđi gospodari?

Ivan CINDORI