Skip to content

NAKANE ZA LIPANJ 2017. GODINE

Posted in NAKANE-ADORACIJA

Lipanj 2017. – PAPINA: Zaustaviti trgovanje oružjem ( V.Halambek)

            Da se odgovorni za narode obvežu odlukom da će učiniti kraj trgovanju oružjem, koje prouzročuje tolike nevine žrtve.

Otkad je svijeta i vijeka, kako se to kaže, bilo je ratova većih ili manjih. Oni proizlaze iz jednostavne ljudske iskvarene naravi koja teži na bilo koji način vladati nad drugima. I kao što je svekoliki razvoj znanosti i tehnike poslužio mnogom poboljšanju ljudskoga života, tako su, na žalost, i mnoge korisne stvari usmjerene na uništavanje. Vrlo nam je draga brzina i pomoć prijevoznih sredstava na kopnu, moru, rijekama i u zraku. Ali istodobno se razvija i sva ratna mašinerija na kopnu, na moru i u zraku. Od luka i strjelice prešlo se na sve savršenija sredstva. S određenog se motrišta i povijest ljudskoga roda može obilježiti i kao povijest ratovanja. U takozvanoj znanstvenoj fantastici tako se čak i ratovi promatraju kao ratovi zvijezda. Gdje je tomu kraj?

Na oružju zarađuju zemlje proizvođači, ali i oni koji se oružjem žele okoristiti za podjarmljivanje drugih, a ovi pak to ne žele te se laćaju oružja da se obrane. S vremenom teških ratnih stradanja u mnogim ratovima mnogi su dolazili do svijesti o tome koliko je rat neljudsko djelo, znači zlodjelo. Stvarali su se međunarodni ugovori i pozivali se zaraćeni da i u tim okolnostima budu ljudi pogotovo glede uporabe oružja, postupaka s ranjenicima i zarobljenicima. Agresor na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu ništa nije poštivao, a uvijek je potpisivao primirja da bi još žešće uništavao ono što nije njegovo. Najodvratnije što se pritom može dogoditi jest da iza svega stoje i neki vjerski vođe koje čak blagoslivaju okupaciju i odmah žele imati i svoju hijerarhiju na okupiranom području. Potom za to optužuju napadnute.

Tu smo se samo mogli uteći Onomu koji je Istina i Pravda. I s Njim se uzdati da će napokon doći mesijanska vremena kad će se, kako najavljuje prorok Izaija, »mačevi prekovati u plugove, a koplja u srpove i kad narod ne će više dizati mača protiv naroda nit se više učit ratovanju« (Iz 2, 4). Nas su molitva i mnogi vapaji spasili ulijevajući hrabrost braniteljima da bismo danas živjeli u miru, a sad nam je moliti za mudrost svjetskim moćnicima da uvide kako se oružjem ne rješavaju problemi te za hrabrost da to mognu i ostvarivati.

BISKUPSKA: OBRAZOVANJE MLADEŽI (I. Cindori)

 DA ODGOJ I OBRAZOVANJE U HRVATSKOM DRUŠTVU PRIDONOSE UZDIZANJU DUHA MLADIH I NJIHOVU ISTINSKOM RASTU TE IH PRIPRAVE ZA ŽIVOTNE ODGOVORNOSTI.

Odgoj je proces u kojem se čovjek oblikuje u svim svojim dimenzijama: tjelesnim, intelektualnim, moralnim, estetskim i radnim osobinama. To je složen proces koji se tiče ne samo svakog pojedinca, nego i društva. Odgoj treba ići za tim da oblikuje zrele i odgovorne ljude.

Svrha odgoja je mnogostruka. Jedna od njih je steći znanje kako bi čovjek mogao razviti svoje sposobnosti. „Znanje je moć” (Bacon). Davno je Sokrat rekao: „onaj koji posjeduje’ pravo znanje ne može drugo nego biti krepostan.” Znanje je prijeko potreban uvjet da se čovjek razvija na tjelesnom, društvenom, moralnom, duhovnom i ekonomskom planu. Stjecati znanje znači razvijati mentalne moći kao što su razmišljanje, zaključivanje, razlučivanje, donositi sudove, rješavati probleme, služiti se maštom, inteligencija, itd. Znanje nije svrha samoj sebi, nego je sredstvo za osobni razvitak, društveno djelovanje, ekonomsku kompetenciju, sretniji i puniji ljudski život.

Danas se naglašava da odgoj odgojenike treba pripremiti za posao od kojega će moći živjeti. Treba poznavati vještinu izabranog zanata, znati koje su njegove potrebe, interes i stavovi. „Pravi odgoj trebao bi za mladiće i djevojke biti neka vrsta osiguranja protiv nezaposlenosti” (Gandhi).

Glavni cilj odgoja je u tome da izgrađuje karakter. Prema tome, odgoj ne smije postati individualna vježba nego treba ići za stjecanjem moralnih i duhovnih vrednota. U odgoju karaktera čovjek se diže iznad uskogrudnih nazora, sebeljublja, srdžbe, straha, škrtosti te svoje znanje upotrebljava za napredak društva, a ne za njegovo razaranje i raspadanje.

Odgoj širi kulturne vidike. Kultura u sebi uključuje mnogo toga: znanje, vjerovanja, umjetnost, moral, zakone, običaje, predaju, folklor, vjeru, literaturu, način na koji čovjek kao član zajednice reagira. Ona se pokazuje u malim detaljima čovjekova ponašanja: kako sjedi, kako hoda, kako se oblači, itd. Nutarnja kultura odražava se u načinu kako čovjek govori, kako postupa s gostima i posjetiteljima, kako se ponaša prema slabijima, siromašnijima, učiteljima, mlađima i starijima. Svrha kulturnog odgoja pomaže pojedincu da u nasljeđe prihvati prošlost, da kulturu obogati novim zalaganjima i prenese je novoj generaciji.

Odgoj treba pomoći da pojedinac razvija svoje duhovne mogućnosti i sposobnosti. Da čovjek iz sebe izvuče svoj najbolji „ja” i digne se iznad osrednjosti, sebeljublja, korupcije, agresije, nasilja, nereda, uskogrudnosti, zlobe, napetosti, sukoba, brutalnosti, sumnje, destrukcije, nereda. Odgoj za duhovne vrednote na kraju svima donosi sreću, red i mir, zadovoljstvo, siguran i smiren život.

Dobar građanin je dobitak za narod. Napredak hrvatskog naroda ovisi o tome kakvi su njegovi građani: jesu li društveno odgovorni, jesu li bogoljubni, domoljubni i bratoljubivi, jesu li spremni žrtvovati osobne interese za interese zajednice i naroda, jesu li političko-društveni osviješteni. Znaju li što je demokracija; poštuju li dostojanstvo druge osobe; jednake mogućnosti za sve; jesu li pravedni, sposobni živjeti u zajednici s drugima.