Skip to content

KOMENTAR NAKANA ZA SIJEČANJ 2021. GODINE

Posted in DOKUMENTI I PISMA, and NAKANE-ADORACIJA

BISKUPSKA

SIJEČANJ u novoj 2021. godini. Naši nas biskupi pozivaju u ovom mjesecu na molitvu: Da kršćani, poput Marije, Majke Gospodinove, budu poslušni Božjoj riječi te u svijet unose svjetlo Božje istine.

 Naša redovnička zajednica je na DRUGU NEDJELJU PO BOŽIĆU  proslavila naslovni blagdan Družbe Isusove: PRESVETO IME ISUSOVO, tom prigodom smo si posvijestili da iz Svetog Pisma doznajemo, da je upravo po  Božjoj Riječi sve stvoreno: Prva Božja riječ je bila: „Neka bude svjetlo!“ i tako je započeto stvaranje. Ta ista Riječ je bila djelotvorna po Noi, pa preko praotaca: Abrahama, Izaka i Jakova, zatim je progovorila i Mojsiju u gorućem grmu…, i na još mnoge druge načine u Starom Zavjetu. No, – najsnažnije se R. Božja očitovala u NZ-tu kad se po pristanku BDM utjelovila u osobi Isusa Krista, Sina Božjega. Stoga je, dobar poticaj za molitvenu nakanu koju nam u ovom mjesecu predlažu naši biskupi, i apostolsko pismo pape Franje POD NASLOVOM „OTVORI IM“ (Aperuit illis) – TIM PISMOM Papa Franjo  ustanovljuje Nedjelju Božje riječi, a to bi imala biti treća nedjelja kroz godinu, što je redovito u siječnju /ove godine je 24 siječnja/i uz svjetsku molitvenu osminu za jedinstvo kršćana. To je pismo Papa uputio cijeloj Crkvi o spomenu sv. Jeronima (30. rujna 2019.) prigodom 1600. obljetnice njegove smrti. A pridogom svojih obraćanja vjernicima papa je Franjo često spominjao i poticao vjernike na suživljavanje s Božjom riječju, a to znači sa Svetim pismom i opet po uzoru na BDM-ju. Važnost Božje riječi već su osobito istaknuli Drugi vatikanski sabor, zatim sv. Ivana Pavao II. te Benedikt XVI. Na tom je tragu i papa Franjo kad potiče sve nas, vjernike, da zajedno s BDM ozbiljno i pozorno nastojimo  slušati i produbljivati smisao onoga što nam Bog želi reći o sebi i o nama u različitim i za različite okolnosti našega životnoga puta. 

         Naslov je apstolskoga papina pisma, već sam spomenuo: »Otvori im« – Te su riječi zapravo povezane s onom dvojicom učenika na putu u Emaus:   otvori im  srce za razumijevanje onoga što su proroci, Psalmi i Mojsije pisali o njemu, Isusu uskrsnulome, kao pobjedniku nad grijehom i smrti. Tih jedanaest kilometara prema Emausu (dva sata hoda) bilo je dovoljno Kristu, da im protumači Pisma. Sveti Otac u svojem apostolskom pismu poziva vjernike na cjelokupnost objave, a to znači i na Sveto pismo i na predaju po kojoj Božja riječ živi i utvrđuje se u dušama i srcima vjernika. Pritom Papa također ističe važnost navještaja i čitanja Božje riječi koja se, ako se jasno pročita, lakše prihvaća i u njezin se smisao ulazi. A ona nas, prema riječima sv. Efrema beskrajno nadilazi svojim bogatstvom, toplinom, smislom. Ne možemo sve odmah shvatiti, ne možemo odmah doprijeti do svih nijansi, ali valja ustrajati u druženju s Božjom riječju otvorena srca i uma. Ta zar nije tako činila i BDM, kad nešto nije od prve shvatila – to bi pohranila u svoje srce i o tome razmišljala… Nama kršćanima u tom razmišljanju i snalaženju  mogu puno pomoći i oni koji su napisali dobre Biblijske komentare, a imamo ih u našim katoličkim knjižarama i na hrvatskom  jeziku. 

         Nakon poznornoga slušanja i promišljanja lako se može dogoditi da i mi u svojim srcima susretnemo Isusa prepoznajući ga  u samoj Njegovoj riječi koja nas u listurgijskom slavlju pripravlja na euharistijski susret sa živim kruhom. Tako Isus sam biva hrana i svjetlo našoj duši i okrjepa za ustrajnost u životnim nastojanjima da usklađujemo svoje korake upravo Božjom rijači, koja je, kako veli psalam, „nozi mojoj svjetiljka“.         Sveto pismo, odnosno Božja riječ, ne bi smjela biti samo ukras na našoj polici, nego vrlo rabljena knjiga za kojom posežemo kad se želimo susresti s Bogom u potrazi za osmišljavanjem svojih koraka. A Marija nam je uistinu u tome pravi uzor kako se Božja riječ prihvaća i utjelovljuje. Stoga, odazivajući se pozivu naših biskupa na molitvu za predloženu nakanu u ovom mjesecu – zaključimo ovo tumačenje s molitvom: 

Molimo te Gospodine po zagovoru BDM da nam pomogneš otvoriti se Tvojoj riječi. Kao što je Marija bila do kraja posvećena Tebi utjelovljenoj Riječi služeći Ti – pomozi i nama da možemo razumjeti, prihvatiti i svjedočiti tvoju Riječ s ljubavlju i zauzetošću u svim okolnostima i potrebama današnjeg vremena.

PAPINA NAKANA

Papa nas poziva da:

Molimo da nam Gospodin dade milost živjeti u plodnom skladu s našom braćom i sestrama drugih religija, moleći se jedni za druge, otvoreni svima.

         Na poticaj svetoga pape Ivana Pavla II. održan je međuvjerski molitveni susret u Asizu 27. listopada 1986. Osim predstavnika kršćanskih crkava bili su i predstavnici drugih vjera. Na spomen toga dogđaja slično se ponovilo i 2016. godine, a prošle je godine papa Franjo održao također molitveni susret u Bazilici sv. Petra u Vatikanu. Svi se ti susreti, a valja istaknuti da su to molitveni susreti, održavaju u duhu Asiza, a to jednostavno znači u duhu dijaloga. 

         Ako je sv. Toma Akvinski govorio da nema te laži u kojoj ne bi bilo barem  i zrnce istine, onda i različitost ljudskoga roda i glede vjerskih uvjerenja valja uzeti vrlo ozbiljno. To znači bez podcjenjivanja drugih ili pak bez uzdizanja sebe. Ako smo mi kršćani u istini Isusa Krista, već je Drugi vatikanski sabor vrlo lijepo istaknuo da su tragovi objave prisutni i u drugih naroda koji iskreno traže Boga i žele živjeti u skladu s njim. Ova evangelizacijska nakana s Papine molitvene mreže upravo je usmjerena prema tome da rastemo u međusobnom razumijevanju. Podsjetimo se našega velikoga profesora teologije dr. Ivana Goluba koji je svojom knjigom upravo tu ljudskost isticao te je naslovio: Najprije čovjekU tom su smjeru djelovali i naši misionari u Indiji i Kini, a i drugdje po svijetu. Jednostavno, obogaćeni Isusom, željeli su da se Njime i drugi obogate.  A kad su propovijedali Evanđelje, onda su činili isto što i Isus: nudili su Božja bogatstva. Isus nikoga ni na što nije prisiljavao, nego je pozivajući nudio. Ako je naišao na otvoreno srce za ta Božja bogatstva, nitko radosniji od njega. Tako i u evangelizaciji djeluju naši misionari. A mi? Pozvani smo jednako tako u svojem okružju, gdje također nailazimo na prepreke prihvaćanju Božjih bogatstava. Stoga nam i ne preostaje drugo, nego moliti. Upravo kako je to želio i sv. Ivan Pavao II. i sadašnji papa Franjo. A u molitvi ćemo također otkriti i način kako riječju ili djelom, savjetom ili šutnjom svjedočiti ta Božja bogatstva. 

         Započeli smo dragi slušatelji RM ovu emisiju spominjući SVJETSKU MOLITVENU OSMINU, pa ćemo i s njom završiti – ona započinje upravo blagdanom obraćenja svetoga Pavla, apostola naroda, pa neka svima nama bude dodatni poticaj da svoje srce molitveno raširimo prema svima da bi upoznali Isusa Krista i njime se ispunjavali. S tom željom i nakanom skupa sa svima vama još jednom upućujem Trojedinome Bogu molitvu: 

SVEMOGUĆI, VJEČNI BOŽE, TVOJA JE VOLJA DA SVI TVOJI VJERNICI BUDU JEDNO. MI SMO SVOJIM GRIJESIMA RAZORILI TO JEDINSTVO. OPROSTI NAM NAŠE GRIJEHE I ISPUNI NAS SVOJIM SVETIM DUHOM, DA NJEGOVOM POMOĆU OSTVARIMO ONO JEDINSTVO ZA KOJE JE MOLIO ISUS KRIST, NAŠ GOSPODIN, KOJI S TOBOM ŽIVI I KRALJUJE U VIJEKE VJEKOVA. AMEN.