Skip to content

MOLIMO S PAPOM FRANJOM KROZ LIPANJ

Posted in Klikni i moli - click to pray

Opća nakana: ljudska solidarnost

da stariji, društveno isključeni i samci, posebice u velikim gradovima, nađu prigodu za susret i solidarnost.

Evangelizacijska: sjemeništarci i novaci

Da sjemeništarci i oni koji ulaze u redovnički stalež, muški i ženski, imaju odgojitelje koji žive u radosti Evanđelja i razborito ih pripremaju na njihovo poslanje.

Molitva

Bože, naš Oče,
ljudsko biće je stvoreno za poštovanje i ljubav,
koji su izvori istinske radosti.
Mnoga tvoja djeca žive u samoći,
posebno su zapostavljeni stariji i oni na rubu društva.
Daj da mi srce bude na raspolaganju kako bih dijelio njihove radosti i teškoće.
Dopusti da mi se poveća pozornost i solidarnost prema onima koji su sami.
Ovaj mjesec također molim za one koji su zaduženi za formaciju svećenika i redovnika, da budu primjer života obilježena Evanđeljem.

Očenaš; Zdravo Marijo; Slava Ocu…

Odluke za ovaj mjesec:

  • Pristupit ću obitelji i prijateljima koji žive sami i pomoći im u njihovim potrebama.
  • Tražit ću institucije koje mogu pomoći onima koji si sami ne mogu pomoći.
  • Molit ću za voditelje sjemeništaraca i novaka, te javno promicati važnost ove nakane.